Bibel 2000 (B2000)
1

Jesu sista befallningar och hans himmelsfärd

11

1:1 f.
Luk 1:1–4
1:1 min första bok Dvs. Lukasevangeliet; Evangelieskrifter. Om författaren och adressaten Theofilos se not till Luk 1:3.I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde 2
1:2–5
Luk 24:44–49
1:2
Matt 28:19
1:2 utvalt till apostlar Annan läsart »utvalt till apostlar och ålagt att förkunna evangeliet«. Sådana tillägg finns ofta i Apostlagärningarna hos en grupp textvittnen som kallats »västliga«. Text.fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. 31:3 Dag. Talmystik.Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. 41:4 under en måltid tillsammans med dem Eller »medan de var tillsammans«.1:4 det som Fadern hade utlovat Dvs. helig ande. Jfr Luk 24:49; Joh 15:26.Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, »det som ni har hört mig tala om«, sade han. 5
1:5
Matt 3:11Apg 2:1–4
»Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.«

61:6 återupprätta Israel som kungarike Lärjungarnas fråga utgår från en gängse syn på Messias som politisk befriare. Svaret antyder att Guds slutliga ingripande dröjer; först måste den kristna läran spridas; jfr noter till Kol 1:25; 2 Thess 2:6. Denna historiesyn är ett ledmotiv i Apg.De som hade samlats frågade honom: »Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?« 7

1:7
Mark 13:32
Han svarade: »Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. 8
1:8
Matt 28:19
Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.« 9
1:9–11
Luk 24:50–53Mark 16:19
När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. 11»Galileer«, sade de, »varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.«

En efterträdare åt Judas utses

12

1:12
Luk 24:52
1:12 Olivberget.1:12 sabbatsväg Mått.Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. 13
1:13
Matt 10:2–4+
1:13 Judas, Jakobs son Nämns bland apostlarna även i Luk 6:14 ff. men motsvaras i Matt 10:3 och Mark 3:18 av Taddaios.Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. 14
1:14
Matt 12:461~Kor 9:5
Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.

151:15 bröderna Här liksom ofta i Apg och NT:s brev avses den kristna församlingens medlemmar. I v. 14 («hans bröder«) är det fråga om vanlig släktskap (jfr Matt 12:46 ff.; 13:53 ff. med par.). Broder.En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför bröderna – omkring 120 personer var samlade – och sade: 161:16 de ord i skriften Se v. 20, där Psaltarens olycksprofetior mot den frommes fiender (Ps 69:26; 109:8) tillämpas på Judas. Liksom i Joh 2:17; 13:18 likställs den rättfärdige som förföljs med Jesus. Skrifttolkning.»Mina bröder, de ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga anden lät David säga om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. 17Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi. 18

1:18 f.
Matt 27:3–10
1:18 föll han framstupa Texten anknyter till äldre beskrivningar av syndares undergång; jfr Vish 4:19; 2 Mack 9:7 ff. I Matt 27:3 ff. skildras Judas död på annat sätt; även förklaringen av namnet Blodsåkern avviker.Med lönen för sin ogärning köpte han sig en bit jord. Men där föll han framstupa, och buken sprack så att alla inälvorna rann ut. 19Det blev känt för alla i Jerusalem, och sedan kallades platsen på deras språk för Akeldamak, det vill säga Blodsåkern. 20
1:20
Ps 69:26109:8
I Psaltaren står det: Må hans boplats läggas öde, ingen skall bo där, och: Må hans ämbete övergå till någon annan.

21

1:21–23
Joh 15:27
Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då herren Jesus kom och gick ibland oss, 22från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss – någon av dem skall vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse.«

231:23 Josef Barsabbas, som kallades Justus Mannen hade ett semitiskt tillnamn (jfr 15:22; Barsabbas betyder kanske »sabbatssonen«) och ett latinskt. Justus, »den rättfärdige«, anspelade kanske på GT:s berättelse om Josef (1 Mos 39). Judar i grekisk-romersk miljö tog ofta tillnamn vilkas lydelse eller betydelse erinrade om deras egentliga namn; jfr 13:9 med not.1:23 Mattias I övrigt okänd.Två blev föreslagna, Josef Barsabbas, som kallades Justus, och Mattias. 24

1:24
Ps 139:1
Och man bad: »Herre, du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt 25till denna tjänst som apostel efter Judas, som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma.« 26
1:26
Ords 16:33
Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som den tolfte bland apostlarna.