Bibel 2000 (B2000)
3

Den lame vid Sköna porten

31

3:1
Apg 10:3,9,30
3:1 eftermiddagsbönen Ordagrant »vid bönetimmen, den nionde«; Timme. Fasta bönetider hade vuxit fram med utgångspunkt från de dagliga offren (2 Mos 29:38–46).Petrus och Johannes gick upp till templet, vid tiden för eftermiddagsbönen. 2
3:2–8
Apg 9:32–35
14:8–10
3:2 Sköna porten Beteckningen finns inte i andra källor, och det är ovisst vilken port som avses.Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. 3När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. 4De fäste blicken på honom, och Petrus sade: »Se på oss!« 5Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. 63:6 Nasaret.Men Petrus sade: »Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!« 7
3:7 f.
Matt 11:5+
Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. 8Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet, och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. 9Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. 10Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom.

Petrus tal i Salomos pelarhall

11

3:11
Joh 10:23
Apg 5:12
3:11 Salomos pelarhall Jfr Joh 10:23 med not.Mannen ville inte släppa Petrus och Johannes, och alla skockades i förundran omkring dem i Salomos pelarhall, som den kallas. 12Då sade Petrus till folket: »Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. 13
3:13–15
Apg 2:22–24+
3:13
(Matt 22:32+) /
Luk 23:13
3:13 sin tjänare Jesus Beteckningen anknyter till senare delen av Jesajas bok; se 42:1; 49:1 ff. med noter. Särskilt Jes 52:13 ff. spelade en avgörande roll för urkyrkans tro på Jesus som en lidande Messias. Jfr 8:30 ff.Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom. 14
3:14
Apg 7:52
22:14
Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, 153:15 vägvisaren till livet Grundtextens uttryck (med motsvarigheter i 5:31; Heb 2:10; 12:2) kan användas om en föregångare och upphovsman, men också om en hövding eller militär ledare; jfr Mik 2:13.och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om. 16Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn.

17

3:17
Luk 23:34
Apg 13:27
Nu vet jag, mina bröder, att ni handlade av okunnighet, ni liksom era ledare. 18
3:18
Luk 24:44–46
Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter: att hans Messias skulle lida. 19
3:19
Apg 2:38+
Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. 203:20 den tid … då vi får vila ut Jfr bilden av Messias ankomst som en »tröst« för Israel (Luk 2:25).Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus, 21fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början. 22
3:22
5~Mos 18:15
Mose sade: En profet lik mig skall Herren, er Gud, låta stå upp ur era bröders led. Lyssna till honom och gör allt vad han säger er. 23
3:23
5~Mos 18:19
Var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. 24Sedan har alla profeter som har uppträtt, från Samuel och framåt, talat om dessa dagar. 25
3:25
1~Mos 12:3
3:25 Förbund.Ni är söner till profeterna och har ärvt det förbund som Gud slöt med era fäder när han sade till Abraham: Genom dina ättlingar skall alla släkten på jorden bli välsignade. 26
3:26
Apg 13:46
3:26 i första hand för er Dvs. för judarna. Ett ledmotiv i Apg är att frälsningen först erbjuds dem men sedan tillfaller icke-judiska folk, som tar emot den villigare (13:46; 28:27 f.; jfr Rom 11:11 ff.).3:26 genom att förmå er alla att lämna Eller »om var och en av er lämnar«.Det var i första hand för er som Gud lät sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att förmå er alla att lämna ondskans väg.«