Bibel 2000 (B2000)
2

Förberedelser för tempelbygget

21

2:1
1 Kung 5:5

2:1–18 Motsvarar i MT 1:18; 2:1–17; Kapitel- och versindelning.2:1 ett hus åt Herrens namn Tempel. Namn.Salomo tänkte nu bygga ett hus åt Herrens namn och ett hus åt sig själv som kungaboning. – 2
2:2
1~Kung 5:15
Salomo kunde räkna 70 000 bärare och 80 000 stenhuggare i bergen och 3 600 arbetsledare. – 3
2:3–16
1~Kung 5:1–12
2:3
2~Sam 5:11
1~Krön 14:1
Därför sände Salomo detta budskap till Hiram, kungen i Tyros: »Du sände ju en gång cederträ till min far David, så att han kunde bygga sig ett hus att bo i. 4
2:4
2~Mos 29:383~Mos 24:5
2:4 skådebröden Se not till 2 Mos 25:30.Nu vill jag bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn och helga det åt honom. Där skall man tända välluktande rökelse inför honom, lägga fram skådebröden och offra brännoffer morgon och kväll och vid sabbater, nymånadsfester och Herrens, vår Guds, högtider, så som det för evigt skall vara i Israel. 5
2:5
2~Mos 18:11
Ps 135:5
Det hus jag vill bygga skall vara stort, ty vår Gud är större än alla andra gudar. 6
2:6
1~Kung 8:272~Krön 6:18
Men vem förmår bygga honom ett hus, när himlen, himlarnas himmel, inte rymmer honom? Och vem är väl jag att vilja bygga honom ett hus, annat än för att tända offereld inför honom? 7Alltså, sänd mig nu en konstskicklig man, som kan arbeta i guld, silver, koppar och järn likaväl som i purpurrött, karminrött och violett garn och som är en skicklig gravör. Han skall arbeta tillsammans med de konstskickliga män jag har här i Juda och Jerusalem och som anställdes av min far David. 82:8 almugträ Se not till 1 Kung 10:11.Sänd mig också cederträ, cypressträ och almugträ från Libanon, för jag vet att du har män som är duktiga på att hugga timmer på Libanon. Mina män skall tillsammans med dina 9förse mig med timmer i stora mängder, ty det hus jag vill bygga skall vara överväldigande stort. 102:10 kor, bat Mått.Jag ger huggarna som fäller timret livsmedel: dina män får 20 000 kor vete och 20 000 kor korn och 20 000 bat vin och 20 000 bat olja.«

11

2:11
1~Kung 10:9
Hiram, kungen i Tyros, svarade i ett brev som han sände till Salomo: »I kärlek till sitt folk har Herren gjort dig till dess kung.« 12Och Hiram fortsatte: »Lovad vare Herren, Israels Gud, himlens och jordens skapare, för att han har gett kung David en vis son, rik på förstånd och insikt, som kan bygga ett hus åt Herren och ett hus åt sig själv som kungaboning! 13
2:13 f.
1~Kung 7:13
2:13 mäster Ordagrant »min fader«; Vän.Därför sänder jag nu en konstskicklig man, rik på insikt: mäster Hiram. 14Han är son till en danitisk kvinna och hans far är en tyrisk man. Han vet hur man arbetar i guld och silver, koppar, järn, sten och trä och i purpurrött, violett, vitt och karminrött garn, och han är en skicklig gravör och vet att skapa de konstfulla arbeten han blir ålagd att göra. Han kan arbeta tillsammans med de konstskickliga män som du och min herre David, din far, har anställt. 15Så sänd nu, herre, vetet och kornet, oljan och vinet som du har lovat, 162:16 Jafo Hamnstad intill det nuvarande Tel Aviv; se not till Jon 1:3.så skall vi hugga allt det timmer du behöver på Libanon och föra det till dig i flottar över havet till Jafo. Därifrån får du själv forsla det upp till Jerusalem.«

17

2:17 f.
1~Kung 5:13–16
2:17
1~Krön 22:2
Salomo lät räkna alla invandrare i Israel, liksom hans far David tidigare hade räknat dem: det var 153 600 män. 18Av dem tog han 70 000 till bärare och 80 000 till stenhuggare i bergen och 3 600 till arbetsledare som skulle hålla folket i arbete.