Bibel 2000 (B2000)
10

Paulus kan uppträda myndigt

101

10:1
1~Kor 2:3Matt 11:29
10:1 Jag, Paulus Den plötsligt skärpta tonen har föranlett gissningen att kap. 10–13 från början varit ett självständigt brev; jfr not till 2:3. Beträffande Paulus motståndare se not till 5:12.Jag, Paulus, som är så beskedlig när jag är hos er och så myndig mot er när jag är långt borta, jag besvär er vid Kristi mildhet och godhet: 2
10:2
1~Kor 4:21
2~Kor 10:11
12:20
13:2,10
10:2 f. Värld.tvinga mig inte att hos er visa den djärvhet och myndighet som jag dock inte tänker dra mig för att använda mot somliga som menar att jag drivs av världsliga motiv. 3Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. 4
10:4 f.
Ords 21:22
10:4
2~Kor 6:7+
10:4 får kraft av Gud Eller »har kraft att åt Gud«.Ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader 5och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus 6
10:6
2~Kor 2:9+
och är beredd att straffa all olydnad, så snart er lydnad har blivit fullständig.

710:7 Ni ser bara till det yttre Eller »Se sakerna som de är«.Ni ser bara till det yttre. Om någon är säker på att han tillhör Kristus, då bör han också göra klart för sig att liksom han tillhör Kristus gör också jag det. 8

10:8
2~Kor 11:16–3313:10
Även om jag skulle skryta väl mycket med den fullmakt som Herren har gett mig för att bygga upp er, inte för att bryta ner, kommer jag inte att behöva skämmas. 9Tro inte att det bara är med breven jag kan sätta mig i respekt hos er. 10
10:10
2~Kor 11:6
Breven, säger man, är myndiga och kraftfulla, men när vi har honom här är det slut med kraften och ingen bryr sig om vad han säger. 11
10:11
2~Kor 10:2+
Det skall vederbörande göra klart för sig, att så som jag talar till er i mina brev långt bortifrån, så kommer jag också att handla när jag är hos er.

Paulus självmedvetande: han har grundat församlingen

12

10:12–17
2~Kor 3:1+
Jag skulle aldrig komma på tanken att likställa eller jämföra mig med somliga som rekommenderar sig själva. De är oförståndiga nog att mäta sig med sig själva och jämföra sig med sig själva. 13
10:13
Rom 12:3
10:13 den måttstock som Gud har tilldelat mig Paulus känner sig ha rätt att vara stolt i den mån hans missionsresor motsvarar Guds uppdrag, som enligt v. 15 f. ständigt utsträcks till att gälla nya mål.Men när jag berömmer mig gör jag det inte måttlöst utan använder den måttstock som Gud har tilldelat mig: att jag skulle nå fram ända till er. 14Om jag inte hade kommit ända till er, då hade jag verkligen överdrivit min insats. Men nu var jag den förste hos er med evangeliet om Kristus. 15
10:15
Rom 15:20
Jag saknar inte måttstock för min stolthet och tar inte åt mig äran av andras mödor. Men när er tro växer till hoppas jag vinna ännu större ära hos er enligt det mått som gäller för mig. 16
10:16
Apg 19:21
Jag hoppas få förkunna evangeliet också i länder ännu längre bort och slippa använda någon annans måttstock och vara stolt över vad som redan är gjort. 17
10:17
(1 Kor 1:31)

Den stolte skall ha sin stolthet i Herren. 18
10:18
Rom 2:29
1~Kor 4:5
Den som rekommenderar sig själv är inte att lita på, bara den som Herren rekommenderar.