Bibel 2000 (B2000)
2

Avfall från den rätta vägen

21

2:1
5~Mos 13:1–3
Matt 24:11
Apg 20:291~Tim 4:1
2:1 falska profeter, falska lärare I kap. 2 används liksom i Jud v. 3–16 berättelser ur GT, tolkade enligt gammal judisk tradition, för att bekämpa kristna avvikare. Dessa kan ha sökt förena kristendomen med filosofiska idéer men kritiseras framför allt för sexuella utsvävningar (v. 10, 14, 18).2:1 den herre som har friköpt dem Dvs. Kristus; se Matt 20:28 med not.Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier; de kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet. 2
2:2
Apg 9:2
Många skall följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg. 3
2:3
Rom 16:18
1~Thess 2:5
2:3 Självisk.I sin själviskhet skall de utnyttja er med hjälp av påhittade historier. Men domen som för länge sedan fällts över dem är i kraft, och fördärvet lurar på dem.

4

2:4
Jes 24:21Upp 20:2
2:4 änglar som hade syndat Se not till 1 Pet 3:19.2:4 mörka hålor Annan läsart »mörker och bojor«.Gud skonade inte änglar som hade syndat utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen. 5
2:5
1~Mos 7:23
Heb 11:7+
2:5 den gamla världen Den värld som dränktes av floden på Noas tid; jfr 3:6.2:5 Noa … jämte sju andra Se 1 Mos 7:13; jfr 1 Pet 3:20.Han skonade inte den gamla världen men skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra när han lät en översvämning komma över de gudlösas värld. 6
2:6
1~Mos 19:24
Matt 10:14
2:6 Sodom.Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som väntar dem. 7
2:7 f.
1~Mos 19:1–16
Vish 4:6
Men han räddade den rättfärdige Lot, som led av de ogudaktigas utsvävande liv, 8för när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv såg dem plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ.

9

2:9
1~Kor 10:13
2:9 Prov.Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur prövningen men också att hålla de orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag, 10
2:10 f.
Jud v. 8–10

2:10 högre makter Troligen menas änglar i deras roll som moralens och samhällsordningens övervakare, möjligen Kristus själv och hans herravälde (enligt v. 1 förnekade de falska lärarna Kristus). Makter.2:10 smäda himmelska väsen »Smädelserna« kan ha bestått i att man förnekade den rådande samhällsordningens berättigande, kanske hela den materiella tillvarons, och påstod att de makter som låg bakom den var onda. V. 11 räknar tydligen med fallna änglar, och onda andemakter kunde enligt urkristen tro ingripa i världen bl.a. genom hedniska regenter. Men de var underordnade Gud (Rom 13:1), och bara han hade rätt att döma dem.särskilt dem som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar de inte för att smäda himmelska väsen, 112:11 änglar … smädelser De tydliga hänsyftningarna på judisk tradition i Jud v. 9 («ärkeängeln Mikael«, »Moses kropp«) har här ersatts med allmänna formuleringar.och det fast änglar som är långt överlägsna dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser när de anklagar dem inför Herren. 12
2:12
Ps 49:13–15
Dessa människor är som oskäliga djur, födda till att fångas och dödas. De hädar vad de inte känner till, och liksom djuren går under skall också de gå under, 13
2:13 f.
Jud v. 12

2:13 och så blir de lurade på vad de har lurat till sig Eller »och lida ont som lön för sin ondska«. Annan läsart »och så får de lön för sin ondska«.och så blir de lurade på vad de har lurat till sig. De har sin glädje i att festa mitt på ljusa dagen. De är en skam och vanära där de delar era måltider och hänger sig åt sina förförelsekonster. 14De har inte ögon för annat än lösaktiga kvinnor och får aldrig nog av synden. De förleder svaga själar och är väl övade i själviskhet, dessa förbannade, 15
2:15 f.
Jud v. 11;
Upp 2:14+
2:15 Bosors son Enligt en annan läsart, »Beors son«, överensstämmer namnformen med 4 Mos 22:5. – Bileam blir i NT:s tolkning (jfr Jud v. 11) helt och hållet ond, en föregångare till alla själviska avfällingar; jfr not till 4 Mos 22:22. Vissa motiv i GT:s berättelse renodlas: han erbjöds lön för att förbanna Israel, och han förledde folket till otrohet mot Gud (4 Mos 22:7; 31:16).som har lämnat den raka vägen och gått vilse genom att följa Bileam, Bosors son, i spåren. Han älskade vad han kunde lura till sig 16men blev tillrättavisad för sitt brott: en stum åsna började tala med människoröst och hejdade profeten i hans dårskap.

17

2:17
Jud v. 12 f.

Dessa människor är källor utan vatten, dimmoln som jagas av stormbyar: det djupaste mörker väntar dem. 18
2:18
Jud v. 16

De talar stora men tomma ord, de vädjar till kroppens begär och lockar med utsvävningar tillbaka sådana som just börjat komma bort från dem och deras villfarelse. 19
2:19
Joh 8:34
Rom 6:16
Gal 5:13
De utlovar frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man blir underkuvad av är man slav under. 20
2:20
Matt 12:45
Heb 6:4–6+
Om de som tack vare kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus har kommit undan världens orenhet låter sig fångas av den igen och underkuvas, då ligger de sämre till nu än förra gången. 21
2:21
Luk 12:47
Det hade varit bättre för dem att aldrig ha fått kunskap om rättfärdighetens väg än att ha kunskapen om den och sedan dra sig undan de heliga bud som de har mottagit. 22
2:22
Ords 26:11
Det har gått dem som det så sant sägs i ordspråken: hunden vänder om till sin spya, och tvättat svin vältrar sig i smutsen.