Bibel 2000 (B2000)
3

Uppmaning till förbön

31Och så, bröder, be för oss att Herrens ord vinner spridning och anseende, så som har skett hos er, 2och att vi förskonas från brottsliga och onda människor — alla har ju inte tron. 3Men Herren är trofast, han skall styrka er och skydda er för det onda. 4I vår tro på Herren litar vi på att ni gör och kommer att göra vad vi här föreskriver. 5Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet.

Varning för dem som lever utan ordning

6Vi föreskriver er i herren Jesu Kristi namn att dra er undan de bröder som lever utan ordning och inte följer de regler de har fått genom oss. 7Ni vet ju själva på vilket sätt ni skall efterlikna oss. Vi var aldrig oordentliga hos er 8och åt aldrig av andras bröd utan att ha gjort rätt för oss. Vi slet och släpade, arbetade dag och natt för att inte ligga någon av er till last. 9Inte för att vi skulle sakna rätt till det, men vi har velat ge er ett föredöme att följa. 10När vi kom till er gav vi er som föreskrift: den som inte vill arbeta får inte heller äta. 11Och nu har vi hört att några ibland er lever utan ordning. De gör inte vad de skall, bara vad de inte skall. 12Den sortens människor föreskriver och förmanar vi i herren Jesu Kristi namn att arbeta lugnt och stilla och äta sitt eget bröd.

13Och ni, bröder, tröttna inte på att göra vad som är riktigt. 14Om någon inte rättar sig efter det vi säger här i brevet, peka då ut honom så att han ställs utanför — kanske tar han varning. 15Men betrakta honom inte som en fiende, utan tala honom till rätta som en broder.

Slutönskan

16Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla.

17Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. På det tecknet känns alla mina brev igen, så skriver jag. 18Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.