Bibel 2000 (B2000)
3

Salomo bygger templet

31Salomo började bygga Herrens hus i Jerusalem på berget Moria, där Herren visat sig för hans far David, på den plats som David ställt i ordning på jevusén Ornans tröskplats. 2Han började bygga i andra månaden av sitt fjärde regeringsår.

3När Salomo byggde Guds hus bestämde han följande: längden skulle, med den gamla alnen, vara 60 alnar och bredden 20 alnar. 4Förhallen som låg framför templet var 20 alnar bred, vilket motsvarade templets bredd, och höjden var 20 alnar; han belade den invändigt med rent guld. 5Han klädde huvudbyggnadens inre med cypressträ som han täckte med finaste guld och smyckade med palmer och kedjor. 6Han lade in dyrbar sten för att pryda huset. Guldet var Parvajim-guld. 7Han täckte husets bjälkar, trösklar, väggar och dörrar med guld, och på väggarna graverade han keruber.

8Han gjorde också det allra heligaste: det var 20 alnar brett, vilket motsvarade templets bredd, och djupet var 20 alnar. Han belade det med 600 talenter finaste guld; 9enbart guldet till spikarna vägde 50 siklar. Också de övre salarna täckte han med guld. 10För det allra heligaste gjorde han två keruber i form av statyer som belades med guld. 11Kerubernas vingar mätte tillsammans 20 alnar. Den ena kerubens ena vinge var fem alnar och rörde vid husets vägg, den andra vingen var fem alnar och rörde vid den andra kerubens vinge. 12Den andra kerubens ena vinge var fem alnar och rörde vid husets vägg, och den andra vingen var fem alnar och nådde till den första kerubens vinge. 13Kerubernas vingar bredde alltså ut sig 20 alnar; de stod på sina fötter med ansiktena vända mot det heliga. 14Han gjorde också förhänget av violett, purpurrött, karminrött och vitt garn och smyckade det med keruber.

Koppararbetena till templet

15Vidare gjorde han två pelare som skulle stå framför huset. Varje pelare var 35 alnar hög och hade upptill ett kapitäl om fem alnar. 16Han gjorde kedjor som liknade halsband och satte dem upptill på pelarna, och han gjorde 100 granatäpplen som han fäste i kedjorna. 17Han reste pelarna framför templet, en till höger och en till vänster, och han gav den högra namnet Jakin och den vänstra namnet Boas.

4

41Han gjorde också ett altare av koppar, 20 alnar långt, 20 alnar brett och tio alnar högt.

2Han gjorde vidare Havet i gjutgods. Det var cirkelrunt och mätte tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30 alnar i omkrets. 3Runt omkring, nertill, löpte två rader med tjurbilder som gjutits i samma stycke som själva Havet. 4Det stod på tolv tjurar, tre av dem vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster. Havet vilade ovanpå dem, och alla tjurarna hade bakdelen vänd inåt. 5Godset i Havet var en handsbredd tjockt, och kanten var formad som kanten på en bägare, lik kalken av en lotusblomma. Havet kunde rymma 3 000 bat.

6Han gjorde tio kittlar och ställde fem på den högra sidan och fem på den vänstra. De var till för tvättningen; i dem skulle man skölja det som hörde till brännoffret. I Havet skulle prästerna tvätta sig.

7Han gjorde också de tio gyllene lampställen enligt föreskrifterna och ställde dem i långhuset, fem till höger och fem till vänster.

8Han gjorde tio bord och ställde dem i långhuset, fem till höger och fem till vänster. Dessutom gjorde han 100 gyllene offerskålar.

9Vidare gjorde han prästernas förgård och den stora förgården med dess dörrar, som han belade med koppar.

10Havet ställde han på den högra sidan, åt sydost.

11Hiram gjorde grytorna, skovlarna och offerskålarna. Han fullbordade arbetet med de föremål han fått i uppdrag att göra åt kung Salomo i Guds hus: 12två pelare, de två klotformiga pelarhuvudena, de två flätverken som skulle täcka de båda klotformiga pelarhuvudena, 13de 400 granatäpplena till de båda flätverken, två rader granatäpplen för varje flätverk, till att täcka de båda klotformiga pelarhuvudena, 14vidare de tio stativen och de tio kittlarna till stativen, 15Havet och de tolv tjurarna under det, 16slutligen också grytorna, skovlarna och offerskålarna. Alla föremål som mäster Hiram gjorde åt kung Salomo till Herrens hus var av polerad brons. 17Det var i Jordandalen, mellan Suckot och Saretan, som kungen lät gjuta dem i lerformar. 18Salomo gjorde alla dessa föremål i så stor mängd att vikten av bronsen inte kunde fastställas.

Salomo gör guldföremålen till templet

19Salomo gjorde alla föremål i Guds hus: det gyllene altaret, borden för skådebröden, 20de gyllene lampställen framför koret med sina lampor som skulle tändas enligt föreskrifterna, 21blommönstret, lamporna och tängerna av guld, ja, av renaste guld, 22vidare knivarna, offerskålarna, pannorna och fyrfaten av guld, och slutligen templets dörrar med dörrhalvor av guld, såväl till det inre rummet, det allra heligaste, som till långhuset.

5

51När alla Salomos arbeten för Herrens hus var fullbordade lät han föra dit in det som hans far David hade helgat åt Herren; silvret och guldet och alla kärlen lade han i skattkamrarna i Guds hus.

Arken förs in i templet

2Nu samlade Salomo de äldste i Israel och stamhövdingarna, överhuvudena för de olika familjerna i Israel. Han kallade dem till Jerusalem för att hämta upp Herrens förbundsark från Davids stad, Sion. 3Och alla israeliterna samlades inför kungen under högtiden i sjunde månaden. 4När alla de äldste hade kommit lyfte leviterna arken 5och bar upp den tillsammans med uppenbarelsetältet och alla de heliga föremålen i tältet. Allt detta bars av de levitiska prästerna. 6Kung Salomo och hela Israels menighet, som var samlad hos honom, stod framför arken och offrade får och tjurar i sådan mängd att de inte kunde räknas. 7Prästerna förde in Herrens förbundsark till dess plats i tempelkoret, det allra heligaste, under kerubernas vingar. 8Keruberna hade vingarna utbredda över den plats där arken stod, så att både arken och dess bärstänger doldes av keruberna. 9Bärstängerna var så långa att deras ändar syntes från det heliga framför koret, men de var inte synliga utifrån. De finns där ännu i denna dag. 10I arken fanns ingenting annat än de två tavlorna som Mose hade lagt ner i den vid Horeb, då Herren slöt förbund med israeliterna sedan de dragit ut ur Egypten. 11När prästerna lämnade helgedomen — ty alla närvarande präster, oberoende av avdelning, hade renat sig, 12och alla de levitiska sångarna, Asaf, Heman, Jedutun och deras söner och bröder, var klädda i fint linne och stod öster om altaret med cymbaler, harpor och lyror, och tillsammans med dem 120 präster som blåste trumpet, 13och trumpetarna och sångarna stämde samtidigt och samstämmigt upp en sång för att prisa och tacka Herren, och trumpeter, cymbaler och andra instrument började ljuda, och man prisade Herren: »Ty han är god, evigt varar hans nåd« — då fylldes huset, Herrens hus, av ett moln, 14så att prästerna inte kunde förrätta sin tjänst: Herrens härlighet uppfyllde templet.