Bibel 2000 (B2000)
4

41

4:1
3~Mos 25:43
Ni som är herrar och har slavar, låt dem få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att ni också har en herre – i himlen.

Förmaningar

2

4:2 f.
Luk 18:1Rom 12:1215:30Ef 6:18–201~Kor 16:9Kol 1:26Ef 3:1+
Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. 34:3 en dörr Bilden syftar på Paulus möjligheter att med framgång förkunna det kristna budskapet; jfr Apg 14:27 med not.Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att jag kan predika hemligheten med Kristus – det är för den jag är fängslad – 4och göra den känd och tala som jag bör. 5
4:5
Ef 5:151~Thess 4:11
Visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. 6
4:6
Mark 9:50
Ef 4:291~Pet 3:15
Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta; ni måste veta hur ni skall svara var och en.

Personliga hälsningar

7

4:7 f.
Ef 6:21
4:7 Tychikos Se not till Apg 20:4.Tychikos, en kär broder och trogen medarbetare i Herrens tjänst, skall berätta allt om hur jag har det. 8Jag sänder honom till er just för att ni skall få veta hur det är med oss och få uppmuntran av honom. 9
4:9
Filem v. 10–12

4:9 Onesimos Den slav för vars skull Paulus skrev brevet till Filemon; se Filem v. 10 med not. Detta ser ut att ha skrivits ungefär samtidigt med brevet till Kolossai. De flesta av namnen i v. 10–14 förekommer i Filem v. 23 f.; jfr också v. 17 med Filem v. 2.Han har sällskap med vår trogne och käre broder Onesimos, som ju är en av er, och de kommer att berätta om allting här.

10

4:10
Apg 19:29Apg 12:12
4:10 Aristarchos, Markus Se noter till Apg 20:4; 12:12.Min medfånge Aristarchos hälsar er, och likaså Markus, Barnabas kusin. För hans del har ni redan fått anvisningar: ta väl emot honom om han kommer. 114:11 Jesus, han som kallas Justus Mannen är för oss okänd. Jesus var ett vanligt judiskt namn; beträffande tillnamnet Justus jfr Apg 1:23 med not.4:11 de omskurna Dvs. de judekristna.Jesus, han som kallas Justus, hälsar också. Av de omskurna är dessa de enda som arbetar tillsammans med mig för Guds rike, och de har gett mig stöd och uppmuntran. 12
4:12 f.
Kol 1:7
4:12 Epafras Se 1:7 med not.Hälsningar från Epafras, som ju är en av er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner för att ni skall stå fasta och vara fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja. 134:13 Laodikeia och Hierapolis Två grannstäder till Kolossai; jfr 2:1 med not.Jag kan vittna om hur han arbetar för er och för dem i Laodikeia och Hierapolis. 14
4:14
2~Tim 4:10
4:14 Lukas Enligt traditionen Lukasevangeliets författare. Han nämns även i 2 Tim 4:10 f.; Filem v. 24 tillsammans med Demas.Vår käre Lukas, läkaren, hälsar liksom Demas.

154:15 Nymfas … i hans hus Annan läsart »Nymfa … i hennes hus«; Nymfa är en mindre sannolik form av kvinnonamnet Nymfe.4:15 församlingen som möts i hans hus De kristna gudstjänsterna hölls i hemmen.Hälsa till bröderna i Laodikeia och till Nymfas och församlingen som möts i hans hus. 16

4:16
1~Thess 5:27
4:16 det brev som de har fått Inget brev av Paulus, adresserat till församlingen i Laodikeia, är bevarat. Möjligen avses Efesierbrevet; jfr not till Ef 1:1.När mitt brev har blivit uppläst hos er, ordna då så att det blir uppläst också i församlingen i Laodikeia och att ni får läsa det brev som de har fått. 17
4:17
Filem v. 2 /
Rom 12:7
1~Tim 1:12
2~Tim 4:5,11
4:17 Archippos Enligt Filem v. 2 hade han en ledande ställning i församlingen.Och säg åt Archippos: »Se till att du fullgör den tjänst som Herren har gett dig.«

18

4:18
1~Kor 16:21
4:18 Här skriver jag, Paulus Brev.Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Glöm inte mina bojor. Nåd åt er alla.