Bibel 2000 (B2000)
12

121Då träder Mikael fram, den store änglafursten,

han som beskyddar ditt folk.

Det blir en tid av betryck som aldrig förr,

från det att folket föddes och intill den tiden.

Men nu skall ditt folk bli räddat,

alla som är skrivna i boken.

2Många av dem som sover i mullen skall vakna,

några till evigt liv, andra till skam och evig fasa.

3De som nått insikt

skall lysa som det ljusa himlavalvet,

de som fört många till rättfärdighet

skall stråla som stjärnorna,

alltid och evigt.

4Men du, Daniel, skall hålla orden hemliga och försegla boken ända till den sista tiden. Många kommer att avfalla, men kunskapen skall tillta.«

5Jag, Daniel, fick då se två andra män stå där, en på den ena sidan floden och en på den andra. 6En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och befann sig ovanför flodens vatten: »Hur länge dröjer slutet, då dessa under sker?« 7Mannen som var klädd i linnekläder och befann sig ovanför flodens vatten lyfte sin högra hand och sin vänstra hand mot himlen, och jag hörde honom svära vid honom som evigt lever: »Ännu en tid, två tider och en halv tid dröjer det. När det heliga folkets makt är fullständigt krossad kommer allt detta att nå sin fullbordan.« 8Jag lyssnade, men jag förstod inte utan sade: »Herre, vad blir slutet på allt detta?« 9Han svarade: »Gå, Daniel. Orden hålls hemliga och förseglade intill den sista tiden. 10Många kommer att rensas, renas och luttras, medan syndarna fortsätter att synda, utan att förstå detta — men de insiktsfulla skall förstå det. 11Från den tid då det dagliga offret avskaffas och en vanhelgande skändlighet ställs upp skall det gå 1 290 dagar. 12Salig den som väntar 1 335 dagar. 13Vandra mot slutet. Du skall gå till vila och sedan stå upp och få din lott vid dagarnas slut.«