Bibel 2000 (B2000)
2

21

2:1
Jos 23:15
Och Herren har låtit det ord besannas som han uttalade om oss och om våra domare som styrde Israel, om våra kungar och hövdingar och om folket i Israel och Juda, 2att han skulle låta en stor olycka drabba oss. Aldrig har något sådant skett under himlen som det han lät ske i Jerusalem, så som det var förutsagt i Moses lag: 3
2:3
Jer 19:9
Klag 4:10
Hes 5:10
2:3 äta våra egna söners och döttrars kött Jfr 3 Mos 26:29; 5 Mos 28:53–57; Klag 2:20; 4:10.vi måste alla äta våra egna söners och döttrars kött. 4
2:4
Jer 24:9
25:9
42:18
Han prisgav vårt folk åt alla våra grannriken och lät skam och förödelse drabba oss bland alla de grannfolk dit Herren fördrev oss. 5
2:5
5~Mos 28:13
Vårt folk kom underst i stället för överst, ty vi har syndat mot Herren, vår Gud, och inte lyssnat till hans röst.

6Herren, vår Gud, är rättfärdig, men vi och våra fäder har stått med skam intill denna dag. 7

2:7
Jer 19:15
Allt det onda som Herren förutsagt har kommit över oss. 8Vi bad inte till Herren att han skulle leda alla och envar bort från deras onda hjärtans tankar, 9och Herren höll olyckan i beredskap och lät den drabba oss. Ty Herren var rättfärdig när han befallde oss att handla efter hans vilja, 10men vi lyssnade inte till hans röst och lydde inte de föreskrifter som han hade gett oss att följa.

11

2:11
2~Mos 13:3
5~Mos 26:8
Jer 32:20
Herre, Israels Gud, du som har fört ditt folk ut ur Egypten med din starka hand, med tecken och under, med väldig kraft och med lyftad arm, du som har gjort ditt namn ryktbart intill denna dag: 12
2:12
1~Kung 8:47
2~Krön 6:37
Dan 9:5
vi har syndat, vi har levt gudlöst, vi har handlat orättfärdigt, Herre, vår Gud, i strid med alla dina rättfärdiga bud. 13
2:13
5~Mos 4:27
Jer 42:2
Vänd nu din vrede från oss, ty vi är bara några få som lämnats kvar bland de folk dit du har fördrivit oss. 14Hör, Herre, vår bön och vår åkallan, befria oss för din egen skull och låt oss vinna välvilja hos dem som förde oss bort från vårt land, 15
2:15
5~Mos 28:10
Jer 14:9
2:15 Namn.så att hela jorden får se att du är Herren, vår Gud, ty Israel och hans folk är uppkallade efter ditt namn.

16

2:16
5~Mos 26:15
Jes 63:15
Herre, blicka ner från din heliga boning och se på oss. Vänd ditt öra till oss, Herre, och hör, 17
2:17
Syr 17:27
2:17 Dödsriket. Ande.öppna dina ögon och se. De som ärar Herren och prisar hans rättfärdighet är inte de döda i dödsriket, vilkas ande tagits ut ur kroppen. 18Nej, det är den djupt bedrövade, den som går nerböjd och svag, det är de matta ögonen och den hungrande själen som ärar dig och prisar din rättfärdighet, Herre. 19Ty vi litar inte till våra fäders eller våra kungars rättfärdighet när vi kommer inför dig med vår bön om barmhärtighet, Herre, vår Gud. 202:20 alldeles som du förutsade Styckena i v. 21–23 och 29–35 är fria omskrivningar av ett flertal GT-ställen, främst i Jer och 5 Mos.Du har ju släppt loss din glödande vrede mot oss, alldeles som du förutsade genom dina tjänare profeterna:

21

2:21
Jer 27:11
Så säger Herren: Böj era nackar och tjäna den babyloniske kungen, så skall ni få bli kvar i det land som jag har gett åt era fäder. 22Men om ni vägrar lyssna till Herrens röst och inte tjänar den babyloniske kungen, 23
2:23
Jer 7:34
16:9
Hes 26:13
då skall jag tysta alla skratt och glada rop, brudgummens och brudens röster, i Judas städer och på Jerusalems gator, och hela landet skall ligga öde och obebott.

24

2:24
Jer 8:1
2:24 våra kungars ben … kastades ut ur gravarna Skildringen bygger troligen på förutsägelsen i Jer 8:1 f.Vi lyssnade inte till din röst och tjänade inte den babyloniske kungen. Då lät du de ord besannas som du hade uttalat genom dina tjänare profeterna: våra kungars ben och våra fäders ben kastades ut ur gravarna – 25
2:25
Jer 36:30Hes 5:12,17
de ligger på marken i dagens hetta och nattens frost. Folket dog genom svåra lidanden, genom svält och svärd och pest, 26
2:26
Jer 7:14
och ditt hus, över vilket ditt namn har utropats, lät du bli sådant det är i dag, på grund av ondskan i Israel och Juda. 272:27 har du visat oss all din mildhet Dvs. genom att inte förinta folket utan ge det tillfälle till omvändelse (v. 30–35; jfr 2 Mack 6:12–16).Och ändå, Herre, vår Gud, har du visat oss all din mildhet och stora barmhärtighet, 28så som du sade genom din tjänare Mose den gången du befallde honom att skriva ner din lag åt israeliterna:

29

2:29–35
5~Mos 30:1–10
Om ni inte lyssnar till min röst, då skall sannerligen denna stora och bullrande folkhop smälta ihop till en liten skara bland de folk dit jag skall fördriva dem. 30
2:30–33
1~Kung 8:47Jer 24:7
Hes 11:19
Jag vet att de inte kommer att lyssna till mig, eftersom de är ett styvnackat folk. Men under förvisningen skall de besinna sig, 31och de skall inse att jag är Herren, deras Gud. Jag skall ge dem hjärtan och öron som lyssnar, 32och de skall lovsjunga mig i förvisningen och tänka på mitt namn, 33de skall vända om från sitt trots och sina onda gärningar då de tänker på hur det gick för deras fäder som syndade mot Herren. 34
2:34 f.
Jer 32:36–41
2:34
1~Mos 12:7
15:5
5~Mos 1:8
Syr 44:21
Då skall jag låta dem återvända till det land som jag svor att ge åt deras fäder, Abraham, Isak och Jakob, och de skall ta det i besittning. Jag skall göra folket talrikt, och det skall aldrig bli mindre igen. 35
2:35
Jer 31:31–34
Jag skall sluta ett evigt förbund med dem: jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Och jag skall aldrig mer föra bort mitt folk Israel från det land som jag har gett dem.