Bibel 2000 (B2000)
13

Menelaos död

131

13:1–17
1~Mack 6:28–47
13:1 År 149 Dvs. 164–163 f.Kr.; det är troligen fråga om sommaren 163.År 149 fick Judas män bud om att Antiochos Eupator ryckte fram mot Judeen med starka trupper. 2
13:2
1~Mack 6:17+
13:2 Lysias Jfr 10:11; 11:1 med noter.13:2 var sin grekisk här Det rörde sig om en enda här, till namnet ledd av den minderårige kungen, till gagnet av Lysias.13:2 lievagnar Hästdragna stridsvagnar med vassa klingor på hjulnaven.Han hade med sig sin förmyndare och minister Lysias, och de åtföljdes av var sin grekisk här om 110 000 man infanteri, 5 300 ryttare, 22 elefanter och 300 lievagnar.

3

13:3
2~Mack 11:29+
13:3 Menelaos Jfr 4:24; 11:29 med not. Troligen hade mannen avsatts som överstepräst då templet återinvigdes.Menelaos anslöt sig också till dem, och grovt hycklande uppmuntrade han Antiochos, inte för att rädda fosterlandet utan därför att han trodde sig kunna få det högsta ämbetet. 4
13:4
1~Tim 6:15
13:4 ff. Beroia Motsvarar det nutida Aleppo i nordvästra Syrien. Att låta brottslingar kvävas i aska var en persisk avrättningsmetod.Men konungarnas konung väckte Antiochos vrede mot missdådaren, och när Lysias klargjorde att det var denne som bar skulden för alla olyckorna befallde kungen att man, som seden är i landet, skulle föra honom till Beroia för att avrättas.

5Där finns nämligen ett 25 meter högt torn, fyllt med aska och försett med en cirkelrund konstruktion, som från alla håll sluttar brant ner mot askan. 613:6 Dit upp för man … och så störtar man ner honom Den grekiska texten är skadad; översättningen bygger på en rekonstruerad text.Dit upp för man den som har gjort sig skyldig till helgerån eller förövat någon annan särskilt svår ogärning, och så störtar man ner honom till att omkomma. 7På det sättet fann nu lagöverträdaren Menelaos sin död och fick inte ens komma i jorden. 8

13:8
2~Mack 4:26+
Det var fullständigt rättvist, ty han hade syndat så många gånger när det gällde altaret, vars eld och aska var heliga, och därför fick han också dö i aska.

Striden vid Modein

9Men kungen, vars tänkesätt hade blivit fullständigt barbariskt, kom nu för att låta judarna genomgå det allra värsta av vad som hade hänt dem under hans fars tid. 10När Judas fick meddelande om detta uppmanade han folket att dag och natt bönfalla Herren att komma dem till hjälp nu om någonsin, 11då man höll på att ta ifrån dem lagen, fosterlandet och det heliga templet, och att inte låta folket, som så nyss hade fått en kort tids lindring, falla i de hädande hedningarnas våld. 12

13:12
2~Mack 10:25+
Alla gjorde gemensamt så: under tre dagar åkallade de utan uppehåll den barmhärtige Herren, gråtande, fastande och utsträckta på marken. Därefter talade Judas uppmuntrande till dem och befallde dem att göra sig marschberedda.

13Vid en enskild överläggning med de äldste kom han till beslutet att de skulle marschera ut och med Guds hjälp nå ett avgörande innan kungens här hann falla in i Judeen och bemäktiga sig staden. 14

13:14
Syr 4:28
13:14 Modein Judas Mackabaios hemstad (1 Mack 2:1) 28 km nordväst om Jerusalem.Han överlät åt världens skapare att fälla utslaget och manade sitt folk att tappert kämpa till sista andetaget för lagen, templet, staden, fosterlandet och samhällsordningen. Sedan lät han sin här slå läger i närheten av Modein.

15

13:15
Ords 21:31
2~Mack 8:23
Efter att ha gett sitt folk fältropet »Seger från Gud!« anföll han på natten kungens högkvarter med en utvald styrka av de tappraste unga männen. Han dödade ungefär 2 000 man i lägret och dessutom den förnämsta elefanten med dess förare. 1613:16 efter framgångsrik strid Enligt 1 Mack 6:47 led Judas nederlag.Till slut fyllde de hela lägret med skräck och förvirring och drog sig tillbaka efter framgångsrik strid 17först när dagen började gry. Detta kunde ske därför att Herren hjälpte och beskyddade honom.

Vapenstillestånd i Jerusalem

18

13:18–26
1~Mack 6:48–63
När kungen hade fått detta prov på judarnas oförvägenhet försökte han komma åt de befästa platserna med hjälp av krigslister. 19
13:19
1~Mack 4:61
13:19–26 Det summariska framställningssättet i detta avsnitt kan syfta till att ge en livfull effekt eller till att snabbt avhandla episoder som bedömts som mindre intressanta. 1 Mack 6:48–63 bekräftar att det slöts en förhandlingsfred men visar också att judarna förlorade Bet-Sur.Han ryckte fram mot Bet-Sur, som var en fast stödjepunkt för judarna, men drevs undan, besegrades och led nederlag. 20Judas skickade in förnödenheter till de inneslutna. 21Rodokos, som hörde till den judiska hären, förrådde hemligheterna för fienden; han blev uppspårad, gripen och inspärrad. 22Kungen förhandlade på nytt med folket i Bet-Sur, gav och fick försäkringar om fred, avtågade, 23
13:23
2~Mack 3:35
anföll Judas män och blev besegrad. Han fick meddelande om att Filippos, som lämnats kvar att sköta regeringsärendena i Antiochia, hade blivit alldeles galen. Han blev förskräckt, kallade till sig judarna, gav efter för dem och bekräftade med ed ett fördrag på helt rättvisa villkor. Efter uppgörelsen frambar han ett offer, hedrade templet och visade frikostighet mot den heliga platsen.

2413:24 distriktet mellan Ptolemais och Gerra Seleukiderna har nu avstått en stor del av det område de kallat Koilesyrien (1 Mack 10:69 med not) men kontrollerar fortfarande kustområdet. Ptolemais motsvarar det nutida Acko. Gerra markerar gränsen mot Egypten, men det är ovisst vilken plats som avses (kanske Gerar, jfr 1 Mos 10:19).Han tog vänligt avsked av Mackabaios, lämnade kvar Hegemonides som befälhavare i distriktet mellan Ptolemais och Gerra 25och begav sig till Ptolemais. Invånarna där visade missnöje med fördraget – de var nämligen oerhört upprörda och ville få bestämmelserna upphävda. 26Lysias gick upp på tribunen och försvarade saken så gott han kunde, övertalade dem, blidkade dem och stämde dem till välvilja. Sedan återvände han till Antiochia.

Så gick det till med kungens framryckning och återtåg.