Bibel 2000 (B2000)
6

61

6:1 f.
Ef 6:5–9+
De som bär slavoket skall visa sina herrar tillbörlig aktning, så att Guds namn och läran inte blir smädade. 2
6:2
1~Kor 7:20–22
6:2 de som drar nytta av deras tjänster är troende och älskade bröder Eller »de är troende och älskade bröder, som bemödar sig om att göra gott«.De som har troende herrar får inte brista i respekt mot dem därför att de är deras bröder. Tvärtom bör de tjäna dem ännu villigare därför att de som drar nytta av deras tjänster är troende och älskade bröder.

Uppdraget skall vara obefläckat

Så skall du undervisa och förmana. 3

6:3
Gal 1:6–91~Tim 1:103:16
Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår herre Jesu Kristi sunda ord och till det som vår religion lär, 4
6:4
1~Tim 1:62~Tim 2:23
han är förblindad och okunnig, med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden 5
6:5
Rom 1:28
1~Tim 4:2
2~Tim 3:84:4
Tit 1:14
och ständiga bråk bland människor som har mist förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religionen skall löna sig. 6
6:6–10
Matt 6:19–21,24–3410:9Heb 13:5
6:6
Fil 4:111~Tim 4:8
5:18+
Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, 7
6:7
Job 1:21
Pred 5:14
för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. 8
6:8
Ords 30:8
Matt 6:25
Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. 9
6:9
Ords 28:22
Matt 13:22
Luk 12:15–21
Jak 5:1–61:12–151~Tim 3:7+
De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. 10
6:10
Mark 10:23–25
Luk 16:14
1~Tim 3:3
2~Tim 3:21~Tim 1:19
Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

11

6:11
5~Mos 33:1
1~Sam 9:6
2~Tim 3:172:22Gal 5:22Heb 12:14
Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 12
6:12
Luk 13:24
1~Tim 1:184:10
2~Tim 4:72~Thess 2:14Rom 10:9
Heb 3:1+
6:12 den rätta bekännelsen Dvs. trosbekännelsen, som Timotheos avlade inför församlingen när han döptes, kanske också när han insattes i sin tjänst som församlingsledare. När samma ord används om Jesus (v. 13) antyds att den kristne med sin bekännelse förpliktar sig att efterfölja honom även i hans lidande. Vittna.Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. 13
6:13
Apg 3:13–151~Kor 8:6+
Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen – 14
6:14
1~Kor 15:11~Tim 6:20Fil 1:10
1~Thess 3:132~Tim 4:18
håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, 15
6:15
1~Tim 1:115~Mos 10:172~Mack 12:15
13:4
Upp 1:817:142~Tim 2:6
som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, 16
6:16
1~Tim 1:17
3:15Ps 104:22~Mos 33:20
Joh 1:18+
som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.

En rikedom av goda gärningar

17

6:17 f.
Rom 12:16Ps 62:11
Luk 12:20Rom 12:13
2~Kor 9:8–12
Gal 6:91~Tim 4:3–5
Heb 13:16
Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver. 18Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. 19
6:19
Matt 6:20
Luk 12:3316:9
Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet.

Slutmaning

20

6:20
1~Tim 6:142~Tim 1:12,141~Tim 1:41~Kor 8:1
6:20 det som har anförtrotts dig Grundtexten antyder bilden av pengar eller värdeföremål som förvarades för ägarens räkning, t.ex. i ett tempel. Bilden tillämpas på den kristna läran, som förvaltas av församlingarnas ledare.6:20 kunskap Tron på en för frälsningen nödvändig kunskap spelade stor roll i de läror brevets författare bekämpar; se 1:3 med not.Käre Timotheos, ta väl vara på det som har anförtrotts dig. Undvik det gudlösa pratet och invändningarna från en kunskap som bara är kunskap till namnet. 21
6:21
1~Tim 1:6+
Somliga berömmer sig av den – så har de också kommit bort från tron.

Nåd åt er alla.