Bibel 2000 (B2000)
3

31

3:1
2~Kor 5:12
10:12–17
Börjar jag nu rekommendera mig själv igen? Behöver jag kanske, som vissa andra, rekommendationsbrev till er eller från er? 2
3:2
1~Kor 9:2
3:2 i era hjärtan Församlingens tro och sinnelag vittnar om vad Paulus uträttat som missionär. – Annan läsart »i mitt hjärta«.Nej, för ni är mitt brev, och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. 3
3:3
2~Mos 24:12
Jer 31:33
Hes 11:19Ords 3:3+
3:3 inte på tavlor av sten Paulus anspelar samtidigt på stentavlorna, GT:s förbundstecken (2 Mos 31:18), på den nya förbundslag som enligt Jer 31:33 skall skrivas i människors hjärtan och på löftet i Hes 11:19; 36:26 att människor med stenhjärtan skall få levande hjärtan »av kött«.Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod.

Det gamla och det nya förbundets härlighet

4En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. 5

3:5
Fil 2:13
Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. 6
3:6
Jer 31:31Joh 6:63
Rom 7:6
Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

7

3:7–18
2~Mos 34:29–35
3:7 dödens tjänst Enligt Paulus dömer lagen alla människor till döden (v. 6; Rom 7:9–13); genom att förmedla budorden tjänade Mose döden och domen. Paulus står i »Andens tjänst« (v. 8) genom att förmedla evangeliet; jfr v. 6.Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte; så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. 8Hur mycket större härlighet skall då inte omge Andens tjänst! 9
3:9
Rom 1:16
Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara. 10Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. 11Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består.

12När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. 13Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. 14

3:14 f.
Rom 11:7–10,25
Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. 15Än i dag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser ur Moses lag. 163:16 för den som vänder sig till Herren Enligt 2 Mos 34:34 tog Mose bort den höljande masken (i Septuagintas återgivning »slöjan«) när han »trädde fram inför Herren«. Orden tillämpas här på omvändelsen till Kristus.Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. 17
3:17
Joh 4:24
8:36
Rom 8:2+
Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. 18
3:18
Rom 8:29
2~Kor 4:4,6
3:18 härlighet … en och samma avbild Tack vare Kristus, Guds avbild, kan de kristna se Guds härlighet. De återfår då den härlighet som människan, Guds avbild (1 Mos 1:27), förlorade genom Adams olydnad.Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.