Bibel 2000 (B2000)
27

Jotam kung över Juda

271

27:1–9
2~Kung 15:32–38
27:1–9 Avsnittet svarar mot 2 Kung 15:32–38 med tillägg av uppgiften om Jotams krig mot ammoniterna.27:1 Jotam Kung i Juda 744–736 f.Kr.Jotam var tjugofem år då han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusha, Sadoks dotter. 2Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans far Ussia, och han trädde dessutom inte in i Herrens tempel. Folket fortsatte dock att handla fördärvligt. 327:3 Övre porten Enligt 23:20 (se not) tycks porten ha funnits redan tidigare.27:3 Ofelmuren Ofel var antagligen en del av kullen där templet låg. Enligt Neh 11:21 bodde tempeltjänarna på Ofel.Han byggde Övre porten i Herrens hus och byggde mycket på Ofelmuren. 4Han byggde städer i Juda bergsbygd, och i skogstrakterna byggde han borgar och torn. 5Han förde krig mot ammoniternas kung och segrade. Ammoniterna måste det året ge honom 100 talenter silver, 10 000 kor vete och 10 000 kor korn; så mycket betalade ammoniterna också de två följande åren. 6Jotams ställning var stark, eftersom han orubbligt höll sig till Herren, sin Gud.

727:7 Med Septuaginta och Peshitta. MT har efter v. 7 en nästan ordagrann upprepning av första meningen i v. 1. Denna v. 8 har tydligen kommit in i texten av misstag.Jotams historia i övrigt, alla hans krig och hans gärningar, har nedtecknats i boken om Israels och Judas kungar. 9Jotam gick till vila hos sina fäder och begravdes i Davids stad. Hans son Achas blev kung efter honom.