Bibel 2000 (B2000)
27

Stenarna och altaret på Evalberget

271Mose och Israels äldste gav folket dessa anvisningar: Följ hela den lag som jag i dag ger er. 2

27:2 ff.
2~Mos 20:25
Jos 8:30
27:2 Så snart ni gått över Jordan … skall du resa stora stenar Det följande stycket hör samman med slutet av lagsamlingens inledning (11:29–32). Liksom där kombineras två olika traditioner, knutna dels till Gilgal, som låg nära Jordan, dels till det långt därifrån belägna Shekem med Evalberget, v. 4; jfr not till 11:29.Så snart ni gått över Jordan, till det land som Herren, din Gud, vill ge dig, skall du resa stora stenar och kalka dem vita. 3När du gått över skall du på dem skriva varje ord i denna lag. Då får du komma in i det land som Herren, din Gud, vill ge dig, ett land som flödar av mjölk och honung, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig.

427:4 Evalberget Se not till 11:29.När ni gått över Jordan skall ni på Evalberget resa de stenar som jag i dag ger er befallning om, och du skall kalka dem vita. 5Där skall du också bygga ett altare åt Herren, din Gud, ett altare av sten som inte bearbetats med järn. 627:6 ohuggen sten Enligt 2 Mos 20:25 vanhelgas stenen om den bearbetas med mejsel.Av ohuggen sten skall du bygga Herrens, din Guds, altare, och på det skall du frambära brännoffer till Herren, din Gud. 7Du skall också offra gemenskapsoffer och äta dem där, och du skall glädja dig inför Herren, din Gud. 8På stenarna skall du klart och tydligt skriva varje ord i denna lag.

9Mose och de levitiska prästerna talade till Israels folk: Var stilla och hör, Israel! I dag har du blivit Herrens, din Guds, eget folk. 10Så lyssna till Herren, din Gud, och lyd hans bud och stadgar, som jag i dag ger dig.

11Samma dag gav Mose följande anvisningar till folket: 12

27:12 f.
5~Mos 11:29
Jos 8:33
När ni gått över Jordan skall dessa stammar ställa sig på Gerisimberget för att välsigna folket: Simon, Levi, Juda, Isaskar, Josef och Benjamin. 13Och dessa skall ställa sig på Evalberget för att förbanna: Ruben, Gad, Asher, Sebulon, Dan och Naftali.

Förbannelse över lagbrytare

1427:14 Leviterna Här alla medlemmar av Levis stam.Leviterna skall med hög röst rikta följande ord till alla män i Israel:

15

27:15
2~Mos 20:4
Förbannelse över den man som tillverkar vad Herren avskyr, en snidad eller gjuten gudabild, ett hantverksalster, som han i hemlighet ställer upp. – Hela folket skall instämma och svara: Amen.

16

27:16
2~Mos 21:17+
Förbannelse över den som visar förakt för sin far eller mor. – Hela folket skall svara: Amen.

17

27:17
5~Mos 19:14+
Förbannelse över den som flyttar sin grannes gränsstenar. – Hela folket skall svara: Amen.

18

27:18
3~Mos 19:14
Förbannelse över den som leder en blind vilse. – Hela folket skall svara: Amen.

19

27:19
2~Mos 22:21
Förbannelse över den som vränger rätten för invandraren, den faderlöse eller änkan. – Hela folket skall svara: Amen.

20

27:20
3~Mos 18:7
Förbannelse över den som ligger med sin fars hustru, ty han skändar sin fars bädd. – Hela folket skall svara: Amen.

21

27:21
3~Mos 18:23+
Förbannelse över den som har samlag med djur. – Hela folket skall svara: Amen.

22

27:22
3~Mos 18:9
Förbannelse över den som ligger med sin syster, en som har samma far eller mor som han. – Hela folket skall svara: Amen.

23

27:23
3~Mos 18:17
Förbannelse över den som ligger med sin svärmor. – Hela folket skall svara: Amen.

24

27:24
5~Mos 19:11
Förbannelse över den som dräper i lönndom. – Hela folket skall svara: Amen.

25Förbannelse över den som mot betalning dräper en oskyldig. – Hela folket skall svara: Amen.

26

27:26
Jer 11:3Gal 3:10
Förbannelse över den som inte håller sig till orden i denna lag och lyder dem. – Hela folket skall svara: Amen.