Bibel 2000 (B2000)
3

Utkorelse och ansvar

31Hör vad Herren har att säga till er, israeliter, till hela det folk han förde ut ur Egypten:

2Ni är de enda jag har tagit mig an

bland alla folk på jorden.

Därför skall jag ställa er till svars

för alla era synder.

3Slår man följe på färden

utan att känna varandra?

4Ryter ett lejon i snåren

om det inte har funnit ett byte?

Morrar lejonet i sin håla

utan att ha fångat sitt rov?

5Störtar fågeln mot marken

om fällan inte är gillrad?

Slår fällan upp från marken

om där inte finns byte att fånga?

6Om man blåser larm i staden,

blir då inte alla förskräckta?

Om en olycka händer i staden,

är det inte Herrens verk?

7Herren Gud gör aldrig något

utan att avslöja sina planer

för sina tjänare profeterna.

8Vem kan höra lejonet ryta

utan att gripas av skräck?

Vem kan höra Herren Gud tala

utan att bli hans profet?

Dom över Samaria

9Ropa från Ashdods borgar,

från borgarna i Egypten och säg:

»Samla er på bergen kring Samaria,

se vilket kaos som råder i staden,

förtrycket som härskar där!«

10De förstår inte att göra det som är rätt,

säger Herren,

dessa som hopar våld och rov i sina borgar.

11Därför säger Herren Gud:

En fiende skall genomkorsa landet,

era fästen skall falla,

era borgar plundras.

12Så säger Herren:

Som herden räddar ur lejonets gap

ett par benpipor eller en örsnibb,

så skall israeliterna bli räddade,

de som sitter där i Samaria

på divaner och mjuka dynor.

13Lyssna, och varna Jakobs ätt,

säger Herren, härskarornas Gud.

14Ty när jag tar itu med Israel

för dess ogärningar,

då skall jag också ta itu med Betels altaren:

altarhornen skall brytas av

och falla till marken.

15Jag skall slå omkull

både vinterhus och sommarhus.

Elfenbenshusen skall skövlas

och de mäktiga byggnaderna utplånas,

säger Herren.

4

41Lyssna nu, ni Bashan-kor,

som bor på Samarias berg,

ni kvinnor som förtrycker de svaga

och plågar de fattiga

medan ni säger till era män:

»Hämta hit något att dricka!«

2Herren Gud har svurit vid sin helighet:

Det skall komma en dag

då man skall driva i väg er med oxpikar

och med ljuster dem som blir kvar.

3Varenda en skall drivas ut

genom närmaste rämna i muren

och jagas bort mot Hermon,

säger Herren.

Falsk gudstjänst och förhärdelse

4Gå till Betel och synda,

till Gilgal och synda än mer!

Bär fram era offer om morgonen,

ert tionde på festens tredje dag!

5Bränn tackoffer av syrat bröd,

ropa ut era frivilliga gåvor så det hörs!

Ni israeliter vill ju ha det så,

säger Herren Gud.

6Det var jag som lät er gå med tomma magar

i alla era städer

och utan bröd överallt i landet.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

7Det var jag som höll tillbaka regnet för er

när det ännu var tre månader till skörden.

Jag lät det regna över en stad

men inte över en annan,

den ena åkern fick regn,

den andra blev utan och förtorkade.

8Från stad efter stad kom man stapplande

till en enda stad för att få vatten,

men ingen kunde släcka sin törst.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

9Jag lät er säd drabbas av rost och sot,

jag lät trädgårdar och vinberg förtorka,

era fikonträd och olivträd åt gräshopporna upp.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

10Jag sände pest bland er som i Egypten,

jag dräpte era unga män med svärd,

era hästar blev tagna som byte.

Likstanken från era läger

lät jag stiga er i näsan.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

11Jag sände ödeläggelse bland er,

som när Sodom och Gomorra lades öde,

ni blev som en brand ryckt ur elden.

Dock vände ni inte åter till mig,

säger Herren.

12Därför skall jag låta förbannelsen drabba dig, Israel,

jag skall göra detta med dig.

Därför, Israel, bered dig att möta din Gud!

13Ty se:

Han som formar bergen och skapar vinden,

som förkunnar sina planer för människan,

som låter mörkret bli morgonrodnad

och går fram över jordens höjder —

Herren, härskarornas Gud, är hans namn.

5

Sorgesång och strafftal

51Hör den sorgesång som jag sjunger om dig, Israels folk:

2Jungfrun Israel har fallit,

hon reser sig aldrig mer,

hon ligger där övergiven på egen mark,

ingen hjälper henne upp.

3Så säger Herren Gud till Israels folk:

Den stad som tågar ut med tusen man

skall ha hundra kvar,

och den som tågar ut med hundra

skall ha tio kvar.

4Så säger Herren till Israels folk:

Kom till mig, så får ni leva!

5Gå inte till Betel,

sök er inte till Gilgal,

dra inte bort till Beer Sheva!

Ty Gilgal skall föras bort i fångenskap

och Betel bli till intet.

6Kom till Herren, så får ni leva!

Annars skall han härja Josefs land som en eld,

den skall förtära Betel och ingen skall släcka.

7Ni förvandlar rätten till malört

och slår rättfärdigheten till marken!

8Han som har gjort Sjustjärnorna och Orion,

som förvandlar mörker till morgon

och låter dagen mörkna till natt,

som kallar på havets vatten

och låter det strömma över jorden —

Herren är hans namn,

9han som låter förödelse ljunga över fästningen,

förödelse komma över borgen.

10Ni hatar den som för rättens talan i domstolen

och avskyr den som säger sanningen.

11Därför — ni som trampar på den fattige

och tar hans säd i skatt:

ni bygger hus av huggen sten,

men ni skall aldrig bo i dem,

ni planterar härliga vingårdar,

men ni skall aldrig dricka vinet.

12Ty jag vet att era brott är många

och era synder otaliga,

ni som förtrycker oskyldiga och tar mutor

och hindrar de fattiga att få sin rätt.

13Därför tiger den kloke i denna tid,

ty det är en ond tid.

14Sök det goda och inte det onda,

så att ni får leva!

Då skall Herren, härskarornas Gud, vara med er,

så som ni säger att han är.

15Hata det onda och älska det goda,

låt rätten råda då ni dömer!

Kanske skall då Herren, härskarornas Gud,

förbarma sig över spillran av Josefs ätt.

16Därför säger Herren,

härskarornas Gud, Herren:

På alla torg skall dödsklagan höras,

på alla gator verop.

Bönderna kallas till sorgehögtid,

till dödsklagan de som kan sjunga sorgesång.

17I alla vingårdar skall dödsklagan höras

när jag går fram bland er,

säger Herren.

18Ve er som längtar efter Herrens dag!

Vad får ni för glädje av Herrens dag?

Den är mörker, inte ljus —

19som när någon flyr för ett lejon

och möter en björn,

kommer hem, tar stöd mot väggen

och blir biten av en orm.

20Ja, Herrens dag är mörker, inte ljus,

töcken utan en strimma sol.

21Jag avskyr era fester, jag hatar dem,

jag står inte ut med era högtider.

22När ni offrar till mig och kommer med era gåvor

vill jag inte veta av dem,

jag vill inte se åt era offer av gödboskap.

23Låt mig slippa dina psalmer,

jag vill inte höra ditt strängaspel!

24Men låt rätten välla fram som vatten

och rättfärdigheten som en outsinlig ström!

25Frambar ni slaktoffer och gåvor åt mig

de fyrtio åren i öknen, Israels folk?

26Bar ni då omkring era gudabilder,

Sackut, er konung, och Kevan, er gudastjärna,

som ni gjort åt er?

27Jag skall föra er bort i fångenskap

bortom Damaskus, säger Herren,

vars namn är härskarornas Gud.