Bibel 2000 (B2000)
8

En fjärde syn

81Denna syn lät Herren Gud mig se: en korg med mogen frukt. 2Och han frågade: »Vad ser du, Amos?« Jag svarade: »En korg med mogen frukt.« Då sade Herren till mig:

Mitt folk Israel är moget för sitt fall,

jag kan inte längre skona det.

3

8:3
Am 6:10
8:3 slottet Eller »templet«.8:3 lik i mängder … Tyst! Grundtextens innebörd osäker.Den dagen, säger Herren Gud,

skall sångerskorna i slottet jämra sig:

lik i mängder

ligger slängda överallt. Tyst!

Dom över utsugare

4Hör detta, ni som trampar på de fattiga

och utrotar de svaga i landet!

5

8:5
Neh 13:155~Mos 25:13Mik 6:10
8:5 Nymånad.Ni säger: »När är nymånadsfesten över

så att vi kan sälja säd,

och sabbaten

så att vi får öppna kornboden?

Då skall vi minska måtten

och lägga på priserna

och fuska med vågen,

6

8:6
Am 2:6+
köpa de fattiga för pengar

och de nödställda för ett par skor

och sälja spillet som säd.«

78:7 Jakobs stolthet Här troligen ett namn på Gud själv; jfr not till 6:8.Herren har svurit vid Jakobs stolthet

att aldrig glömma något de gjort.

8

8:8
Ps 18:8+
8:8 som Nilen Med många hebreiska handskrifter (Text), Septuaginta och Peshitta; MT har »som ljuset«.Skulle inte jorden skälva för detta

så att alla som bor där får sorg?

Skulle inte hela jorden stiga och sjunka

som Nilen, Egyptens flod?

9Den dagen, säger Herren Gud,

låter jag solen gå ner vid middagstid

och lägger jorden mörk på ljusa dagen.

10

8:10
Tob 2:6
8:10 säckväv, rakat huvud Sorg.Jag vänder era fester i sorg

och alla era sånger i klagan,

jag klär alla höfter i säckväv

och låter alla gå med rakat huvud,

jag sänder sorg som efter ende sonen

och låter slutet bli en bitter dag.

11

8:11 f.
5~Mos 8:3Hos 5:6
8:11 hunger … efter att höra Herrens ord Herren skall straffa folket med sin tystnad och vägra tala genom profeter eller på annat sätt.Ja, den tid kommer,

säger Herren Gud,

då jag sänder hunger över landet –

inte hunger efter bröd,

inte törst efter vatten,

utan efter att höra Herrens ord.

128:12 från hav till hav Kan avse urhavet som i GT:s världsbild omgav hela jorden; innebörden blir då »från jordens ena ände till den andra«. Enligt en annan tolkning avses här Medelhavet och Döda havet; jfr Ps 72:8 med not.Då skall de irra från hav till hav,

driva omkring från norr till öster

och söka efter Herrens ord,

men de skall inte finna det.

13Den dagen skall vackra flickor och unga män

segna ner av törst,

14

8:14
1~Kung 12:28
8:14 Samarias synd Den gudom som dyrkades i Samaria. I hebreiskan kan »synd« vara en förvrängning av namnet på en gudinna.8:14 Dan.8:14 starkhet Det hebreiska ordets betydelse osäker. Här har det fattats som en gudsbeteckning.de som svär vid Samarias synd

och säger: »Så sant din gud lever, Dan!«

och: »Så sant Beer Shevas starkhet lever!«

– de skall falla och aldrig resa sig mer.