Bibel 2000 (B2000)
34

Moses död

341Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo, högst uppe på Pisga, som ligger mitt emot Jeriko, och Herren visade honom hela landet: Gilead ända till Dan, 2hela Naftali, vidare Efraims och Manasses land och hela Judas land ända till havet i väster, 3Negevöknen och Jordanslätten, dalen där Jeriko, Palmstaden, ligger, och ända ner till Soar. 4Herren sade till honom: »Detta är landet som jag med ed lovade Abraham, Isak och Jakob att ge åt deras efterkommande. Jag låter dig se det med dina egna ögon, men du kommer inte att gå över dit.«

5Där i Moab dog Herrens tjänare Mose, så som Herren hade sagt. 6Han begravde honom i dalen mitt emot Bet Pegor i Moab; än i dag vet ingen var graven finns. 7Mose var hundratjugo år gammal när han dog, men hans ögon hade inte försvagats, och hans kraft hade inte sinat. 8Israeliterna begrät Mose och sörjde honom i trettio dagar på Moabs hedar, tills sorgetiden var slut.

9Josua, Nuns son, hade fyllts av vishetens ande när Mose lade sina händer på honom. Israeliterna lyssnade på honom och gjorde som Herren hade befallt Mose.

10Aldrig mer har det i Israel framträtt en sådan profet som Mose, som Herren mötte ansikte mot ansikte: 11minns alla de tecken och under som Herren sände honom att göra i Egypten, med farao och hela hans hov och hela hans land, 12och alla de skräckinjagande stordåd som Mose utförde med sin starka hand i hela Israels åsyn.