Bibel 2000 (B2000)
22

Achasja kung över Juda

221

22:1–6
2~Kung 8:24b–29
22:1–9 Avsnittet svarar mot 2 Kung 8:24b-29; 9:14–29, men berättelsen där är betydligt mer detaljerad.22:1 Achasja Kung i Juda 845 f.Kr.Jerusalems invånare gjorde Jorams yngste son Achasja till kung efter honom. Alla de äldre sönerna hade dödats av det rövarband som gått till angrepp tillsammans med araberna. Så blev Achasja, Jorams son, kung över Juda. 222:2 tjugotvå Med Septuaginta-handskrifter och Peshitta (jfr 2 Kung 8:26); MT har »fyrtiotvå«. Enligt 21:20 var fadern 40 år vid sin död.22:2 Omri Kung i Israel 878–871 f.Kr.Han var tjugotvå år då han blev kung, och han regerade ett år i Jerusalem. Hans mor hette Atalja och var sondotter till Omri. 3Även Achasja följde Achavs familj i spåren, ty hans mor fick honom att synda genom sina råd. 4Han gjorde liksom Achavs familj det som var ont i Herrens ögon; sedan hans far hade dött gav de honom råd som ledde honom i fördärvet. 522:5 Joram Kung i Israel 851–845 f.Kr.22:5 Ramot i Gilead Se not till 2 Kung 8:28.Och det var på deras råd han drog i fält tillsammans med Achavs son Joram, Israels kung, mot Hasael, kungen av Aram, och kämpade mot denne vid Ramot i Gilead, där Joram sårades av arameerna.

622:6 Jisreel.Joram drog sig tillbaka till Jisreel för att få de sår läkta som tillfogats honom vid Rama under kriget mot Arams kung Hasael. Medan han låg sjuk i Jisreel kom kung Achasja av Juda, Jorams son, på besök till honom; 7

22:7–9
2~Kung 9:14–29
22:7
2~Kung 9:1
22:7 Jehu Kung i Israel 845–818 f.Kr.; se not till 2 Kung 9:2.Gud hade styrt det så att Achasja skulle besöka honom. När han kom dit drog han ut tillsammans med Joram mot Jehu, Nimshis son, som Herren hade smort till kung för att utrota Achavs ätt. 8
22:8
2~Kung 10:12
Under kampen mot Achavs ätt träffade Jehu på Judas furstar och Achasjas brorsöner, som ingick i hans uppvaktning, och avrättade dem. 9Han lät söka efter Achasja, och man grep honom när han gömde sig i Samaria och förde honom till Jehu och dödade honom. Men de begravde honom, för de tänkte: »Han var ändå ättling till Joshafat, som helhjärtat dyrkade Herren.«

Nu fanns det ingen av Achasjas ätt som förmådde styra riket.

Atalja griper makten i Juda

10

22:10–12
2~Kung 11:1–3
22:10–23:21 Avsnittet svarar mot 2 Kung 11:1–20. I 2 Kung är det livgardets officerare som genomför statskuppen mot Atalja, medan det i 2 Krön är präster och leviter.22:10 Atalja Atalja, som kom från Nordriket (Israel), hade makten i Juda 845–840 f.Kr.; jfr 18:1 med not.När Atalja, Achasjas mor, fick veta att hennes son var död föresatte hon sig att utplåna hela kungaätten i Juda. 1122:11 Joash Kung i Juda 840–801 f.Kr.Men prinsessan Joshavat lyckades gömma undan Achasjas son Joash, just som kungabarnen skulle dödas. Hon förde honom och hans amma till klädkammaren. Joshavat, dotter till kung Joram och hustru till prästen Jojada, var syster till Achasja, och hon höll Joash dold för Atalja, så att hon inte kunde döda honom. 12I sex år stannade han hos dem, gömd i Guds hus, under den tid Atalja regerade i landet.