Bibel 2000 (B2000)
3

Utkorelse och ansvar

31Hör vad Herren har att säga till er, israeliter, till hela det folk han förde ut ur Egypten:

2Ni är de enda jag har tagit mig an

bland alla folk på jorden.

Därför skall jag ställa er till svars

för alla era synder.

3Slår man följe på färden

utan att känna varandra?

4Ryter ett lejon i snåren

om det inte har funnit ett byte?

Morrar lejonet i sin håla

utan att ha fångat sitt rov?

5Störtar fågeln mot marken

om fällan inte är gillrad?

Slår fällan upp från marken

om där inte finns byte att fånga?

6Om man blåser larm i staden,

blir då inte alla förskräckta?

Om en olycka händer i staden,

är det inte Herrens verk?

7Herren Gud gör aldrig något

utan att avslöja sina planer

för sina tjänare profeterna.

8Vem kan höra lejonet ryta

utan att gripas av skräck?

Vem kan höra Herren Gud tala

utan att bli hans profet?

Dom över Samaria

9Ropa från Ashdods borgar,

från borgarna i Egypten och säg:

»Samla er på bergen kring Samaria,

se vilket kaos som råder i staden,

förtrycket som härskar där!«

10De förstår inte att göra det som är rätt,

säger Herren,

dessa som hopar våld och rov i sina borgar.

11Därför säger Herren Gud:

En fiende skall genomkorsa landet,

era fästen skall falla,

era borgar plundras.

12Så säger Herren:

Som herden räddar ur lejonets gap

ett par benpipor eller en örsnibb,

så skall israeliterna bli räddade,

de som sitter där i Samaria

på divaner och mjuka dynor.

13Lyssna, och varna Jakobs ätt,

säger Herren, härskarornas Gud.

14Ty när jag tar itu med Israel

för dess ogärningar,

då skall jag också ta itu med Betels altaren:

altarhornen skall brytas av

och falla till marken.

15Jag skall slå omkull

både vinterhus och sommarhus.

Elfenbenshusen skall skövlas

och de mäktiga byggnaderna utplånas,

säger Herren.