Bibel 2000 (B2000)
16

Achas kung över Juda. Han söker hjälp hos assyrierna

161

16:1–6
2~Krön 28:1–15
16:1 Achas Kung i Juda 736–715 f.Kr.Under Pekachs, Remaljas sons, sjuttonde regeringsår, blev Achas, Jotams son, kung över Juda. 2Han var tjugo år då han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i Herrens, sin Guds, ögon, så som hans fader David hade gjort, 3
16:3
3~Mos 18:21+
16:3 offrade sin son på bålet Först. Molok.utan följde i de israelitiska kungarnas spår. Han gick så långt att han offrade sin son på bålet enligt det vedervärdiga bruket hos de folk som Herren hade drivit undan för israeliterna. 4Han offrade och tände offereld på offerplatserna och kullarna och under alla grönskande träd.

5

16:5 ff.
Jes 7:18:5
Arams kung Resin och Israels kung Pekach, Remaljas son, angrep Jerusalem och inneslöt Achas, men de lyckades inte besegra honom. 6
16:6
1~Kung 9:262~Kung 14:22
16:6 Elat Se not till 1 Kung 9:26.Vid denna tid vann Edoms kung tillbaka Elat åt Edom; han fördrev judeerna från Elat, och edomeerna kom dit och har sedan dess varit bofasta i staden.

7

16:7–9
2~Krön 28:16–21
Achas skickade nu sändebud till Tiglat Pileser, kungen av Assyrien, och lät hälsa: »Jag är din tjänare och son. Kom och rädda mig från kungen av Aram och kungen av Israel som angriper mig.« 8Och Achas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungapalatsets skattkammare och skickade det som gåva till den assyriske kungen. 9
16:9
Am 1:5+
16:9 Kir Se not till Jes 22:6; Mesopotamien.Denne gjorde som Achas begärde: han tågade mot Damaskus, erövrade staden och förde bort befolkningen till Kir och lät döda Resin.

10

16:10–20
2~Krön 28:22–27
När kung Achas kom till Damaskus för att möta den assyriske kungen Tiglat Pileser fick han se det altare som fanns där. Han skickade en bild och en detaljerad beskrivning av det till prästen Uria. 11Denne byggde ett altare efter de anvisningar som han hade fått från Damaskus, och vid kung Achas återkomst var det färdigt. 1216:12–15 Grundtexten är på flera ställen oklar och kan vara skadad. Det är t.ex. ovisst hur många altaren som omtalas och vilka de är. »Kopparaltaret« (v. 14) är troligen det som omtalas i 1 Kung 8:64.När kungen kom tillbaka från Damaskus och såg altaret gick han fram och steg upp till det. 13Så offrade han sitt brännoffer och sitt matoffer, utgöt sitt dryckesoffer och stänkte blodet från gemenskapsoffret på altaret. 14Kopparaltaret som stod inför Herren flyttade han bort från templets framsida, där det stått mellan altaret och Herrens hus, och ställde det vid sidan av altaret, mot norr. 1516:15 teckentydning Det hebreiska ordets innebörd osäker.Sedan gav kung Achas följande anvisningar till prästen Uria: »På det stora altaret skall du offra morgonens brännoffer och kvällens matoffer, kungens brännoffer och matoffer, brännoffret för folket i landet samt deras matoffer och dryckesoffer, och på det altaret skall du stänka allt blodet från brännoffren och slaktoffren. Men kopparaltaret skall jag använda vid teckentydning.« 16Och prästen Uria gjorde i allt som kung Achas hade befallt honom.

17

16:17
1~Kung 7:23–39
16:17 kittlarna Se 1 Kung 7:38.16:17 Havet Se 1 Kung 7:23–26.Kung Achas tog bort kittlarna och bröt loss listerna från stativen som de vilat på. Han lyfte ner Havet från bronstjurarna som det stod på och satte det på ett stenfundament. 1816:18 Den täckta sabbatsgången Grundtextens innebörd osäker.16:18 av hänsyn till Grundtextens innebörd osäker.Den täckta sabbatsgången som man byggt i templet och kungens yttre ingång där ändrade han på av hänsyn till den assyriske kungen.

19Achas historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om Juda kungar. 20Achas gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i Davids stad. Hans son Hiskia blev kung efter honom.