Bibel 2000 (B2000)
3

Salomo bygger templet

31

3
Hes 40:47–41:26
3:1–14
1~Kung 6
3:1
1~Mos 22:2
2~Sam 24:18,25
1~Krön 21:18,26
3:1–5:1 Avsnittet svarar i stora drag mot 1 Kung 6:1–7:51, men tempelbygget skildras här mera kortfattat, och Salomos palatsbygge (1 Kung 7:1–12) utelämnas helt. I enskilda detaljer tycks författaren anknyta till beskrivningen av boningen i 2 Mos 25 ff. Det gäller t.ex. spikarna (3:9; jfr 2 Mos 26:32, 37) och förhänget (3:14; se 2 Mos 26:31; 36:35).3:1 Herrens hus Tempel.3:1 Jerusalem, Moria, David I Krönikeböckernas historiesyn framhävs David och kulten vid templet i Jerusalem. Ingen annanstans i GT identifieras Moria med tempelberget; se not till 1 Mos 22:2.3:1 Ornans tröskplats På Ornans tröskplats i det blivande Jerusalem byggde David ett altare; se 2 Sam 24:24 f.; 1 Krön 21:22, 26.Salomo började bygga Herrens hus i Jerusalem på berget Moria, där Herren visat sig för hans far David, på den plats som David ställt i ordning på jevusén Ornans tröskplats. 2Han började bygga i andra månaden av sitt fjärde regeringsår.

33:3 den gamla alnen Mått.När Salomo byggde Guds hus bestämde han följande: längden skulle, med den gamla alnen, vara 60 alnar och bredden 20 alnar. 4Förhallen som låg framför templet var 20 alnar bred, vilket motsvarade templets bredd, och höjden var 20 alnar; han belade den invändigt med rent guld. 5Han klädde huvudbyggnadens inre med cypressträ som han täckte med finaste guld och smyckade med palmer och kedjor. 63:6 Parvajim-guld Parvajim är en stad eller ett land med okänt läge.Han lade in dyrbar sten för att pryda huset. Guldet var Parvajim-guld. 7Han täckte husets bjälkar, trösklar, väggar och dörrar med guld, och på väggarna graverade han keruber.

8Han gjorde också det allra heligaste: det var 20 alnar brett, vilket motsvarade templets bredd, och djupet var 20 alnar. Han belade det med 600 talenter finaste guld; 9enbart guldet till spikarna vägde 50 siklar. Också de övre salarna täckte han med guld. 10För det allra heligaste gjorde han två keruber i form av statyer som belades med guld. 11Kerubernas vingar mätte tillsammans 20 alnar. Den ena kerubens ena vinge var fem alnar och rörde vid husets vägg, den andra vingen var fem alnar och rörde vid den andra kerubens vinge. 12Den andra kerubens ena vinge var fem alnar och rörde vid husets vägg, och den andra vingen var fem alnar och nådde till den första kerubens vinge. 13

3:13
2~Mos 25:20
Kerubernas vingar bredde alltså ut sig 20 alnar; de stod på sina fötter med ansiktena vända mot det heliga. 14
3:14
2~Mos 26:31
Han gjorde också förhänget av violett, purpurrött, karminrött och vitt garn och smyckade det med keruber.

Koppararbetena till templet

15

3:15–5:1
1~Kung 7:13–51
3:15
2~Kung 25:17
Jer 52:21
Vidare gjorde han två pelare som skulle stå framför huset. Varje pelare var 35 alnar hög och hade upptill ett kapitäl om fem alnar. 16Han gjorde kedjor som liknade halsband och satte dem upptill på pelarna, och han gjorde 100 granatäpplen som han fäste i kedjorna. 17Han reste pelarna framför templet, en till höger och en till vänster, och han gav den högra namnet Jakin och den vänstra namnet Boas.