Bibel 2000 (B2000)
5

Sorgesång och strafftal

51Hör den sorgesång som jag sjunger om dig, Israels folk:

2Jungfrun Israel har fallit,

hon reser sig aldrig mer,

hon ligger där övergiven på egen mark,

ingen hjälper henne upp.

35:3 till Israels folk Rättelse; MT har dessa ord sist i versen.Så säger Herren Gud till Israels folk:

Den stad som tågar ut med tusen man

skall ha hundra kvar,

och den som tågar ut med hundra

skall ha tio kvar.

4Så säger Herren till Israels folk:

Kom till mig, så får ni leva!

5

5:5
Am 4:4+
5:5 Beer Sheva Kultplats och vallfartsort. I motsats till Betel och Gilgal i Nordriket (se 3:14 med not) låg Beer Sheva i Sydriket, i sydligaste delen av Juda.5:5 föras bort i fångenskap I hebreiskan anspelning på namnet Gilgal.5:5 intet I hebreiskan anspelning på namnet Bet Aven, en nedsättande förvrängning av Betel; jfr not till Hos 4:15.Gå inte till Betel,

sök er inte till Gilgal,

dra inte bort till Beer Sheva!

Ty Gilgal skall föras bort i fångenskap

och Betel bli till intet.

65:6 Josefs land Dvs. Israels land, Nordriket.Kom till Herren, så får ni leva!

Annars skall han härja Josefs land som en eld,

den skall förtära Betel och ingen skall släcka.

7

5:7
Am 6:12
Ni förvandlar rätten till malört

och slår rättfärdigheten till marken!

8

5:8
Job 9:9
38:31Am 4:13+
5:8 Sjustjärnorna, Orion Identifieringen av stjärnbilderna osäker; jfr Job 9:9; 38:31 f.Han som har gjort Sjustjärnorna och Orion,

som förvandlar mörker till morgon

och låter dagen mörkna till natt,

som kallar på havets vatten

och låter det strömma över jorden –

Herren är hans namn,

9han som låter förödelse ljunga över fästningen,

förödelse komma över borgen.

10Ni hatar den som för rättens talan i domstolen

och avskyr den som säger sanningen.

11

5:11
5 Mos 28:30 ff., 38 ff.+

Därför – ni som trampar på den fattige

och tar hans säd i skatt:

ni bygger hus av huggen sten,

men ni skall aldrig bo i dem,

ni planterar härliga vingårdar,

men ni skall aldrig dricka vinet.

12Ty jag vet att era brott är många

och era synder otaliga,

ni som förtrycker oskyldiga och tar mutor

och hindrar de fattiga att få sin rätt.

13Därför tiger den kloke i denna tid,

ty det är en ond tid.

14Sök det goda och inte det onda,

så att ni får leva!

Då skall Herren, härskarornas Gud, vara med er,

så som ni säger att han är.

15

5:15
Ps 34:15
Rom 12:9Joel 2:14+
5:15 Josefs ätt Dvs. Israels folk; se not till v. 6.Hata det onda och älska det goda,

låt rätten råda då ni dömer!

Kanske skall då Herren, härskarornas Gud,

förbarma sig över spillran av Josefs ätt.

16Därför säger Herren,

härskarornas Gud, Herren:

På alla torg skall dödsklagan höras,

på alla gator verop.

Bönderna kallas till sorgehögtid,

till dödsklagan de som kan sjunga sorgesång.

17I alla vingårdar skall dödsklagan höras

när jag går fram bland er,

säger Herren.

18

5:18–20
Jes 5:1813:6–16+
5:18 Dag.Ve er som längtar efter Herrens dag!

Vad får ni för glädje av Herrens dag?

Den är mörker, inte ljus –

19som när någon flyr för ett lejon

och möter en björn,

kommer hem, tar stöd mot väggen

och blir biten av en orm.

20Ja, Herrens dag är mörker, inte ljus,

töcken utan en strimma sol.

21

5:21 ff.
Jes 1:11
Jag avskyr era fester, jag hatar dem,

jag står inte ut med era högtider.

22När ni offrar till mig och kommer med era gåvor

vill jag inte veta av dem,

jag vill inte se åt era offer av gödboskap.

23Låt mig slippa dina psalmer,

jag vill inte höra ditt strängaspel!

24Men låt rätten välla fram som vatten

och rättfärdigheten som en outsinlig ström!

25

5:25–27
Apg 7:42
Frambar ni slaktoffer och gåvor åt mig

de fyrtio åren i öknen, Israels folk?

265:26 Grundtextens innebörd osäker.5:26 Sackut Osäker läsning av namnet på en assyrisk gud, möjligen identisk med Ninurta. Kevan Eller »Kajvan«. Assyrisk gud, troligen planeten Saturnus. Båda namnen är i MT försedda med vokalerna i det hebreiska ordet för »vidrighet«, ofta använt om avgudar (t.ex. 2 Kung 23:13); Gudsnamn.Bar ni då omkring era gudabilder,

Sackut, er konung, och Kevan, er gudastjärna,

som ni gjort åt er?

27Jag skall föra er bort i fångenskap

bortom Damaskus, säger Herren,

vars namn är härskarornas Gud.