Bibel 2000 (B2000)
2

Den Laglöse och Jesu Kristi ankomst

21När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. 3Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, 4motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. 5Minns ni inte att jag sade detta redan när jag var hos er? 6Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. 7Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. 8Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. 9Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under 10och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet — de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. 11Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen 12och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten.

Kallade att vinna Kristi härlighet

13Men vi måste alltid tacka Gud för er, bröder som Herren älskar. Ty Gud har utsett er att vara de första som skall räddas genom att ni helgas i er ande och tror på sanningen. 14Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium, för att ni skall vinna vår herre Jesu Kristi härlighet. 15Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev. 16Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, 17uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord.