Bibel 2000 (B2000)
1

Hälsning

11Från Paulus, Silvanus och Timotheos till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. 2Nåd och frid från Gud fadern och herren Jesus Kristus.

I väntan på Herrens dag

3Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder, det finns det goda skäl till, ty er tro växer ständigt, och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. 4Vi kan med stolthet tala om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. 5De förebådar Guds rättvisa dom, att han skall förklara er värdiga Guds rike, som ni får lida för. 6Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som plågar er bli plågade 7och låter er som nu plågas vila ut tillsammans med oss, när herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts änglar 8och i lågande eld, för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår herre Jesus. 9Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet, 10när han kommer på den dagen för att förhärligas bland sina heliga och hyllas bland alla som har kommit till tro — och ni har trott på vårt vittnesbörd. 11Därför ber vi alltid för er att vår Gud skall finna er värdiga hans kallelse och ge framgång åt varje gott uppsåt och varje handling, gjord i tro och med hans kraft, 12så att vår herre Jesu namn förhärligas genom er och ni genom honom, tack vare nåden från vår gud och herre Jesus Kristus.