Bibel 2000 (B2000)
24

Lagar om äktenskap och skilsmässa

241

24:1–4
Jer 3:1
24:1
Matt 5:31+
24:1 skriver ett skilsmässobrev Mannen kunde på eget initiativ avbryta äktenskapet. Skilsmässobrevet var ett dokument som kvinnan behövde för att visa att hon hade rätt att söka sig en annan man. Familj.Om en man har tagit sig en hustru och varit tillsammans med henne och sedan finner något motbjudande hos henne och inte vill ha henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå, 2och om hon efter att ha lämnat hans hus gifter sig med en annan man 3och även den andre mannen slutar älska henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå, eller om den andre mannen som tagit henne till hustru dör, 4då får hennes förste man, han som har låtit henne gå, inte åter ta henne till hustru efter det att hon har blivit oren för honom, ty sådant avskyr Herren. Det land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom skall du inte besmitta med synd.

5

24:5
5~Mos 20:5
En nygift man behöver inte gå ut i krig och får inte heller åläggas andra plikter. Ett år är han fri att vara hemma och glädja sin hustru.

Rättvisa och barmhärtighet

624:6 pant Biblisk lag förbjuder ränta (2 Mos 22:25) men förutsätter att en långivare får säkerhet. Somliga panter skulle ge honom inkomster om betalningen uteblev; jfr not till 15:2. De ting som nämns här och i fortsättningen (v. 10–12, 17) var ur den synpunkten värdelösa. De togs i pant för att låntagaren skulle pressas till betalning.Ingen får ta en handkvarn eller en kvarnsten som pant, ty då tar han livet i pant.

7

24:7
2~Mos 21:16
Om det visar sig att en man har rövat bort en av sina bröder, en israelit, och sålt honom som en handelsvara, så skall den mannen dö. Du skall utrota det onda ur folket.

8

24:8
3~Mos 13–14
Vid fall av spetälska måste du vara mycket noga med att följa alla anvisningar som de levitiska prästerna ger. Vad jag har befallt dem skall ni troget följa. 9
24:9
4~Mos 12
24:9 vad Herren … gjorde med Mirjam Herren bestraffade Mirjams lydnadsbrott med spetälska; se 4 Mos 12:9–15.Kom ihåg vad Herren, din Gud, gjorde med Mirjam på er väg, när ni drog ut ur Egypten.

10

24:10 ff.
2~Mos 22:26
När du ger ett lån till någon får du inte gå in i hans hus för att ta en pant av honom. 11Stanna kvar utanför och låt mannen du ger lånet komma ut till dig med sin pant. 12Om det är en fattig man, får du inte ha hans pant som täcke när du sover. 13Ge honom panten tillbaka vid solnedgången, så att han själv får sova i sin mantel. Då välsignar han dig, och du blir rättfärdig inför Herren, din Gud.

14

24:14 f.
3~Mos 19:13+
Du skall inte göra orätt mot en fattig och nödlidande daglönare, vare sig han är din landsman eller en invandrare i någon av städerna i ditt land. 15Du skall ge honom hans lön redan samma dag, före solnedgången, ty han är fattig och i trängande behov av den. Annars kan han klaga över dig inför Herren, och du får en synd att svara för.

16

24:16
2~Mos 20:5b–6+
Fäderna skall inte straffas med döden för barnens skull och inte barnen för fädernas skull. Var och en skall dö för sitt eget brott.

17

24:17 ff.
2~Mos 22:21
Du skall inte vränga rätten för invandraren eller den faderlöse, och en änkas kläder skall du inte ta som pant. 18Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren, din Gud, befriade dig därifrån. Därför ger jag dig denna befallning att följa.

19

24:19 ff.
3~Mos 19:9
Om du glömmer en kärve när du skördar din åker, skall du inte gå tillbaka och hämta den utan lämna kvar den åt invandraren, den faderlöse och änkan. Då skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt du gör. 20När du har slagit ner dina oliver skall du inte söka igenom grenarna efter fler utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. 21När du har plockat druvorna i din vingård skall du inte göra någon efterskörd utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. 22Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Därför ger jag dig denna befallning att följa.