Bibel 2000 (B2000)
1

David får bud om Sauls död

11

1:1
1~Sam 30–31
1:1 När Saul var död Andra Samuelsboken skildrar hur David efterträder Saul som kung omkring 1000 f.Kr. och berättar om hans regeringstid under ca fyrtio år. 2 Sam ingår i det s.k. deuteronomistiska historieverket; Berättande skrifter.1:1 Siklag, amalekiterna Se 1 Sam 30.När Saul var död och David hade återvänt till Siklag efter segern över amalekiterna och varit där två dagar, 21:2 rivit sönder sina kläder och strött jord på huvudet Sorg; jfr v. 11.kom på tredje dagen en man från Sauls här, som hade rivit sönder sina kläder och strött jord på huvudet. När han kom fram till David kastade han sig till marken och hälsade underdånigt. 3»Varifrån kommer du?« frågade David. Han svarade: »Från den israelitiska hären, jag kom undan.« – 4»Vad har hänt?« frågade David. »Berätta!« – »Soldaterna har tagit till flykten«, sade han, »och många har stupat. Saul och hans son Jonatan är också döda.« – 5»Hur vet du att Saul och Jonatan är döda?« frågade David den unge mannen. 6
1:6 ff.
1~Sam 31
Han svarade: »Jag hade hamnat på Gilboaberget, och där stod Saul stödd på sitt spjut, och fiendens vagnar och ryttare kom allt närmare. 7Han vände sig om, och när han fick se mig ropade han på mig, och jag svarade. 8Han frågade vem jag var, och jag sade att jag var amalekit. 91:9 dödsfrossan Det hebreiska ordets betydelse osäker.’Kom hit och ge mig nådastöten’, sade han. ’Ännu är jag vid liv, men jag känner redan dödsfrossan.’ 10Då gick jag fram och gav honom nådastöten, för jag förstod att han inte skulle överleva. Jag tog diademet från hans huvud och en ring som han hade om armen, och dem lämnar jag nu till dig, herre.« 11Då grep David tag i sina kläder och rev sönder dem, och detsamma gjorde alla omkring honom. 12De klagade och grät och fastade till kvällen i sorg över Saul och hans son Jonatan och över Herrens folk Israel, över alla dem som fallit i striden.

13»Varifrån är du?« frågade David mannen som hade berättat. Han svarade att han var son till en amalekitisk invandrare. 14

1:14
1~Sam 24:7
26:11
1:14 Herrens smorde Smord.»Hur vågade du lyfta din hand och förgöra Herrens smorde?« frågade David. 15»Kom hit och hugg ner honom«, ropade han till en av sina män, och mannen slog ihjäl honom. 16David sade: »Du bär själv skulden till din död. Du vittnade själv emot dig då du sade: Jag har dödat Herrens smorde.«

Davids klagosång över Saul och Jonatan

17David uppstämde denna klagosång över Saul och hans son Jonatan 18

1:18
Jos 10:13b
1:18 lära sig den Med Septuaginta; MT tillägger »båge«.1:18 Den redliges bok Se not till Jos 10:13.och föreskrev att Judas folk skulle lära sig den. Den är nedtecknad i Den redliges bok:

19Din stolthet, Israel, ligger slagen på höjderna.

Se, dina hjältar har fallit!

20

1:20
Mik 1:10
Förkunna det inte i Gat,

låt det inte bli känt på Ashkelons gator –

filisteernas döttrar skulle jubla,

de oomskurnas kvinnor dansa av fröjd.

21

1:21
Jes 21:5
1:21 ej glänsande mer av olja Den läderklädda skölden smordes in med olja för att hållas i gott skick.Må dagg icke falla på er, Gilboas höjder,

må regn icke fukta er, dödens berg,

ty fläckad ligger där hjältarnas sköld,

Sauls sköld, ej glänsande mer av olja.

22Aldrig törstade Jonatans pil

förgäves efter fiendens blod.

Aldrig vände Sauls svärd

hungrigt tillbaka från hjältarnas kött.

23Saul och Jonatan, de älskade, kära,

i livet och döden förenade,

snabbare än örnar, starkare än lejon.

24Israels döttrar, gråt över Saul!

Han klädde er skönt i purpur och prakt,

han prydde er dräkt med smycken av guld.

25Se, dina hjältar har fallit i striden!

Jonatan ligger slagen på höjderna.

26

1:26
1~Sam 18:3
19:1
Jag sörjer dig, min broder Jonatan,

du var mig mycket kär,

din kärlek mer för mig än kvinnors.

27Se, dina hjältar har fallit,

dina vapen har krossats!