Bibel 2000 (B2000)
1

Salomo ber till Gud om vishet

11Salomo, Davids son, stärkte sin kungamakt, ty Herren, hans Gud, var med honom och gjorde honom stor och mäktig. 2Salomo kallade till sig hela Israel, de högre och lägre officerarna, domarna och alla hövdingar i hela Israel, familjeöverhuvudena, 3och begav sig med hela församlingen till offerplatsen i Givon. Där fanns Guds uppenbarelsetält, som Herrens tjänare Mose hade gjort i öknen. 4Guds ark däremot hade David fört från Kirjat-Jearim till den plats som han ställt i ordning åt den; han hade rest ett tält åt den i Jerusalem. 5Framför Herrens boning i Givon stod kopparaltaret som Besalel, son till Uri, son till Hur, hade gjort, och Salomo och församlingen uppsökte det. 6Där offrade Salomo tusen brännoffer på kopparaltaret som stod inför Herren och som hörde till uppenbarelsetältet.

7Under natten visade sig Gud för Salomo och sade till honom: »Be om vad du vill. Jag skall ge dig det.« 8Salomo svarade Gud: »Du visade stor godhet mot min far David och har gjort mig till kung efter honom. 9Herre, min Gud, låt nu ditt löfte till min far David gå i uppfyllelse. Du har gjort mig till kung över ett folk lika talrikt som stoftkornen på jorden. 10Ge mig därför vishet och kunskap, så att jag kan leda detta folk. Vem kan annars råda över ditt folk, som är så stort?«

11Gud sade till Salomo: »Eftersom du önskade detta och inte bad om gods och guld och ära eller om dina ovänners död och inte heller bad om ett långt liv utan om vishet och kunskap, så att du kan råda över mitt folk, som jag har gjort dig till kung över, 12får du nu vishet och kunskap. Gods och guld och ära skall jag också ge dig, mer än vad någon kung före dig har haft och någon efter dig kommer att få.«

13Salomo begav sig från uppenbarelsetältet till Jerusalem, och han regerade över Israel.

Salomos rikedom

14Salomo samlade vagnar och hästar och hade 1 400 vagnar och 12 000 hästar, som var förlagda dels i vagnsstäderna, dels hos kungen i Jerusalem. 15Tack vare Salomo blev silver och guld lika vanligt i Jerusalem som sten, och cederträ blev något lika vanligt som sykomorer i Låglandet. 16Salomos hästar kom från Musri och Kuve; kungliga uppköpare importerade dem från Kuve. 17Vagnar införde de från Egypten. Priset för en vagn var 600 siklar, priset för en häst 150 siklar. På samma sätt förmedlade de kungliga uppköparna hästar och vagnar till hettiternas och arameernas kungar. y

2

Förberedelser för tempelbygget

21Salomo tänkte nu bygga ett hus åt Herrens namn och ett hus åt sig själv som kungaboning. — 2Salomo kunde räkna 70 000 bärare och 80 000 stenhuggare i bergen och 3 600 arbetsledare. — 3Därför sände Salomo detta budskap till Hiram, kungen i Tyros: »Du sände ju en gång cederträ till min far David, så att han kunde bygga sig ett hus att bo i. 4Nu vill jag bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn och helga det åt honom. Där skall man tända välluktande rökelse inför honom, lägga fram skådebröden och offra brännoffer morgon och kväll och vid sabbater, nymånadsfester och Herrens, vår Guds, högtider, så som det för evigt skall vara i Israel. 5Det hus jag vill bygga skall vara stort, ty vår Gud är större än alla andra gudar. 6Men vem förmår bygga honom ett hus, när himlen, himlarnas himmel, inte rymmer honom? Och vem är väl jag att vilja bygga honom ett hus, annat än för att tända offereld inför honom? 7Alltså, sänd mig nu en konstskicklig man, som kan arbeta i guld, silver, koppar och järn likaväl som i purpurrött, karminrött och violett garn och som är en skicklig gravör. Han skall arbeta tillsammans med de konstskickliga män jag har här i Juda och Jerusalem och som anställdes av min far David. 8Sänd mig också cederträ, cypressträ och almugträ från Libanon, för jag vet att du har män som är duktiga på att hugga timmer på Libanon. Mina män skall tillsammans med dina 9förse mig med timmer i stora mängder, ty det hus jag vill bygga skall vara överväldigande stort. 10Jag ger huggarna som fäller timret livsmedel: dina män får 20 000 kor vete och 20 000 kor korn och 20 000 bat vin och 20 000 bat olja.«

11Hiram, kungen i Tyros, svarade i ett brev som han sände till Salomo: »I kärlek till sitt folk har Herren gjort dig till dess kung.« 12Och Hiram fortsatte: »Lovad vare Herren, Israels Gud, himlens och jordens skapare, för att han har gett kung David en vis son, rik på förstånd och insikt, som kan bygga ett hus åt Herren och ett hus åt sig själv som kungaboning! 13Därför sänder jag nu en konstskicklig man, rik på insikt: mäster Hiram. 14Han är son till en danitisk kvinna och hans far är en tyrisk man. Han vet hur man arbetar i guld och silver, koppar, järn, sten och trä och i purpurrött, violett, vitt och karminrött garn, och han är en skicklig gravör och vet att skapa de konstfulla arbeten han blir ålagd att göra. Han kan arbeta tillsammans med de konstskickliga män som du och min herre David, din far, har anställt. 15Så sänd nu, herre, vetet och kornet, oljan och vinet som du har lovat, 16så skall vi hugga allt det timmer du behöver på Libanon och föra det till dig i flottar över havet till Jafo. Därifrån får du själv forsla det upp till Jerusalem.«

17Salomo lät räkna alla invandrare i Israel, liksom hans far David tidigare hade räknat dem: det var 153 600 män. 18Av dem tog han 70 000 till bärare och 80 000 till stenhuggare i bergen och 3 600 till arbetsledare som skulle hålla folket i arbete.