Bibel 2000 (B2000)
17

Joshafat kung över Juda

17117:1 Joshafat Kung i Juda 868–847 f.Kr. Hans regeringstid ägnas i 2 Krön (17:1–21:1) betydligt större utrymme än i Kungaböckerna, där han endast nämns i 1 Kung 15:24; 22:41–51 samt i berättelser där Israels kung spelar huvudrollen (1 Kung 22:1–40; 2 Kung 3:4–27).17:1 han stärkte sin ställning i Israel Eller »han hävdade sin ställning gentemot Israel«. I första fallet avses med Israel Sydriket (Juda), i andra fallet Nordriket.Asas son Joshafat blev kung efter honom, och han stärkte sin ställning i Israel. 2Han förlade trupper i befästningsstäderna i Juda och insatte kommendanter i Juda och i de städer i Efraim som hans far Asa hade erövrat. 317:3 Baal.Herren var med Joshafat, eftersom han handlade som hans far till en början hade gjort och inte dyrkade baalsgudarna 4utan dyrkade sin fars Gud och följde hans bud; han gjorde inte som Israel. 5Herren befäste hans kungamakt, hela Juda kom med gåvor till Joshafat, och han vann stor rikedom och ära. 617:6 Ashera.Med stolthet följde han Herrens vägar, och han avskaffade också offerplatserna och asherapålarna i Juda.

7Under sitt tredje regeringsår sände han ut ämbetsmännen Ben-Hajil, Obadja, Sakarja, Netanel och Mika för att undervisa i Judas städer. 8De åtföljdes av leviterna Shemaja, Netanja, Sevadja, Asael, Shemiramot, Jonatan, Adonia och Tobia, och med dem följde prästerna Elishama och Joram. 917:9 Herrens lagbok Syftningen osäker. Troligen avses de fem Moseböckerna eller delar av dem (jfr t.ex. Neh 8:1 ff.). Lag.När de undervisade i Juda förde de med sig Herrens lagbok; de for runt till alla Judas städer och undervisade bland folket.

10Herren lät alla riken runt Juda fyllas av skräck, och de gav sig inte i krig med Joshafat. 1117:11 araberna Troligen avses ett beduinfolk. De nämns tillsammans med filisteerna och kan ha uppehållit sig nära deras område.Från filisteerna kom man med en last av silver som gåva till Joshafat, och araberna kom till honom med småboskap: 7 700 baggar och 7 700 bockar. 12Så blev Joshafat mäktigare och mäktigare, och han byggde borgar och förrådsstäder i Juda. 13Han lät utföra stora arbeten i Judas städer, och i Jerusalem hade han soldater, tappra kämpar, 14som var indelade i avdelningar familj för familj. De högsta officerarna i Juda var: general Adna, som hade 300 000 tappra kämpar, 15och vid hans sida general Jochanan, som hade 280 000 man, 16och vid hans sida Amasja, Sikris son, som frivilligt ställt sig i Herrens tjänst och som hade 200 000 tappra kämpar. 17Och från Benjamin: den tappre kämpen Eljada, som hade 200 000 man beväpnade med båge och sköld, 18och vid hans sida Josavad, som hade 180 000 stridsrustade män. 19Dessa stod i kungens tjänst, förutom de män som kungen förlagt i de befästa städerna runt om i Juda.