Bibel 2000 (B2000)
4

41

4:1 ff.
Jes 3:16
4:1 Bashan-kor Bashan var känt för sina goda betesmarker och sin välnärda boskap.Lyssna nu, ni Bashan-kor,

som bor på Samarias berg,

ni kvinnor som förtrycker de svaga

och plågar de fattiga

medan ni säger till era män:

»Hämta hit något att dricka!«

24:2 då man skall driva i väg er … blir kvar Grundtextens innebörd osäker.Herren Gud har svurit vid sin helighet:

Det skall komma en dag

då man skall driva i väg er med oxpikar

och med ljuster dem som blir kvar.

34:3 jagas Med bl.a. Septuaginta och Peshitta; MT har »kasta«.4:3 Hermon Med några Septuaginta-handskrifter; MT obegriplig.Varenda en skall drivas ut

genom närmaste rämna i muren

och jagas bort mot Hermon,

säger Herren.

Falsk gudstjänst och förhärdelse

4

4:4
Hos 4:15
Am 5:5
4:4 Betel, Gilgal Se not till 3:14.Gå till Betel och synda,

till Gilgal och synda än mer!

Bär fram era offer om morgonen,

ert tionde på festens tredje dag!

5

4:5
3~Mos 2:11
Matt 6:2
Bränn tackoffer av syrat bröd,

ropa ut era frivilliga gåvor så det hörs!

Ni israeliter vill ju ha det så,

säger Herren Gud.

6Det var jag som lät er gå med tomma magar

i alla era städer

och utan bröd överallt i landet.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

7Det var jag som höll tillbaka regnet för er

när det ännu var tre månader till skörden.

Jag lät det regna över en stad

men inte över en annan,

den ena åkern fick regn,

den andra blev utan och förtorkade.

8Från stad efter stad kom man stapplande

till en enda stad för att få vatten,

men ingen kunde släcka sin törst.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

9Jag lät er säd drabbas av rost och sot,

jag lät trädgårdar och vinberg förtorka,

era fikonträd och olivträd åt gräshopporna upp.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

10

4:10
2~Mos 9:3
Jag sände pest bland er som i Egypten,

jag dräpte era unga män med svärd,

era hästar blev tagna som byte.

Likstanken från era läger

lät jag stiga er i näsan.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

11

4:11
1~Mos 19Sak 3:2
4:11 Sodom.Jag sände ödeläggelse bland er,

som när Sodom och Gomorra lades öde,

ni blev som en brand ryckt ur elden.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

12Därför skall jag låta förbannelsen drabba dig, Israel,

jag skall göra detta med dig.

Därför, Israel, bered dig att möta din Gud!

13

4:13
Am 5:8
9:5
Ty se:

Han som formar bergen och skapar vinden,

som förkunnar sina planer för människan,

som låter mörkret bli morgonrodnad

och går fram över jordens höjder –

Herren, härskarornas Gud, är hans namn.