Bibel 2000 (B2000)
1

11Detta är Amos ord. Han var en av herdarna från Tekoa och såg syner om Israel när Ussia regerade i Juda och Jerobeam, Joashs son, regerade i Israel, två år före jordbävningen.

2Amos sade:

Herren ryter från Sion,

hans röst dånar från Jerusalem.

Då vissnar herdarnas marker,

då torkar Karmels topp.

Dom över Israels grannar och över Israel

3Så säger Herren:

Brott på brott har Damaskus hopat,

jag vill inte dröja med domen.

Med tröskslädar av järn

har de krossat Gilead.

4Jag skall sända eld mot Hasaels slott,

den skall härja Ben-Hadads borgar.

5Jag skall bräcka Damaskus bom,

förgöra den som tronar i Bikat-Aven

och den som bär spiran i Bet Eden.

Folket i Aram skall föras bort till Kir,

säger Herren.

6Så säger Herren:

Brott på brott har Gaza hopat,

jag vill inte dröja med domen.

De har fört bort hela byar

för att utlämna dem åt Edom.

7Jag skall sända eld mot Gazas mur,

den skall härja dess borgar.

8Jag skall förgöra den som tronar i Ashdod

och den som bär spiran i Ashkelon.

Jag skall rikta ett dråpslag mot Ekron,

och de sista filisteerna skall gå under,

säger Herren Gud.

9Så säger Herren:

Brott på brott har Tyros hopat,

jag vill inte dröja med domen.

De har utlämnat hela byar åt Edom

och glömt sitt avtal om vänskap.

10Jag skall sända eld mot Tyros mur,

den skall härja dess borgar.

11Så säger Herren:

Brott på brott har Edom hopat,

jag vill inte dröja med domen.

De har förföljt sina bröder med svärd

och vägrat dem barmhärtighet:

deras vrede rasade oavbrutet,

deras ursinne brann utan slut.

12Jag skall sända eld mot Teman,

den skall härja Bosras borgar.

13Så säger Herren:

Brott på brott har ammoniterna hopat,

jag vill inte dröja med domen.

De skar upp havande kvinnor i Gilead

när de ville vidga sitt välde.

14Jag skall sätta eld på Rabbas mur,

branden skall härja dess borgar

vid stridsrop på kampens dag,

i storm på ovädrets dag.

15Deras kung skall föras bort i fångenskap,

han och hans stormän med honom,

säger Herren.