Bibel 2000 (B2000)
8

Insamlingen till de kristna i Jerusalem

81

8–9
Rom 15:25–28+
8:1 nådegåva Grundtextens ord kan användas om både Guds nåd och mänsklig välvilja, därtill om deras synliga uttryck. I v. 6 står det för församlingens insamlingsbidrag, i v. 9 för Kristi godhet. Här och i v. 7 ses förmågan att vara frikostig som en andlig gåva från Gud; jfr Rom 12:8.8:1 församlingarna i Makedonien Dvs. i det område där Paulus just befinner sig; jfr 9:2. Dit hörde församlingarna i Thessalonike och Filippi.Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. 2Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. 3Jag kan försäkra: efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant 4
8:4
Apg 11:29Rom 15:25
8:4 Helig. Insamling.till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. 5Och de gav inte bara det jag hade hoppats – efter Guds vilja gav de först och främst sig själva, åt Herren och åt mig. 68:6 Titus Se not till 2:13. Titus skulle tydligen slutföra insamlingen i Korinth innan Paulus kom dit. Kap. 8–9 syftar till att stödja honom i detta arbete. Man vet ingenting om de medhjälpare som nämns i v. 18, 22; 9:3, 5; 12:18.Därför kunde jag be Titus fortsätta som han börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er. 7
8:7
1~Kor 1:5–7
Ni som har allt i överflöd: tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva.

8

8:8, 10
1~Kor 7:6,25,40
Det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. 9
8:9
Fil 2:2–8
Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han, som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. 10
8:10
Fil 2:13
Det är ett råd jag ger er, och det kan ni ha nytta av, ni som i fjol påbörjade arbetet, och det med god vilja. 11Fullfölj nu arbetet, så att resultatet svarar mot den goda viljan – allt efter er förmåga. 12
8:12
Mark 12:41–44+
Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. 13
8:13
2~Thess 1:7
Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; 14nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, 15
8:15
2~Mos 16:18
8:15 som det står skrivet Att mannat enligt 2 Mos 16:18 fördelades så att ingen fick mer än någon annan är för Paulus en bild av den rättvisa fördelning som bör råda bland kristna.som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.

Hur insamlingen har organiserats

16Gud vare tack som har låtit Titus känna samma hängivenhet för er. 17Han sade ja då jag bad honom, och han var så ivrig att han självmant gav sig i väg till er. 18

8:18
2~Kor 12:18
I hans sällskap har jag skickat den andre brodern. Hans arbete för evangeliet får beröm i alla församlingar, 19
8:19
Gal 2:10
ja inte bara det, församlingarna har utsett honom till att vara min följeslagare när jag till Herrens ära och för att visa min goda vilja tar hand om den här kärleksgåvan. 20
8:20
2~Kor 6:3
Jag vill undvika klander för mitt sätt att ta hand om alla dessa pengar; 21
8:21
Ords 3:4
Rom 12:17
jag tänker på vad som är riktigt inte bara inför Herren utan också inför människor. 22Samtidigt har jag skickat ytterligare en broder, som har gett mig många olika prov på sin hängivenhet och nu är ännu ivrigare, därför att han har sådan tilltro till er. 23Titus är min kamrat och hjälper mig i mitt arbete för er, och våra bröder är församlingarnas sändebud och en heder för Kristus. 24
8:24
2~Kor 7:14+
Ge dem nu bevis på er kärlek så att församlingarna ser det, och visa att det är med rätta jag har skrutit över er.