Bibel 2000 (B2000)
14

14114:1–15 Motsvarar i MT 13:23; 14:1–14; Kapitel- och versindelning.14:1 Asa Kung i Juda 908–868 f.Kr.Avia gick till vila hos sina fäder och begravdes i Davids stad. Hans son Asa blev kung efter honom. Under hans tid hade landet lugn och ro i tio år.

Asa kung över Juda

2

14:2 f.
1~Kung 15:11
14:2–17:1 Avsnittet svarar mot 1 Kung 15:9–24 men är betydligt utvidgat.Asa gjorde det som var gott och rätt i Herrens, sin Guds, ögon. 314:3 stenstoderna Se not till 1 Kung 14:23. Ashera.Han avskaffade avgudaaltarna och offerplatserna, krossade stenstoderna och högg ner asherapålarna. 4Han befallde judeerna att dyrka Herren, sina fäders Gud, och att hålla lagen och buden. 5Han avskaffade offerplatserna och rökelsealtarna i alla städer i Juda. Under honom hade riket lugn och ro. 6Han byggde befästningsstäder i Juda, medan det rådde lugn och ro i landet. Under dessa år var han aldrig i krig, eftersom Herren låtit honom få fred. 7Han sade till judeerna: »Låt oss bygga upp dessa städer och förse dem med murar och torn, portar och bommar! Landet är ännu i vår hand. Vi har vänt oss till Herren, vår Gud, och därför har han vänt sig till oss och låtit oss få fred på alla sidor.« De byggde, och allt gick dem väl i händer.

8Asa hade en här om 300 000 man från Juda med sköld och lans samt 280 000 man från Benjamin med sköld och båge; alla dessa var tappra kämpar. 914:9 Kushiten Serach Kush. Med kushiter avses här troligen inte nubier, egypter eller libyer utan någon beduinstam som uppehöll sig nära filisteernas område; jfr 21:16.14:9 Maresha En av kung Rehabeams befästa städer; se 11:8.Kushiten Serach drog ut mot dem med en här om en miljon man och 300 vagnar. När han nått fram till Maresha 10drog Asa ut mot honom, och de ställde upp sig till strid i dalen norr om Maresha. 11

14:11
1~Sam 14:6
Judit 9:11
1~Mack 3:18
14:11 ingen utom du kan hjälpa … låt inte en dödlig bli din överman Grundtextens innebörd osäker.Asa ropade till Herren, sin Gud: »Herre, ingen utom du kan hjälpa i striden mellan den starke och den som är svag. Så hjälp oss nu, Herre, vår Gud, ty vi förlitar oss på dig, och i ditt namn har vi dragit ut mot denna skara. Herre, du är vår Gud, låt inte en dödlig bli din överman.«

12Då lät Herren kushiterna bli slagna av Asa och Juda, och kushiterna flydde. 13Asa och hans folk förföljde dem ända till Gerar. Kushiterna stupade till sista man, de tillintetgjordes av Herren och hans här. Judeerna tog ett mycket rikt byte. 1414:14 Gerar Se not till 1 Mos 10:19.De kunde också inta alla städer runt Gerar, eftersom Herren hade fyllt befolkningen med skräck. De plundrade alla städerna, där fanns gott om byte. 15Även beduintälten överföll de, och de tog mängder av får och kameler och återvände sedan till Jerusalem.