Bibel 2000 (B2000)
7

Tre syner

71Denna syn lät Herren Gud mig se: han skapade en svärm gräshoppor när gräset spirade på nytt efter kungens slåtter. 2Och när de hade ätit upp nästan allt gräs i landet sade jag: »Förlåt ditt folk, Herre Gud! Hur skall Jakob kunna bestå, ett så litet folk?« 3Då ångrade sig Herren och sade: »Det skall inte ske.«

47:4 på eldregnet Rättelse; MT har »för att anklaga med eld«.7:4 det stora djupet Se 1 Mos 7:11 och noter till 1 Mos 49:25; Hes 31:4.Denna syn lät Herren Gud mig se: han kallade på eldregnet, och när det hade förtärt det stora djupet och höll på att förtära åkerjorden 5sade jag: »Sluta, Herre Gud! Hur skall Jakob kunna bestå, ett så litet folk?« 6Då ångrade sig Herren. »Inte heller detta skall ske«, sade Herren Gud.

77:7 f. lod Det hebreiska ordets betydelse osäker. Annan tolkning »bräckjärn«. Bilden är svårtolkad. Troligen avses att Herren prövar om muren, dvs. folket, är »fallfärdigt«.Denna syn lät Herren Gud mig se: han stod vid en mur med ett lod i handen. 8Och Herren frågade mig: »Vad ser du, Amos?« Jag svarade: »Ett lod.« Då sade Herren: »Se, jag prövar mitt folk Israel med ett lod; jag kan inte längre skona det.

97:9 Isak Används här och i v. 16 för att beteckna folket i Nordriket, Israel.7:9 Jerobeams ätt Det regerande kungahuset; se v. 10 och 1:1.Isaks offerplatser skall härjas

och Israels helgedomar läggas öde.

Jag skall höja mitt svärd mot Jerobeams ätt.«

Amos förbjuds att profetera

10

7:10–17
Jes 30:10
Amasja, översteprästen i Betel, sände bud till kung Jerobeam av Israel: »Amos uppviglar folket mot dig; riket tål inte hans profeterande. 11Han säger:

Jerobeam skall dö för svärd,

och Israel skall föras bort från sitt land.«

12Till Amos sade Amasja: »Gå din väg, siare, försvinn till Juda – där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet! 13

7:13
1~Kung 12:28
Men här i Betel får du inte längre uppträda som profet, ty detta är konungens tempel, en rikshelgedom.« 14
7:14
Am 1:1
7:14 är, tillhör, håller, odlar Eller »var«, »tillhörde«, »höll«, »odlade«. Av grundtexten framgår inte klart om närvarande eller förfluten tid avses.7:14 odlar Det hebreiska ordets betydelse osäker.Amos svarade Amasja: »Jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået, jag håller boskap och odlar fikon. 15Men Herren tog mig från min hjord och sade till mig: Träd fram som profet inför mitt folk Israel. 16Så hör nu Herrens ord: Du säger alltså: ’Profetera inte mot Israel, predika inte mot Isaks ätt!’ 177:17 på oren mark Utanför Israel.Därför säger Herren:

Din hustru skall bli en hora i staden,

dina söner och döttrar skall falla för svärd,

din mark skall mätas upp och styckas.

Själv skall du dö på oren mark,

och Israel skall föras bort från sitt land.«