Bibel 2000 (B2000)
13

Avia kung över Juda. Krig med Israel

131

13:1 f.
1~Kung 15:1
13:1 Avia Kung i Juda 910–908 f.Kr. Kallas Aviam i 1 Kung.Under Jerobeams artonde regeringsår blev Avia kung över Juda, 213:2 Mikaja … dotter till Uriel Enligt 1 Kung 15:2 hette modern Maaka och var dotter till Avishalom.och han regerade tre år i Jerusalem. Hans mor hette Mikaja och var dotter till Uriel från Giva.

Avia och Jerobeam låg i krig med varandra. 3Avia inledde striden med en här av tappra krigare, 400 000 elitsoldater, medan Jerobeam ställde upp 800 000 elitsoldater, tappra kämpar, mot honom. 4Avia gick upp på Semarajimberget i Efraims bergsbygd och ropade: »Hör på mig, Jerobeam och alla israeliter! 5

13:5
2~Sam 7:124~Mos 18:19
13:5 saltförbund Se not till 4 Mos 18:19.Ni vet ju att Herren, Israels Gud, har gett kungamakten över Israel åt David för evigt – åt honom och hans söner – genom ett saltförbund. 6
13:6
1~Kung 11:26
Men Jerobeam, Nevats son, som stod i tjänst hos Salomo, Davids son, reste sig mot sin herre och gjorde uppror. 7Slödder och skurkar slöt sig till honom och fick makt över Rehabeam, Salomos son, som var ung och vek och inte kunde stå emot dem. 8
13:8
1~Kung 12:28
13:8 tjurkalvarna av guld Se 11:15.Och nu tror ni att ni skall kunna stå emot Herrens kungamakt som utövas av Davids ättlingar, därför att ni är så många och hos er har tjurkalvarna av guld som Jerobeam har gjort till era gudar. 9
13:9
1~Kung 12:31
2~Krön 11:14
Ni har ju fördrivit Herrens präster, Arons söner, och leviterna och skaffat er egna präster precis som de andra folken. Vem som helst som kommer med en ungtjur och sju baggar för att bli prästvigd, han blir präst åt dessa icke-gudar. 10Vi däremot har Herren som vår Gud, och vi har inte övergett honom. Vi har präster som är Arons söner och som gör tjänst inför Herren, och vi har leviter till tempelsysslorna. 11
13:11
2~Mos 25:30,37
2~Krön 2:4+
13:11 skådebröden Se not till 2 Mos 25:30.De offrar brännoffer till Herren varje morgon och kväll, bränner välluktande rökelse, lägger upp skådebröden på bordet av rent guld och tänder varje kväll lamporna på det gyllene lampstället. Vi håller alltså våra förpliktelser mot Herren, vår Gud, men ni har övergett honom. 12
13:12
4~Mos 10:9
2~Mack 7:19
Se, Gud går i spetsen för oss, hans präster har signaltrumpeterna som blåser till strid mot er. Israeliter, strid inte mot Herren, era fäders Gud. Ni kommer inte att lyckas.«

13Jerobeam hade låtit en styrka gå runt för att falla judeerna i ryggen, så att dessa hade israeliterna framför sig samtidigt som de hotades bakifrån. 14När judeerna vände sig om och fick se att de hade fiender både framför och bakom sig ropade de till Herren. Prästerna blåste i trumpeterna, 15och judeerna höjde ett härskri. Vid detta härskri lät Gud Jerobeam och hela Israel bli slagna av Avia och Juda. 16Israeliterna flydde, och Gud gav dem i judeernas våld. 17Avia och hans här tillfogade dem stora förluster: av israeliterna stupade 500 000 soldater. 18Israeliterna blev alltså kuvade vid detta tillfälle, medan judeerna var de starkare eftersom de förlitade sig på Herren, sina fäders Gud. 19Avia förföljde Jerobeam och intog några av hans städer: Betel med lydstäder, Jeshana med lydstäder och Efron med lydstäder. 20Jerobeam förmådde ingenting mer så länge Avia levde. Herren slog honom, och han dog.

21Avia stärkte sin ställning, och han tog sig 14 hustrur och fick 22 söner och 16 döttrar. 22

13:22–14:1
1~Kung 15:7–8
13:22 profeten Iddos tilläggsskrift Se not till 1 Krön 9:1.Avias historia i övrigt, allt han gjorde och sade, har nedtecknats i profeten Iddos tilläggsskrift.