Bibel 2000 (B2000)
2

Arbete och lidanden för evangeliet

21

2:1
Ef 6:10+
Och du mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. 2
2:2
2~Tim 1:131~Tim 1:18
2:2 Det du har hört av mig i många vittnens närvaro Sannolikt menas en sammanfattning av den kristna läran, uppläst under högtidliga former vid insättandet av församlingsledare.Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. 3
2:3
1~Tim 1:18+
Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. 4
2:4–6
1~Kor 9:7,10
Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter om han vill vara sin befälhavare till lags. 5
2:5
1~Kor 9:25+
Ingen idrottsman kan få segerkransen om han inte följer reglerna. 62:6 Arrendatorn Jorden i medelhavsländerna ägdes under nytestamentlig tid till stor del av godsägare, som drev in avkastningen genom mellanhänder; jfr Matt 21:33–39 med par. De som arrenderade marken för att själva bruka den var fattiga bönder.2:6 skörden Dvs. lönen i gudsriket. Samma bild används på annat sätt i 1 Kor 9:7, där meningen är att en förkunnare har rätt till ersättning av åhörarna.Arrendatorn som gör det tunga arbetet bör vara den förste som får sin del av skörden. 7
2:7
Ords 2:6
Tänk igenom vad jag här har sagt. Herren skall låta dig förstå allt.

8

2:8
Rom 1:3
2:8 Davids son. Evangelium.Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium, 9
2:9
2~Tim 1:121:8Fil 1:13
för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. 10
2:10
1~Kor 13:7Ef 3:131~Thess 2:12
Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. 11
2:11
Rom 6:8
2:11 Detta är ett ord att lita på Se not till 1 Tim 1:15.Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom; 12
2:12
Matt 5:10
10:22
19:28Apg 14:22
1~Kor 4:8Matt 10:33+
härdar vi ut skall vi också härska med honom; förnekar vi honom skall han också förneka oss; 13
2:13
Rom 3:34~Mos 23:19
är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.

Att rätt utlägga sanningens ord

14

2:14
1~Tim 1:6+
Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna. 15
2:15
Joh 1:122~Tim 1:8Ef 1:13
Kol 1:5
Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord. 16
2:16
1 Tim 1:4+, 6+

Håll dig ifrån deras gudlösa prat, för de kommer att gå längre och längre i ogudaktighet, 17
2:17
1~Tim 1:20
2:17 Hymenaios och Filetos Den förre hade enligt 1 Tim 1:20 stötts ut ur församlingen som avfälling; den senare är okänd.och deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. Till dem hör Hymenaios och Filetos. 18
2:18
1~Tim 1:6+
2:18 att uppståndelsen redan har skett Enligt de läror som bekämpas i pastoralbreven (se not till 1 Tim 1:3) var den kroppsliga tillvaron ohjälpligt ond. Man kunde därför inte tänka sig att de dödas kroppar skulle få nytt liv. Den kristna läran om uppståndelsen omtolkades så att den enbart avsåg det andliga livets nyfödelse genom omvändelsen.När de säger att uppståndelsen redan har skett har de kommit bort från sanningen och bryter ner tron för många. 19
2:19
Jes 28:16
Ef 2:20
1~Tim 3:154~Mos 16:5
Joh 10:14
1~Kor 8:34~Mos 16:26
2:19 Den är märkt med orden Det första citatet återger 4 Mos 16:5 enligt Septuaginta. Det andra finns inte i GT men anknyter till v. 26 i samma kapitel. Berättelsen där tillämpas även i Jud v. 11 på kristna irrlärare.Men den grund som Gud har lagt står fast. Den är märkt med orden: Herren känner dem som är hans och: Den som åkallar Herrens namn skall avhålla sig från orättfärdighet.

20

2:20 f.
1~Tim 3:15Rom 9:21–232~Tim 3:17
2:20 kärl Jfr Rom 9:21 med not.I ett stort hushåll finns kärl inte bara av guld och silver utan också av trä och lera, de förra för fint bruk och de senare för mindre fint. 21Den som gör sig kvitt det onda jag har talat om blir ett kärl för finbruk, rent, användbart för sin ägare, färdigt att nyttjas till allt gott.

22

2:22
1~Tim 4:126:111:5+
Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med rent hjärta. 23
2:23
1~Tim 1:44:7
Tillåt inga dumma och oordnade diskussioner. Du vet att de vållar strid, 24
2:24
1~Tim 3:2Jes 42:1–3
och en Herrens tjänare skall inte strida; han skall vara vänlig mot alla, kunna undervisa, ha tålamod 25
2:25
Gal 6:1Mark 4:121~Tim 2:4+
och med mildhet föra dem till ordningen som säger emot honom. Kanske låter Gud dem omvända sig och komma till insikt om sanningen, 26
2:26
1~Tim 3:7+
så att de nyktrar till och slipper ur den fälla där de hålls fångna av djävulen för att göra hans vilja.