Bibel 2000 (B2000)
2

Den Laglöse och Jesu Kristi ankomst

21

2:1
1~Thess 4:13–17Matt 24:31
När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2
2:2
Matt 24:4–6
2:2 hänvisar till Anden Tydligen har kristna profeter uppträtt inom församlingen och påstått att världens slut var nära. Dag.2:2 något som vi skulle ha sagt eller skrivit Paulus kan syfta på uttalanden som man felaktigt tillskrivit honom eller på missuppfattningar av det han sagt t.ex. i 1 Thess 4:15–18. Möjligen skrev han 2 Thess en kort tid efter 1 Thess just för att rätta till sådana feltolkningar. Brevets tillkomsttid är dock oviss; det har också ifrågasatts om Paulus är den verklige författaren.att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. 3
2:3
Matt 24:231~Tim 4:1Joh 17:12
1~Joh 2:18
2:3 först måste avfallet ske Enligt urkristen tro skulle världens sista tid omfatta förutbestämda perioder av olyckor och ondska. Författaren vill visa att den sista och svåraste perioden ännu återstår. Apokalyptik.2:3 laglöshetens människa Antikrist.Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, 4
2:4
Dan 11:36Hes 28:2
motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. 5Minns ni inte att jag sade detta redan när jag var hos er? 62:6 vad det är som nu hindrar honom Det är okänt vad som åsyftas, trots talrika gissningar, t.ex. det romerska rikets lagliga ordning, den pågående kristna missionen, som måste slutföras före världens undergång (Matt 24:14), eller en ängel som enligt Guds plan håller ondskan bunden (Upp 7:1–3; 20:1–3).Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. 72:7 som en hemlighet Ondskans största makt har ännu inte framträtt öppet. Då ordet «hemlighet« annars används om Guds plan eller om Kristus antyds kanske också att ondskan har en plats i Guds plan eller att den söker härma Kristi hemlighet.Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. 8
2:8
Jes 11:4Job 4:9
Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. 9
2:9
Matt 24:24
Upp 13:13
2:9 Satan. Under.Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under 10
2:10
Rom 2:8
2~Tim 4:4
och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. 11
2:11
Rom 1:28
Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen 12och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten.

Kallade att vinna Kristi härlighet

13

2:13
Ef 1:4
1~Thess 2:12
4:7
5:9
2:13 har utsett er att vara de första som skall räddas Annan läsart »har från början utsett er att räddas«.Men vi måste alltid tacka Gud för er, bröder som Herren älskar. Ty Gud har utsett er att vara de första som skall räddas genom att ni helgas i er ande och tror på sanningen. 14
2:14
Rom 8:30
1~Pet 5:10
Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium, för att ni skall vinna vår herre Jesu Kristi härlighet. 15
2:15
1~Kor 16:211:2
1~Thess 4:1
2~Thess 3:6
2:15 de läror som vi har fört vidare till er Jfr 1 Kor 11:2 med not.Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev. 16
2:16 f.
1~Thess 3:11–13
Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, 17uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord.