Bibel 2000 (B2000)
3

Herrens dag kommer

31

3:1
2~Pet 1:13
Det är nu andra brevet jag skriver till er, mina kära, och i båda har jag genom mina påminnelser velat väcka er till klar insikt igen 2
3:2
2~Pet 1:19
och få er att minnas de heliga profeternas förutsägelser och vår herres och frälsares bud, som ni har hört genom era apostlar. 3
3:3
1~Tim 4:12~Tim 3:1
Framför allt skall ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare, som styrs av sina egna begär och som hånar er 4
3:4
Jes 5:19
Jer 17:15
Hes 12:22
3:4 Våra fäder har redan dött «Fäderna« måste här vara kristna ur en tidigare generation. De hånfulla frågorna ställs i en tid då hoppet att Jesus skulle återvända under apostlarnas livstid hade gått om intet. Jfr 1 Kor 15:51 med not.och frågar: »Hur blir det med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött, och allt är som det har varit sedan världens skapelse.« 5
3:5
1~Mos 1:1–10
Ps 24:2
3:5 f. uppstått ur vatten … dränktes … i vatten Anspelningar på 1 Mos 1:2 f. (jfr Ps 24:2 med not) och på berättelsen om Noa och floden (1 Mos 6–8). Enligt judiska utläggningar av 1 Mos 8:21 måste Gud använda eld vid den sista domen, eftersom han lovat att ingen ny flod skulle komma. Sådana föreställningar kunde anknytas till antika filosofers tro på en slutlig världsbrand, betingad av världens grundläggande beskaffenhet. Här är dock huvudtanken att världsförloppet följer Guds fastställda plan.De bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. 6
3:6
2~Pet 2:5+
Den värld som då fanns dränktes därför i vatten och gick under. 7
3:7
Jes 51:6
66:15
2~Thess 1:8
Men de himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden; de bevaras till domens dag då de gudlösa skall förintas.

8

3:8
Ps 90:4
Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. 9
3:9 f.
Syr 5:4–7
Rom 2:4
3:9
Jes 30:18
Hes 18:23
Hab 2:3
Rom 2:4
1~Tim 2:4
3:9 dröjer för er skull Jfr 1 Pet 3:20 med not.Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

10

3:10
Ps 102:26Jes 51:6
Matt 24:43+
3:10 Dag.Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. 11När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt 123:12 påskyndar dess ankomst Jfr Apg 26:6 f. med not.medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. 13
3:13
Jes 65:17
66:22
Upp 21:1Jes 60:21
1~Kor 6:9
Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

Slutförmaningar

14

3:14 f.
1~Kor 1:8
Därför skall ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud skall finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga. 15
3:15
2~Pet 3:9
Att vår herre dröjer skall ni betrakta som en räddning. Detta har också vår käre broder Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet han har fått. 163:16 i alla sina brev Paulus brev räknas här till de skrifter som lästes och utlades vid de kristnas sammankomster. Jfr noter till 1 Tim 4:13; 5:18.Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Där finns somligt som är svårt att förstå, och detta liksom vad som står i de övriga skrifterna förvränger okunniga och obefästa människor, till sitt eget fördärv.

17

3:17
Mark 13:5 f., 23

Ni, mina kära, som fått veta detta, skall vara på er vakt, så att ni inte dras med i de ogudaktigas villfarelse och förlorar fotfästet. 18
3:18
Kol 1:10
Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, amen.