Bibel 2000 (B2000)
1

11

1:1
Am 7:14Sak 14:5
1:1 Amos ord Profeten Amos verkade vid mitten av 700-talet f.Kr. Han kom från Juda (Sydriket) men profeterade i Israel (Nordriket); se 7:10–16. Boken består av domsord, profetiska syner och en självbiografisk berättelse, allt med starka samhällskritiska inslag. Den har troligen redigerats långt efter Amos egen tid och rymmer även senare tillämpningar av profetens budskap. Am förkunnar Israels, dvs. Nordrikets, undergång men också Israels, dvs. Guds folks, återupprättelse. Profetböcker.1:1 herdarna Det hebreiska ordet, liksom motsvarande i 2 Kung 3:4 («bedrev fåravel«), tyder på att Amos inte var en vanlig herde (jfr v. 2) utan uppfödare eller boskapshandlare; jfr 7:14 («håller boskap«).1:1 Tekoa Stad i Juda ca 15 km söder om Jerusalem.1:1 Ussia, Jerobeam Kung i Juda (787–744 f.Kr.) resp. Israel (787–747 f.Kr.); Tabell 2, Regentlängd.1:1 jordbävningen En jordbävning på Ussias tid nämns i Sak 14:5, och verkningarna av en stor jordbävning vid denna tid har kunnat konstateras vid arkeologiska utgrävningar.Detta är Amos ord. Han var en av herdarna från Tekoa och såg syner om Israel när Ussia regerade i Juda och Jerobeam, Joashs son, regerade i Israel, två år före jordbävningen.

2

1:2
Joel 3:16+
1:2 Karmel.Amos sade:

Herren ryter från Sion,

hans röst dånar från Jerusalem.

Då vissnar herdarnas marker,

då torkar Karmels topp.

Dom över Israels grannar och över Israel

3

1:3
2~Kung 10:32
1:3 Damaskus. Gilead.1:3 tröskslädar av järn Se not till 2 Sam 24:22.Så säger Herren:

Brott på brott har Damaskus hopat,

jag vill inte dröja med domen.

Med tröskslädar av järn

har de krossat Gilead.

41:4 Hasael, Ben-Hadad Arameiska kungar.Jag skall sända eld mot Hasaels slott,

den skall härja Ben-Hadads borgar.

5

1:5
2~Kung 16:9
Am 9:7
1:5, 8 den som tronar Eller »dem som bor«.1:5 Bikat-Aven,Bet Eden Arameiska orter, som inte med säkerhet kan identifieras.1:5 Kir Enligt 9:7 det område varifrån arameerna ursprungligen kommit. Dess läge är okänt.Jag skall bräcka Damaskus bom,

förgöra den som tronar i Bikat-Aven

och den som bär spiran i Bet Eden.

Folket i Aram skall föras bort till Kir,

säger Herren.

61:6 Edom.1:6–8 Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron Filisteiska städer.Så säger Herren:

Brott på brott har Gaza hopat,

jag vill inte dröja med domen.

De har fört bort hela byar

för att utlämna dem åt Edom.

7Jag skall sända eld mot Gazas mur,

den skall härja dess borgar.

8Jag skall förgöra den som tronar i Ashdod

och den som bär spiran i Ashkelon.

Jag skall rikta ett dråpslag mot Ekron,

och de sista filisteerna skall gå under,

säger Herren Gud.

9

1:9
1~Kung 5:12
1:9 Tyros.Så säger Herren:

Brott på brott har Tyros hopat,

jag vill inte dröja med domen.

De har utlämnat hela byar åt Edom

och glömt sitt avtal om vänskap.

10Jag skall sända eld mot Tyros mur,

den skall härja dess borgar.

11

1:11 f.
4~Mos 20:14–21
Så säger Herren:

Brott på brott har Edom hopat,

jag vill inte dröja med domen.

De har förföljt sina bröder med svärd

och vägrat dem barmhärtighet:

deras vrede rasade oavbrutet,

deras ursinne brann utan slut.

121:12 Teman, Bosra Städer i Edom.Jag skall sända eld mot Teman,

den skall härja Bosras borgar.

131:13 Ammon.Så säger Herren:

Brott på brott har ammoniterna hopat,

jag vill inte dröja med domen.

De skar upp havande kvinnor i Gilead

när de ville vidga sitt välde.

141:14 Rabba.Jag skall sätta eld på Rabbas mur,

branden skall härja dess borgar

vid stridsrop på kampens dag,

i storm på ovädrets dag.

15Deras kung skall föras bort i fångenskap,

han och hans stormän med honom,

säger Herren.