Bibel 2000 (B2000)
5

51

5:1
Jes 38:12
2~Pet 1:13Mark 14:58
5:1 tält En bild för kroppen, i fortsättningen hopflätad med bilden av kroppen som dräkt. Uppenbarelsetältet.Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. 2
5:2–4
Rom 8:23
Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. 35:3 har vi väl klätt oss i den Annan läsart »när vi blir avklädda«, dvs. när vi dör. Nakenheten är det tillstånd där själen saknar en kropp att vara i; den kristne undgår det genom att Gud ger honom en himmelsk kropp.Ty har vi väl klätt oss i den skall vi inte stå där nakna. 4
5:4
1~Kor 15:53
Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck; vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda, så att det som är dödligt uppslukas av livet. 5
5:5
Rom 8:282~Kor 1:22+
5:5 borgen Arv.Gud har själv skapat oss just för detta, och som en borgen har han gett oss Anden.

6

5:6
Ef 2:19
Fil 3:20
Heb 11:13–16
Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren – 7
5:7
Rom 8:241~Kor 13:12
vi lever i tro, utan att se. 8
5:8
Fil 1:23
Vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och få vårt hem hos Herren. 9Därför är vi så angelägna om att vara honom till behag, vare sig vi är borta eller hemma. 10
5:10
Rom 14:10
Ef 6:8
Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont.

Gud vill försoning

11

5:11
2~Kor 4:2
5:11 och försöker därför vinna människor Paulus drivs till uthållighet i sin tjänst (v. 18–20) av tanken på den sista dagens redovisning; jfr Fil 2:16.Jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor; Gud vet hurdan jag är, och jag hoppas att ni också gör det innerst inne. 12
5:12
2~Kor 3:11:14+
5:12 dem som skryter Liknande anspelningar återkommer i brevets senare del (10:12; 11:5, 12, 18 ff.; 12:11). De tycks gälla kristna ledare i Korinth som ansåg sig ha större auktoritet än Paulus, kanske därför att de stod närmare den judekristna urförsamlingen i Jerusalem.Jag vill inte rekommendera mig själv igen men ge er möjlighet att vara stolta över mig, så att ni kan bemöta dem som skryter med det som ligger på ytan och inte med det som finns i hjärtat. 13
5:13
2~Kor 12:1–4
5:13 varit i extas Paulus nämner sådana upplevelser även i 12:1–5; 1 Kor 14:18.Har jag varit i extas, är det för Gud. Är jag sansad, är det för er. 14
5:14 f.
Rom 6:314:7
Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. 15Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem.

16Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. 17

5:17
Gal 6:15
Ef 2:10
4:24Upp 21:5
Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 18
5:18
Rom 5:10+
Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. 19
5:19
Rom 3:24+
5:19 Gud försonade hela världen med sig genom Kristus Eller »Gud var i Kristus när han försonade hela världen med sig«.Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. 20
5:20
Ef 6:20
Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21
5:21
Jes 53:6–9
Rom 8:31~Pet 2:22–241~Kor 1:30
Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.