Bibel 2000 (B2000)
6

61

6:1
1~Kor 3:915:10
Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. 2
6:2
/ Luk 4:19–21

Han säger ju: Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag.

Prövningarna visar vem Paulus är

3Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst. 4

6:4–10
1~Kor 4:9–13+
6:4
2~Kor 4:2+
Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd, 5under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, 6
6:6
Gal 5:22
1~Tim 4:12
med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, 7
6:7
1~Kor 2:4Rom 13:12
Ef 6:11–17
sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, 8i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen, 9
6:9
Ps 118:18
jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds, 10
6:10
2~Kor 7:4
Fil 2:17
plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, jag har ingenting men äger allt.

Ett nytt förhållande mellan Paulus och korinthierna

11

6:11 f.
2~Kor 7:3
Jag talar fritt till er, bröder i Korinth. Mitt hjärta står öppet för er. 12Ni har det inte trångt hos mig, det är i ert eget bröst som det är trångt. 13
6:13
1~Kor 4:14+
6:13 Barn.Ge mig lika för lika – till er som är mina barn säger jag så – och öppna era hjärtan, ni också. 14
6:14
5~Mos 22:10
Ef 5:7,11
6:14–7:1 Avsnittet har ibland ansetts bryta sammanhanget och förmodats vara ett brottstycke ur något tidigare brev, t.ex. det som nämns i 1 Kor 5:9. Men ett ursprungligt sammanhang är tänkbart: Paulus kan mena att korinthierna gör honom en glädje (v. 13; 7:2) om de följer hans uppmaningar.6:14 Gå inte i par GT:s förbud mot att plöja med två olika dragdjur (5 Mos 22:10) tillämpas bildligt på samlevnaden mellan kristna och icke-kristna.Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa, och vad har ljuset gemensamt med mörkret? 15
6:15
1~Kung 18:21
1~Kor 10:21
6:15 Beliar Ett namn på djävulen, härlett ur ett hebreiskt ord för värdelöshet eller ondska.Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? 16
6:16
1~Kor 3:163~Mos 26:12
Hes 37:27
Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17
6:17
Jes 52:11Hes 20:34,41
6:17 Därför säger Herren Citatet är uppbyggt av flera GT-ställen. En uppmaning till israeliterna att lämna Babylon (Jes 52:11) flätas samman med Guds löften att föra dem därifrån (Hes 20:34) resp. att bli en fader åt Davids efterkommande (2 Sam 7:14).Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, 18
6:18
(Heb 1:5) /
Am 3:13
4:13
Upp 1:8+
och jag skall vara er fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren.