Bibel 2000 (B2000)
1

Hälsning

11

1
1~Pet 5:1
1 Från den gamle Det är ovisst om författaren syftar på sin ålder (jfr Filem v. 9) eller framträder som en av de kristnas äldste. Brevets inledning förutsätter att han var välkänd för mottagarna. Enligt traditionen var han identisk med författaren till 1 Joh, men detta har i nyare tid ifrågasatts.1 den utvalda frun Dvs. en kristen församling, ovisst vilken. »Hennes barn« är församlingens medlemmar. Bildspråket är hämtat från GT. Sion. Utvald.Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag i sanning älskar, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 2Vi älskar dem för sanningens skull, den förblir i oss och skall vara med oss för alltid. 3
3
1~Tim 1:2
Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek.

Kärleksbudet

4

4
3 Joh v. 3 f.

Det gladde mig mycket att bland dina barn finna sådana som lever i sanningen så som Fadern har befallt oss. 5
5
1~Joh 2:7+
5 inte något nytt bud Jfr 1 Joh 2:7 med not.Nu ber jag dig, min fru – och det jag skriver här är inte något nytt bud utan det som vi har haft från början – låt oss alla älska varandra. 6
6
1~Joh 5:3+
Och detta är kärleken: att leva efter hans bud. Ja, detta är budet som ni har fått höra från början: att ni skall leva i kärleken.

Förbli i Kristi lära

7

7
1~Joh 2:18+
7 många bedragare Se not till 1 Joh 2:18. Antikrist.Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, Antikrist. 88 det ni har arbetat för Dvs. (den rätta) tron; jfr Joh 6:28 f. Annan läsart »det vi har arbetat för«, dvs. mottagarnas frälsning; jfr 1 Kor 3:8–15; Fil 2:16.Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för utan får full lön. 9
9
1~Joh 2:23
4:15
9 han har inte Gud Denna tanke utläggs närmare i 1 Joh 2:23 f.Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både Fadern och Sonen. 10
10
Matt 10:13Rom 16:17+
10 Om någon kommer till er Kringvandrande förkunnare var vanligt förekommande; jfr 3 Joh v. 7 med not. Den som hjälpte en sådan ansågs därmed stödja den lära han predikade.Om någon kommer till er utan denna lära skall ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen. 11
11
1~Tim 5:22
Den som välkomnar honom gör sig till hans medbrottsling.

Sluthälsning

12

12
3 Joh v. 13 f.

Jag har mycket att säga er, men jag vill inte göra det med papper och bläck utan hoppas få komma till er och tala med er personligen, för att vår glädje skall bli fullkomlig. 1313 Din utvalda systers barn Dvs. medlemmarna i den församling där brevskrivaren befann sig; jfr not till v. 1.Din utvalda systers barn hälsar dig.