Bibel 2000 (B2000)
2

DEN BRINNANDE UGNEN

Asarjas bön

21

B:1
Dan 1:6
3:23,25
B:1 lågorna Tillägg B är en utvidgning av berättelsen om den brinnande ugnen i Dan 3 (jfr de böner som infogats i Est Gr C).Männen gick omkring mitt bland lågorna och lovsjöng Gud och prisade Herren. 2B:2 Asarja … de andra De tre män som i Dan 3 kallas Shadrak, Meshak och Aved-Nego hade enligt Dan 1:6 f. fått dessa namn av babylonierna men hette egentligen Hananja, Mishael och Asarja. Så kallas de här (v. 2, 26, 65); se not till Dan 3:23.Asarja ställde sig hos de andra och bad omvärvd av elden denna bön. Han ropade:

3»Prisad och lovad är du, Herre, våra fäders Gud, ditt namn skall äras i evighet. 4

B:4
Tob 3:2+
Ty allt vad du har gjort oss är rättfärdigt, dina gärningar är de rätta, dina vägar är raka och i dina domslut finns alltid sanningen. 5
B:5
Neh 9:33
Du har dömt till sanningens fördel i allt du har låtit drabba oss och våra fäders heliga stad Jerusalem. Ja, sanningen och rättvisan har du följt när du har lagt allt detta på oss för våra synders skull. 6
B:6
Neh 1:7
Jes 59:12
Dan 9:5
Ty i synd och laglöshet avföll vi från dig, vi syndade i allt vad vi gjorde. 7
B:7
5~Mos 6:24
Dina bud ville vi varken höra eller följa, vi gjorde inte som du har befallt för vårt eget bästa. 8I allt vad du har lagt på oss, i allt vad du har gjort oss har du följt den sanna rättvisan: 9B:9 du har utlämnat oss Bönen avses syfta på förhållandena efter Jerusalems fall år 587 f.Kr., men erfarenheter från 160-talets religionsförföljelse skiner igenom. Jfr t.ex. 1 Mack 1:33 f. (samarbete mellan inkräktare och avfällingar); 2 Mack 7:34 (beskrivningen av kung Antiochos IV Epifanes).du har utlämnat oss åt laglösa fiender, åt förhatliga avfällingar och åt en orättfärdig kung, den ondskefullaste på hela jorden.

10

B:10
Ps 39:10
Nu har vi inte ett ord att säga. Skam och vanära har drabbat dem som tjänar och tillber dig. 11
B:11
Ps 74:19119:8
För ditt namns skull, överge oss inte för alltid, upphäv inte ditt förbund 12
B:12
Jes 41:8
och ta inte din barmhärtighet från oss, för Abrahams skull, som du älskade, för din tjänare Isaks skull och för Israels, som var din helige! 13
B:13
1~Mos 22:17
Syr 44:21
Dem lovade du att ge ättlingar lika talrika som himlens stjärnor och sandkornen på havets strand. 14
B:14
5~Mos 28:62
Härskare, vi har blivit det minsta av alla folk; i dag är vi för våra synders skull obetydligast på hela jorden. 15
B:15
Ps 74:9
Klag 2:9
Hos 3:4
B:15–17 Offer.I denna tid finns varken furste, profet eller ledare, varken brännoffer eller slaktoffer, matoffer eller rökelse, och ingen plats där vi kan offra inför dig och vinna nåd. 16
B:16
Ps 34:19
51:19
Men ta emot oss när vi kommer med förkrossad själ och ödmjuk ande, 17
B:17
Ps 141:225:3
Syr 2:10
som om detta vore brännoffer av baggar och tjurar och feta lamm i tiotusental. Må detta bli vårt offer inför dig i dag, och därtill en fullkomlig lydnad för dig, ty den som litar till dig skall aldrig stå med skam.

18

B:18
Hos 5:15
Nu följer vi dig helhjärtat, vi fruktar dig och söker oss till dig. 19Låt inte skammen drabba oss, utan visa din mildhet och din stora nåd i allt vad du gör med oss. 20
B:20
Jer 21:2Joh 12:28
Rädda oss, du som har gjort så underbara ting, och vinn ära åt ditt namn, Herre. 21Och må alla som skadar dina tjänare få blygas, må de bli utskämda trots all sin makt, må deras styrka bli krossad. 22
B:22
2~Kung 19:19
Låt dem märka att du är Herren, den ende Guden, ärad över hela världen.«

23

B:23
Dan 3:22
Kungens tjänare, som hade kastat dem i ugnen, fortsatte utan uppehåll att hetta upp den med olja, tjära, blånor och kvistar. 24B:24 49 alnar Talet, sju gånger sju, antyder en ofattbart stor höjd; Talmystik.Lågan steg 49 alnar över ugnen; 25B:25 f. Kaldeen. Ängel.den bredde ut sig och brände ihjäl kaldeerna runt om så långt den nådde. 26
B:26
Dan 3:28
Men Herrens ängel hade stigit ner i ugnen tillsammans med Asarja och hans kamrater. Han svepte undan den flammande elden 27
B:27
Heb 11:34
och gjorde det så svalt inne i ugnen som om en daggfrisk vind hade blåst rakt igenom den. Elden rörde dem inte alls och vållade dem varken smärta eller obehag.

De tre männens lovsång

28B:28–67 De tre männens lovsång rör sig enligt den bibliska världsåskådningens mönster (jfr t.ex. 1 Mos 1; Ps 148) från den himmelska världen genom luft, jord och djurvärld till människornas tillvaro. Sången har använts mycket i kristen gudstjänst.Då började de tre männen med en röst lova, ära och prisa Gud inne i ugnen:

29Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,

lovad och upphöjd i evighet,

och prisat vare din härlighets heliga namn,

lovprisat och upphöjt i evighet.

30B:30 f. Tempel. Kerub.Prisad vare du i din heliga härlighets tempel,

lovsjungen och förhärligad i evighet.

31

B:31
Ps 80:2+
Prisad vare du som tronar på keruberna och ser ner i djupen,

lovad och upphöjd i evighet.

32Prisad vare du på din kungatron,

lovsjungen och upphöjd i evighet.

33Prisad vare du i himlens boningar,

lovsjungen och ärad i evighet.

34

B:34
Ps 103:22
Tob 8:15
Prisa Herren, alla hans verk,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

35

B:35 f.
Ps 103:20
148:1
Prisa Herren, ni himlar,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

36Prisa Herren, ni hans änglar,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

37

B:37
1~Mos 1:7
Ps 148:4
B:37 vatten ovan himlen Se 1 Mos 1:7; 6:17 med not.Prisa Herren, allt vatten ovan himlen,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

38

B:38
Ps 103:21
B:38 Här.Prisa Herren, himlens hela här,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

39Prisa Herren, sol och måne,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

40Prisa Herren, himlens stjärnor,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

41

B:41
Job 38:28
Prisa Herren, regn och dagg,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

42

B:42
Ps 104:4
Prisa Herren, alla vindar,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

43Prisa Herren, eld och solglöd,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

44Prisa Herren, köld och hetta,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

45Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

46Prisa Herren, nätter och dagar,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

47

B:47
Jes 45:7
Prisa Herren, ljus och mörker,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

48Prisa Herren, frost och köld,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

49Prisa Herren, rimfrost och snö,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

50Prisa Herren, blixtar och moln,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

51Prisa Herren, du jord,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

52Prisa Herren, berg och höjder,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

53

B:53
1~Krön 16:32
Prisa Herren, allt som växer på marken,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

54Prisa Herren, hav och floder,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

55Prisa Herren, alla källor,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

56

B:56
1~Mos 1:21
Ps 148:7
Prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

57Prisa Herren, alla himlens fåglar,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

58Prisa Herren, alla vilda och tama djur,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

59Prisa Herren, ni människor,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

60

B:60 f.
Ps 118:2135:19
Prisa Herren, Israel,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

61Prisa Herren, ni hans präster,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

62

B:62
Ps 134:1
Prisa Herren, ni hans tjänare,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

63B:63 rättfärdiga själar och andar Här menas säkerligen levande rättfärdiga människor (jfr Ps 103:1), inte avlidnas själar.Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

64B:64 Helig.Prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan,

lovsjung och upphöj honom i evighet.

65

B:65
Dan 3:28
B:65 Hananja, Asarja och Mishael Se not till v. 2.Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael,

lovsjung och upphöj honom i evighet,

ty han har låtit oss undkomma dödsriket

och befriat oss ur dödens våld,

han har räddat oss från ugnens flammande lågor,

ut ur elden har han räddat oss.

66

B:66
1~Krön 16:34
Ps 106:1
136:1Jer 33:11
Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd.

67Prisa Herren, gudarnas Gud, alla ni som fruktar honom,

lovsjung och tacka honom,

evigt varar hans nåd.