Bibel 2000 (B2000)
2

21

2:1
2~Kor 12:21
13:2,10
Jag har nämligen föresatt mig att inte komma till er med bedrövelse igen. 22:2 Jo, den som blivit bedrövad Den som drabbas av Paulus stränghet kan göra honom glad genom att bättra sig; jfr 7:9.För om jag gör er bedrövade, finns det då någon som kan göra mig glad? Jo, den som blivit bedrövad genom mig. 32:3 Jag skrev som jag skrev Troligen syftar Paulus på ett nu förlorat brev, som skarpt påtalat missförhållanden i församlingen; jfr 7:8. Mindre sannolika möjligheter är att han tänker på 1 Kor 5:1 ff., eller att det åsyftade brevet genom avskrivares misstag hamnat i 2 Kor och finns bevarat i kap. 10–13.Jag skrev som jag skrev för att slippa komma och bli bedrövad genom dem som borde vara mig till glädje, och jag var övertygad om att min glädje är allas er glädje. 4
2:4
Apg 20:31
2~Kor 7:8
I svårt betryck och med tungt hjärta, ja gråtande, skrev jag till er, inte för att göra er bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag hyser till just er.

Den som vållat sorg skall förlåtas

52:5 någon som har vållat sorg Troligen en person som Paulus klandrat i det nyss nämnda brevet. Möjligen har han förolämpat Paulus vid det besök som nämns i 13:2.Om det nu är någon som har vållat sorg, så är det inte mig han har gjort bedrövad utan alla er – åtminstone i någon mån, för att inte överdriva. 6Det räcker för mannen med den bestraffning som flertalet av er redan har gett honom; 7

2:7
Luk 17:3
Kol 3:13+
nu skall ni i stället förlåta och trösta honom, så att inte hans sorg blir så stor att han går under. 8Därför ber jag er att verkligen visa honom kärlek. 9
2:9
2~Kor 7:15
10:6
När jag skrev till er var det just för att se om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. 10Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Och när jag har förlåtit, om jag nu har haft något att förlåta, har jag gjort det för er skull och inför Kristus, 11
2:11
Luk 22:31
Ef 4:27
för att inte Satan skulle få övertaget över oss. Vad han har för avsikter vet vi ju.

Paulus i Troas och Makedonien

12

2:12
1~Kor 16:9+
2:12 Troas Se not till Apg 16:8.När jag kom till Troas med evangeliet om Kristus stod dörren öppen för mitt arbete i Herren. 13
2:13
Apg 20:6
2~Kor 7:5
2:13 Titus En nära medarbetare till Paulus; se Gal 2:1, 3; Tit 1:4. Det framgår av 7:6–15 att han nyss varit i Korinth och återvänt till Paulus i Makedonien med goda nyheter. Paulus har sedan sänt honom tillbaka i ett nytt ärende; se 8:6; 12:18 med noter.Men jag fick ingen ro i sinnet eftersom jag inte fann min broder Titus där, så jag tog farväl och for vidare till Makedonien.

Framgången bekräftar uppdraget

142:14 mig Den grekiska texten har flertal, »oss«. I hela 2 Kor säger Paulus omväxlande »jag« och »vi« om sig själv, enligt antikens vanliga brevstil. I översättningen står ental när sammanhanget visar att Paulus själv avses, t.ex. 3:1 ff.; 4:1 ff.; 5:11 ff.; 6:1 ff.; 7:2 ff.; 8:1 ff.; 9:4 f.; 10:2 ff.; 11:4; 12:19.2:14 kristuskunskapens doft Paulus jämför sig med en slav som svänger rökelsekar till fältherrens ära i ett romerskt triumftåg. I sådana tåg medfördes också krigsfångar som skulle avrättas, vilket här tillämpas på dem som inte vill tro: för dem blir Paulus predikan ett dödens budskap.Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida kristuskunskapens doft. 15

2:15
1~Kor 1:18
Ty till Guds ära är jag en kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade, 16
2:16
Luk 2:34
en doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant? 17
2:17
2~Kor 4:2
Fil 1:15–17
1~Thess 2:3–6
2~Pet 2:32~Kor 1:12
Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord, nej, jag förkunnar det oförfalskat, som det kommer från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst.