Bibel 2000 (B2000)
4

414:1 ett altare av koppar Brännofferaltaret. Måtten antyder ett altare av samma typ som i Hes 43:13–17 med en omfångsrik bas och en trappa som leder upp till själva altarhärden.Han gjorde också ett altare av koppar, 20 alnar långt, 20 alnar brett och tio alnar högt.

24:2 Havet Se not till 1 Kung 7:23.Han gjorde vidare Havet i gjutgods. Det var cirkelrunt och mätte tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30 alnar i omkrets. 3Runt omkring, nertill, löpte två rader med tjurbilder som gjutits i samma stycke som själva Havet. 4Det stod på tolv tjurar, tre av dem vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster. Havet vilade ovanpå dem, och alla tjurarna hade bakdelen vänd inåt. 5Godset i Havet var en handsbredd tjockt, och kanten var formad som kanten på en bägare, lik kalken av en lotusblomma. Havet kunde rymma 3 000 bat.

6Han gjorde tio kittlar och ställde fem på den högra sidan och fem på den vänstra. De var till för tvättningen; i dem skulle man skölja det som hörde till brännoffret. I Havet skulle prästerna tvätta sig.

74:7 lampställen Se 2 Mos 25:31 ff.Han gjorde också de tio gyllene lampställen enligt föreskrifterna och ställde dem i långhuset, fem till höger och fem till vänster.

8Han gjorde tio bord och ställde dem i långhuset, fem till höger och fem till vänster. Dessutom gjorde han 100 gyllene offerskålar.

94:9 prästernas förgård och den stora förgården Två tempelgårdar nämns också i 1 Kung (6:36; 7:12), men idén om en särskild förgård för prästerna stämmer bättre med förhållandena under den tid (troligen 300-talet f.Kr.) då 2 Krön tillkom. Till det s.k. andra templet (färdigt 515 f.Kr.) hörde en inre förgård för prästerna och en större yttre för folket.Vidare gjorde han prästernas förgård och den stora förgården med dess dörrar, som han belade med koppar.

10Havet ställde han på den högra sidan, åt sydost.

11Hiram gjorde grytorna, skovlarna och offerskålarna. Han fullbordade arbetet med de föremål han fått i uppdrag att göra åt kung Salomo i Guds hus: 12två pelare, de två klotformiga pelarhuvudena, de två flätverken som skulle täcka de båda klotformiga pelarhuvudena, 13de 400 granatäpplena till de båda flätverken, två rader granatäpplen för varje flätverk, till att täcka de båda klotformiga pelarhuvudena, 14vidare de tio stativen och de tio kittlarna till stativen, 15Havet och de tolv tjurarna under det, 16slutligen också grytorna, skovlarna och offerskålarna. Alla föremål som mäster Hiram gjorde åt kung Salomo till Herrens hus var av polerad brons. 17Det var i Jordandalen, mellan Suckot och Saretan, som kungen lät gjuta dem i lerformar. 18Salomo gjorde alla dessa föremål i så stor mängd att vikten av bronsen inte kunde fastställas.

Salomo gör guldföremålen till templet

194:19 det gyllene altaret Rökelsealtaret; se 2 Mos 37:25–28.Salomo gjorde alla föremål i Guds hus: det gyllene altaret, borden för skådebröden, 20de gyllene lampställen framför koret med sina lampor som skulle tändas enligt föreskrifterna, 21blommönstret, lamporna och tängerna av guld, ja, av renaste guld, 22vidare knivarna, offerskålarna, pannorna och fyrfaten av guld, och slutligen templets dörrar med dörrhalvor av guld, såväl till det inre rummet, det allra heligaste, som till långhuset.