Bibel 2000 (B2000)
6

Arken förs till Jerusalem

61

6:1–11
1~Krön 13:5–14
David samlade Israels bästa trupper, tillsammans 30 000 man, 2
6:2
2~Mos 25:10–22Ps 80:2+
6:2 Baala … Guds ark … Sebaot Se 1 Sam 6:21–7:1, där staden heter Kirjat-Jearim; Baala var ett äldre namn. Staden låg ca 10 km väster om Jerusalem. Ark. Sebaot.och tågade med allt sitt folk till Baala i Juda. Därifrån skulle han hämta upp Guds ark, över vilken uttalats namnet Herren Sebaot, han som tronar på keruberna. 3
6:3
1~Sam 6:77:1
De ställde Guds ark på en nygjord vagn och förde den bort från Avinadavs hus på höjden. Avinadavs söner Ussa och Achjo körde vagnen: 4Ussa gick bredvid Guds ark och Achjo före den. 5David och israeliterna dansade framför Herren med liv och lust och sjöng till lyror, harpor och tamburiner, till bjällror och cymbaler. 6
6:6
4~Mos 4:15
6:6 Nakons tröskplats Okänd. Jfr 1 Krön 13:9, »Kidons tröskplats«.6:6 snavade Det hebreiska ordets betydelse osäker.När de kom fram till Nakons tröskplats snavade oxarna, och Ussa sträckte ut handen och grep tag i Guds ark. 76:7 Då blev Herren vred De som bar arken var förbjudna att vidröra den; jfr 4 Mos 4:15.Då blev Herren vred på Ussa: Gud slog honom, och han föll död ner bredvid Guds ark. 86:8 Peres Ussa I hebreiskan anspelning på »fällt«.David blev upprörd över att Herren hade fällt Ussa. Platsen fick namnet Peres Ussa och heter så än i dag.

9Nu var David rädd för Herren och undrade hur han skulle få Herrens ark förd till sig. 10Han ville inte flytta den till sig i Davids stad utan ställde den hos Oved-Edom från Gat. 11Där blev Herrens ark kvar i tre månader, och Herren välsignade Oved-Edom och hela hans familj.

12

6:12b–19
1~Krön 15:25–16:3
Man berättade för kung David att Herren hade välsignat Oved-Edoms familj och allt som tillhörde honom för Guds arks skull. Då gick David dit och lät föra upp Guds ark i festtåg från Oved-Edoms hus till Davids stad. 13När de som bar Herrens ark hade gått sex steg framåt offrade David en tjur och en gödkalv, 146:14 linne-efod Prästerligt klädesplagg; Efod.och klädd i linne-efod dansade han sedan med liv och lust inför Herren. 15David och hela Israel förde så upp Herrens ark under jubelrop och fanfarer. 16Då Herrens ark kom in i Davids stad stod Sauls dotter Mikal och tittade ut genom fönstret, och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herren kände hon förakt för honom.

176:17 brännoffer, gemenskapsoffer Offer.Herrens ark fördes in och ställdes på sin plats i det tält som David hade rest åt den. Sedan offrade David brännoffer inför Herren och även gemenskapsoffer, 18

6:18
4~Mos 6:22–27
1~Kung 8:55
och då han hade avslutat offren välsignade han folket med Herren Sebaots namn. 19
6:19b–20a
1~Krön 16:43
6:19 en kaka dadlar Det hebreiska ordets betydelse osäker.Till varje man och kvinna i den stora skaran israeliter delade han ut en brödkaka, en kaka dadlar och en kaka russin; sedan gick var och en hem till sitt.

20Också David återvände hem för att välsigna sin familj. Då kom Sauls dotter Mikal emot honom och sade: »Tänk så värdigt Israels konung uppträdde i dag! Att blotta sig för sina tjänares tjänsteflickor som det värsta patrask.« 21David svarade: »Jag har visat min glädje inför Herren, inför Herren som har utvalt mig framför din far och hela hans ätt och satt mig till furste över sitt folk, över Israel. 22Om jag så förnedrar mig ännu mer än i dag, så att du ser ner på mig, skall tjänsteflickorna som du talar om ändå se upp till mig.« 23Och Mikal, Sauls dotter, fick aldrig några barn i hela sitt liv.