Bibel 2000 (B2000)
20

Herren ger Joshafat seger över grannfolk

20120:1 meuniter Ett folk som antas ha bott sydost om Döda havet. Jfr Esr 2:50; Neh 7:52, där meuniterna nämns bland tempeltjänarna.En tid därefter kom moabiterna och ammoniterna, och tillsammans med dem en del meuniter, för att angripa Joshafat. 220:2 Haseson Tamar, dvs. En-Gedi Se not till 1 Mos 14:7. En-Gedi är en oas vid Döda havets västra kust.Joshafat fick rapport om att en stor skara fiender kommit mot honom från landet på andra sidan Döda havet, från Edom, och att de redan befann sig i Haseson Tamar, dvs. En-Gedi. 3Joshafat blev rädd och bestämde sig för att vända sig till Herren. Han utlyste en fasta i hela Juda, 4och judeerna samlades för att söka råd hos Herren. Från alla städer i Juda kom man för att söka Herrens hjälp.

520:5 den nya förgården Beteckningen förekommer endast här. Denna gård kan vara identisk med »den stora förgården«; se 4:9 med not.Joshafat ställde sig bland de församlade från Juda och Jerusalem i Herrens hus, framför den nya förgården, 6

20:6
1~Krön 29:11Judit 16:14
och han sade: »Herre, våra fäders Gud, det är du som är Gud i himlen och som råder över alla folkens riken. I din hand är kraft och styrka, och ingen kan stå emot dig. 720:7 din vän Abrahams ättlingar Abraham kallas Guds vän också i Jes 41:8. Uttrycket kan jämföras med »kungens vän« som beteckning på en konungs nära rådgivare.Du, vår Gud, drev bort invånarna i detta land för ditt folk Israel och gav det åt din vän Abrahams ättlingar för evigt. 8Där bosatte de sig, och där byggde de en helgedom åt dig, åt ditt namn, och sade: 9
20:9
1 Kung 8:33 f., 37 ff.; 2 Krön 6:24 f., 28 ff.;
7:13
20:9 straffande Grundtextens innebörd osäker.’Om olycka drabbar oss – straffande svärd, pest eller svält – skall vi ställa oss framför detta hus och inför dig, ty ditt namn bor i detta hus, och ropa till dig i vår nöd, och du skall höra det och hjälpa oss.’ 10
20:10
5 Mos 2:4 f., 9, 19

20:10 Seir.20:10 det var genom deras land … en omväg Händelserna det anspelas på skildras i 4 Mos 20:14 ff.; 5 Mos 2:1 ff.; Dom 11:15 ff.Och nu vill ammoniterna och folk från Moab och Seirs bergsbygd – det var genom deras land du inte lät israeliterna gå när de kom från Egypten, utan de fick ta en omväg, och de utrotade dem inte – 11nu vill de löna oss genom att komma hit och driva undan oss från din egendom som du gav oss att ta i besittning. 12Vår Gud, straffa dem, ty vi står maktlösa mot denna stora skara som kommit emot oss. Vi vet inte vad vi skall göra, vi riktar våra blickar mot dig.«

13Alla judeer stod inför Herren med sina familjer, sina kvinnor och barn. 14Herrens ande kom över Jachasiel, son till Sakarja, son till Benaja, son till Jeiel, son till leviten Mattanja av Asafs ätt, där han stod mitt i församlingen, 15och han ropade: »Hör upp, alla judeer och invånare i Jerusalem och du, kung Joshafat! Så säger Herren till er: Ni skall inte vara rädda och förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. 1620:16 Sisbranten Höjd troligen belägen nära En-Gedi; jfr v. 2. Jeruels öken Del av Juda öken mellan En-Gedi (v. 2) och Tekoa, stad ca 15 km söder om Jerusalem.I morgon skall ni dra ut mot dem; de är på väg uppför Sisbranten, och ni kommer att möta dem där bäckravinen börjar, invid Jeruels öken. 17

20:17
2~Mos 14:13Jes 30:15
Men det är inte er sak att strida, ställ upp er och stå stilla; ni skall bli vittnen till den seger som Herren ger er, Juda och Jerusalem. Var inte rädda och förskräckta! Dra ut mot dem i morgon, Herren skall vara med er.« 18Och Joshafat föll ner med ansiktet mot marken, och alla judeer och invånare i Jerusalem kastade sig ner inför Herren och tillbad honom, 1920:19 Korachs ättlingar Se not till 1 Krön 26:1.medan leviterna av Kehats ätt, Korachs ättlingar, stod upp och prisade Herren, Israels Gud, med stark röst.

20

20:20
Jes 7:9
20:20 Tekoas öken Del av Juda öken kring Tekoa.När de tidigt nästa morgon drog ut mot Tekoas öken steg Joshafat fram och sade: »Hör på mig, judeer och invånare i Jerusalem! Låt er tro på Herren, er Gud, bestå, så skall ni bestå. Tro på hans profeter, så skall ni lyckas.« 21
20:21
Ps 136:1+
Efter att ha rådslagit med folket utsåg han sångare som i helig skrud skulle prisa Herren när de drog ut framför hären och sjunga: »Tacka Herren, evigt varar hans nåd.«

22

20:22 f.
Dom 7:22+
När de började jubla och lovsjunga lät Herren ammoniterna och folket från Moab och Seirs bergsbygd som dragit ut mot Juda överrumplas, så att de blev slagna: 23ammoniterna och moabiterna vände sig mot folket från Seirs bergsbygd för att förinta dem och göra slut på dem, och när de hade utplånat folket från Seir hjälptes de åt att förgöra varandra. 24När judeerna kom fram till utsiktsplatsen vid öknen och blickade ut mot fiendehären såg de bara stupade, ingen hade undkommit. 2520:25 kläder Med några hebreiska handskrifter (Text) och Vulgata; MT har »döda kroppar«.Joshafat och hans folk började ta byte, och de fann mängder av boskap, varor, kläder och dyrbarheter. De tog så mycket att de inte kunde bära allt. I tre dagar fortsatte de att plundra, så mycket fanns det. 26Men den fjärde dagen samlades de i Lovsångsdalen för att lovsjunga Herren, därför heter denna plats än i dag Lovsångsdalen.

27Alla män från Juda och Jerusalem vände om med Joshafat i spetsen och återvände glada hem till Jerusalem, eftersom Herren hade låtit dem glädjas över fiendens nederlag. 28De kom till Jerusalem och Herrens hus spelande på lyror, harpor och trumpeter. 29Gud lät alla riken fyllas av skräck när de hörde att Herren hade stridit mot Israels fiender. 30Joshafats rike hade lugn och ro, och hans Gud lät honom få fred på alla sidor.

31

20:31–34
1~Kung 22:41–46
Joshafat var kung av Juda. Han var trettiofem år då han blev kung, och han regerade tjugofem år i Jerusalem. Hans mor hette Asuva, dotter till Shilchi. 32Joshafat följde i sin far Asas spår utan att vika av och gjorde det som var rätt i Herrens ögon. 33Ändå fick offerplatserna vara kvar, och folket fortsatte att vara likgiltigt för sina fäders Gud.

34Joshafats historia i övrigt, från början till slut, har nedtecknats i Jehus, Hananis sons, krönika som ingår i boken om Israels kungar.

35

20:35 f.
1~Kung 22:49
20:35 Achasja Kung i Israel 852–851 f.Kr.Efter en tid lierade sig kung Joshafat av Juda med Achasja, kungen av Israel, han som gjorde så mycket ont. 3620:36 skepp som skulle segla på Tarshish Se not till 9:21.20:36 Esjon-Gever Se not till 1 Kung 9:26.Han slog sig samman med honom för att bygga skepp som skulle segla på Tarshish; de byggde skeppen i Esjon-Gever. 37Då profeterade Elieser från Maresha, Dodias son, mot Joshafat: »Eftersom du lierade dig med Achasja kommer Herren att krossa ditt verk.« Skeppen förliste och kunde aldrig segla till Tarshish.