Bibel 2000 (B2000)
3

Uppmaning till förbön

31

3:1
Ef 6:18Kol 4:3
1~Thess 5:25
Och så, bröder, be för oss att Herrens ord vinner spridning och anseende, så som har skett hos er, 2
3:2
Rom 15:31
och att vi förskonas från brottsliga och onda människor – alla har ju inte tron. 3
3:3
Matt 6:13
Joh 17:15
2~Tim 4:18
3:3 det onda Eller »den onde«.Men Herren är trofast, han skall styrka er och skydda er för det onda. 4
3:4
1 Thess 4:1 f., 10 f.;
2~Thess 3:6
I vår tro på Herren litar vi på att ni gör och kommer att göra vad vi här föreskriver. 5
3:5
2~Thess 1:3Tit 2:2+
3:5 Guds kärlek och Kristi uthållighet Eller »kärlek till Gud och uthållig väntan på Kristus«. Att ledas fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet är att nå insikt om vad dessa egenskaper betytt för människors räddning men också att i ökande grad kunna efterlikna dem.Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet.

Varning för dem som lever utan ordning

6

3:6
Matt 18:17
Rom 16:172~Thess 3:141~Thess 5:142~Thess 3:4+
Vi föreskriver er i herren Jesu Kristi namn att dra er undan de bröder som lever utan ordning och inte följer de regler de har fått genom oss. 7
3:7 f.
1~Kor 4:161~Thess 1:6
2:9
Ni vet ju själva på vilket sätt ni skall efterlikna oss. Vi var aldrig oordentliga hos er 8
3:8
Apg 18:3+
och åt aldrig av andras bröd utan att ha gjort rätt för oss. Vi slet och släpade, arbetade dag och natt för att inte ligga någon av er till last. 9
3:9
1~Kor 9:4–18+
Inte för att vi skulle sakna rätt till det, men vi har velat ge er ett föredöme att följa. 10
3:10
1~Mos 3:19
1~Thess 4:11
När vi kom till er gav vi er som föreskrift: den som inte vill arbeta får inte heller äta. 11
3:11
Syr 3:23
1~Tim 5:13
3:11 lever utan ordning Detta kan bl.a. ha berott på tron att världens sista tid var inne (2:2) och att all jordisk planering därför var överflödig.Och nu har vi hört att några ibland er lever utan ordning. De gör inte vad de skall, bara vad de inte skall. 12
3:12
Ef 4:28
1~Thess 4:11
Den sortens människor föreskriver och förmanar vi i herren Jesu Kristi namn att arbeta lugnt och stilla och äta sitt eget bröd.

13

3:13
Gal 6:9
Och ni, bröder, tröttna inte på att göra vad som är riktigt. 14
3:14
2~Thess 3:61~Kor 5:9,11
3:14 peka då ut honom Grundtexten antyder att uteslutningen skedde under bestämda former (muntliga eller skriftliga), kanske vid en gudstjänst.Om någon inte rättar sig efter det vi säger här i brevet, peka då ut honom så att han ställs utanför – kanske tar han varning. 15
3:15
Gal 6:1
1~Thess 5:14
Men betrakta honom inte som en fiende, utan tala honom till rätta som en broder.

Slutönskan

16

3:16
Rom 15:33Joh 14:27
Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla.

17

3:17
1~Kor 16:21+
3:17 Här skriver jag, Paulus Brev.Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. På det tecknet känns alla mina brev igen, så skriver jag. 18Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.