Bibel 2000 (B2000)
8

Daniels andra syn: baggen och bocken

818:1 kung Belshassar Se not till 5:1.Under kung Belshassars tredje regeringsår hade jag, Daniel, en syn som följde på den jag tidigare haft. 28:2 Susa En av Persiens huvudstäder; se not till Est 1:2.8:2 Ulajfloden Troligen en kanal som strax norr om Susa band samman två floder som flöt öster resp. väster om staden. Annan tolkning »Ulajporten«.I denna syn – jag var då i den befästa staden Susa i provinsen Elam – i denna syn stod jag vid Ulajfloden.

38:3 en bagge … två horn Medien och Persien uppfattas i denna bild, historiskt korrekt, som ett slags dubbelmonarki, i vilken den persiska överhögheten utvecklats efter hand. Jfr not till 5:31.Jag fick se en bagge som stod vid floden. Den hade två horn. Båda var långa, men det ena var längre än det andra och hade växt fram senare. 48:4 Jag såg baggen stånga Syftar på perserrikets erövringar av grannländerna. Jfr not till 5:31.Jag såg baggen stånga mot väster, mot norr och mot söder. Inget djur kunde stå emot den och ingen kunde rädda något ur dess våld: den gjorde vad den ville och fick stor makt. 5Då såg jag en bock komma västerifrån och fara över hela jorden utan att vidröra marken. Den hade ett mäktigt horn i pannan. 6Bocken nådde fram till baggen med de två hornen – den som jag sett stå vid floden – och störtade mot den med ursinnig kraft. 7Jag såg bocken komma alldeles inpå baggen och uppretad stöta till den, så att de två hornen bröts av, utan att baggen förmådde stå emot. Den vräkte baggen till marken och trampade på den, och ingen kunde rädda baggen ur dess våld. 88:8 mot himlens fyra väderstreck Syftar troligen på att Alexander den stores rike efter dennes död (323 f.Kr.) delades mellan fyra av hans generaler; jfr 2:41 och 11:4 med noter.Bocken fick en väldig makt, men när den var som starkast bröts det stora hornet av, och fyra mäktiga horn sköt upp i dess ställe, mot himlens fyra väderstreck. 9

8:9
Dan 7:8,20
Från ett av hornen sköt ett annat horn ut, ett helt litet, som därpå växte sig mycket stort, mot söder, mot öster och mot det härliga landet. 108:10 himlens här Uttrycket brukar avse stjärnorna och himmelska makter. Här.Det växte ända upp till himlens här och kastade några ur hären och några av stjärnorna ner till jorden och trampade på dem. 118:11 berövade honom det dagliga offret och vanhelgade tempelplatsen Syftar på Antiochos IV Epifanes vanhelgande av Jerusalems tempel och hans avskaffande av offertjänsten; se 1 Mack 1:41–58.Ja, han växte ända upp till härens furste, berövade honom det dagliga offret och vanhelgade tempelplatsen. 128:12–13 Grundtextens innebörd osäker.Mot det dagliga offret skedde ett övergrepp: en truppstyrka sattes in, som slog sanningen till marken och hade framgång i vad den gjorde. 13
8:13 f.
Dan 12:6
Då hörde jag en helig ängel tala, och en annan av de heliga sade till denne som talade: »Hur lång tid avser synen med det dagliga offret, den vanhelgande överträdelsen och templet och härligheten som blir utlämnade till att förtrampas?« 148:14 honom Med Septuaginta och Peshitta; MT har »mig«.Denne svarade honom: »Efter 2 300 kvällar och morgnar kommer templet att få sin upprättelse.«

15När jag, Daniel, hade sett denna syn och sökte förstå den stod det framför mig en som liknade en man, 168:16 Gabriel I Dan är det första gången i GT som änglar namnges. Jfr Mikael i 10:13. Ängel.och jag hörde en människoröst mitt över Ulaj ropa ut orden: »Gabriel, förklara synen för honom!« 17Då kom han fram till mig där jag stod, och jag blev förskräckt och föll ner med ansiktet mot marken. Han sade till mig: »Människa! Du skall veta att synen avser den sista tiden.« 18Medan han talade med mig låg jag i vanmakt med ansiktet mot marken. Men han rörde vid mig, reste mig på fötter 19och sade: »Nu låter jag dig veta vad som kommer att ske i vredens sista skede: det är om den sista tiden det handlar. 20Baggen som du såg, med de två hornen, är kungarna av Medien och Persien. 21Bocken är kungen av Grekland. Det stora hornet i pannan är den förste kungen. 22Att det bröts av och fyra andra växte upp i dess ställe betyder att fyra riken skall uppstå ur hans folk, men utan att äga hans styrka. 23

8:23
Dan 11:21
1~Mack 1:10
2~Mack 4:7
Då deras herravälde tar slut – när synderna blivit fulltaliga – kommer en fräck och listig kung. 24Hans makt blir stor, han kommer att vålla oerhörd förödelse och ha framgång i vad han gör. Han skall sprida fördärv bland de mäktiga och i det heliga folket. 25
8:25
2~Mack 9:5
På grund av sin skicklighet kommer han att ha framgång med sitt svek. Han skall ha höga tankar om sig själv och oförmärkt fördärva många och resa sig mot den högste fursten; han kommer dock att krossas, men inte av människohand. 26
8:26
Dan 12:4
Synen med kvällar och morgnar – den som omtalats – är tillförlitlig. Men du skall hemlighålla vad du har sett: det gäller en avlägsen framtid.«

27Själv blev jag, Daniel, sjuk i flera dagar men steg sedan upp och skötte min tjänst hos kungen. Jag var bestört över synen och förstod den inte.