Bibel 2000 (B2000)
4

41

4:1
1~Tim 5:212~Tim 4:18
4:1 Jag besvär dig vid Gud Den högtidliga tonen antyder att det följande stycket skall betraktas som Paulus andliga testamente. Jfr Apg 20:18–35.4:1 Rike.Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: 2förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. 3
4:3 f.
1~Tim 4:11:106:5
2~Tim 3:61~Tim 1:4+
Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. 44:4 legenderna Jfr 1 Tim 1:4 med not.De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. 5
4:5
1~Thess 5:6,82~Tim 1:8Ef 4:11Kol 4:17+
4:5 förkunnare Församlingsledare.Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.

6

4:6
Fil 2:171:23
4:6 utgjuts Se not till Fil 2:17.Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. 7
4:7
1~Tim 6:12Fil 3:131~Tim 1:19
Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8
4:8
1~Kor 9:251~Pet 5:4
4:8 Dag.Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.

Personliga anvisningar

9Försök komma hit snart. 10

4:10 f.
Kol 4:144:10+
4:10 f. Demas, Lukas, Markus Dessa personer nämns också i ett par andra paulusbrev (Kol 4:10, 14; Filem v. 24; jfr Apg 12:12). Crescens är okänd.4:10 Thessalonike Se not till Apg 17:1.4:10 Galatien Se not till Apg 16:6. Enligt en läsart och enligt en gammal tolkning av stället är det fråga om Gallien, det nuvarande Frankrike.4:10 Titus Se 2 Kor 2:13; Gal 2:1 med noter; Tit 1:4.4:10 Dalmatien Landskap vid Adriatiska havets nordöstra kust. Det utgjorde södra delen av den romerska provinsen Illyrien, som Paulus enligt Rom 15:19 hade förbindelser med.Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike. Crescens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien. 11Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit, han är till god hjälp i mitt arbete. 12
4:12
Ef 6:21
4:12 Tychikos Se not till Apg 20:4.Tychikos har jag skickat till Efesos. 134:13 Troas Se not till Apg 16:8; jfr Apg 20:5 f.; 2 Kor 2:12. Karpos är okänd.4:13 häften Häften användes för personliga anteckningar, men även NT:s skrifter skrevs ner i denna enkla form. Enligt en annan tolkning avses pergamentrullar, i så fall troligen GT-texter.När du kommer, ha då med dig manteln som jag lämnade kvar i Troas hos Karpos, och så böckerna, framför allt mina häften.

14

4:14
1~Tim 1:20Rom 2:6+
4:14 Alexandros En irrlärare med detta namn förekommer i 1 Tim 1:20. Om det finns något samband med Apg 19:33 är osäkert.Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar. 15Akta dig också du för honom, han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse. 16
4:16
2~Tim 1:15
När jag första gången stod inför rätta trädde ingen upp till min hjälp, utan alla svek mig. Måtte de inte behöva göra räkenskap för det. 17
4:17
Fil 4:13Ps 22:22
Heb 11:33+
Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den, och jag räddades ur lejonets gap, 18
4:18
Matt 6:13
2~Kor 1:10
ja, Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

Sluthälsning

19

4:19
Apg 18:2Rom 16:32~Tim 1:16
4:19 Prisca och Aquila Nära medarbetare till Paulus. Enligt olika notiser i NT hade de flyttat till Korinth från Rom (Apg 18:2 f.), sedan till Efesos (v. 26; jfr 1 Kor 16:19) och tillbaka till Rom (Rom 16:3). Här förutsätts att de på nytt är i Efesos. Med samma stad är namnen Onesiforos och Trofimos (v. 20) förknippade; se 1:18; Apg 20:4; 21:29.Hälsa Prisca och Aquila och Onesiforos familj. 20
4:20
Apg 19:22
Rom 16:23Apg 20:4+
4:20 Erastos Kanske identisk med den medarbetare till Paulus som nämns i Apg 19:22 och med den stadskassör som i Rom 16:23 lämnar hälsningar, troligen från Korinth.4:20 Miletos Se not till Apg 20:15.Erastos stannade kvar i Korinth, och Trofimos som var sjuk lämnade jag i Miletos. 214:21 Euboulos och Pudens, Linos, Claudia Enligt fornkyrklig tradition har flera av dessa annars okända personer spelat en viktig roll bland de kristna i Rom; Linos identifieras med Petrus efterträdare som Roms biskop.Försök att komma före vintern. Euboulos och Pudens, Linos, Claudia och alla bröderna hälsar dig.

22Herren är med din ande. Nåd åt er alla.