Bibel 2000 (B2000)
6

Sju medhjälpare utses

61

6:1
Apg 2:411~Tim 5:3
6:1 de grekisktalande judarna Sannolikt sådana som flyttat till Jerusalem från kolonier i utlandet. En del av dem hade tydligen tagit emot den kristna förkunnelsen; andra uppträder i 9:29 som motståndare. Här beskrivs en motsättning inom den kristna församlingen («lärjungarna«), som vid denna tid bara bestod av judar (jfr 10:45; 11:1).6:1 deras änkor … utspisningen Änkor som saknade familj togs om hand av församlingen; jfr 9:39; 1 Tim 5:3 med not.Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. 2De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: »Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att ordna med måltider. 3
6:3
1~Tim 3:7–13
6:3 sju män Gruppen har i kristen tradition uppfattats som föregångare till församlingsledarnas medhjälpare, »diakonerna«; jfr Fil 1:1; 1 Tim 3:8.Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. 4Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst.« 56:5 Stefanos … Nikolaos Alla de uppräknade namnen är grekiska. Ingenting är känt om deras bärare utöver uppgifterna i Apg (kap. 6–7 om Stefanos, kap. 8; 21:8 om Filippos) och vissa fornkyrkliga traditioner (jfr not till Upp 2:6 om Nikolaos).6:5 Antiochia En av det romerska imperiets största städer. Den låg ett par mil från Medelhavets kust strax norr om den nutida gränsen mellan Turkiet och Syrien. Antiochias grekisktalande befolkning visade enligt Josefus stort intresse för judendomen, och staden fick stor betydelse för kristendomens vidare utbredning (jfr 11:19–30; 13:1–3; 14:24–28; 15:22–35).Alla de församlade gillade förslaget, och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia, 6
6:6
Apg 8:17
13:3
14:23
19:6
1~Tim 4:14
2~Tim 1:6
Heb 6:2
6:6 lade sina händer på dem Välsigna.och förde dem fram till apostlarna, som bad en bön och lade sina händer på dem.

7

6:7
Apg 2:41+
Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron.

Stefanos arresteras

8Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. 96:9 De frigivnas Den aktuella synagogan var alltså samlingspunkt för judiska f.d. slavar eller krigsfångar i Nordafrika (Kyrene, Alexandria) och Mindre Asien (Kilikien, jfr 9:11). Asien.Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas (dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien) och började disputera med Stefanos. 10

6:10
Luk 21:15
Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sade. 11
6:11–14
Matt 26:59–61+
Därför skickade de fram några som skulle säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. 12De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda, och sedan kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. 13
6:13
Jer 26:11
Där fick falska vittnen träda fram och säga: »Den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. 14Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har från Mose.« 15Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels.