Bibel 2000 (B2000)
5

51Mot en äldre man skall du inte använda hårda ord. Vädja till honom som till en far, till yngre män som till bröder, 2till äldre kvinnor som till mödrar, till yngre kvinnor som till systrar, rent och oskyldigt.

Änkors ställning

3Ge värdigheten som änka endast åt dem som verkligen är änkor. 4Om en änka har barn eller barnbarn, så låt dessa lära sig att vara fromma först och främst inom den egna familjen och visa tacksamhet mot de äldre, ty det är vad Gud vill. 5Den som verkligen är änka och ensamstående har satt sitt hopp till Gud och upphör inte att be och åkalla både dag och natt. 6Men den som bara vill leva gott är död fast hon lever. 7Inskärp detta, så att ingen skall kunna klandra dem. 8Men om någon inte sörjer för sina anhöriga, i synnerhet den egna familjen, har han förnekat tron och är sämre än en som aldrig har trott.

9För att en änka skall räknas som änka måste hon vara minst sextio år och får inte ha varit gift mer än en gång. 10Hon måste vara känd för goda gärningar: ha tagit sig an barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, bistått nödlidande — ja, på allt sätt vinnlagt sig om att göra gott.

11Yngre änkor skall du däremot vägra att godta. Ty när åtrån vaknar glömmer de Kristus och vill gifta sig 12och faller under domen att ha brutit sitt första trohetslöfte. 13Dessutom lär de sig att lata sig och springa omkring i husen. Och inte bara att lata sig utan också att sladdra, vara nyfikna och tala om otillåtna ting. 14Jag vill därför att yngre änkor skall gifta om sig, föda barn och sköta sina hus, så att man inte talar illa om dem och fienden får sitt tillfälle. 15Några av dem har redan kommit på avvägar och följt Satan. 16Om någon troende kvinna har änkor att sörja för skall hon ta hand om dem själv och inte lägga bördan på församlingen, som måste sörja för dem som är verkliga änkor.

Regler för församlingens liv

17Sådana äldste som sköter sin ledaruppgift bra är värda dubbel lön, särskilt de som ägnar sina krafter åt ordet och undervisningen. 18Skriften säger ju: Du skall inte binda ihop munnen på oxen som tröskar och: Arbetaren är värd sin lön. 19Ta inte upp klagomål mot någon av de äldste annat än på två eller tre vittnens ord. 20Ställ dem som felar till svars i allas närvaro, så att också de andra tar varning.

21Jag besvär dig inför Gud och inför Kristus Jesus och de utvalda änglarna att alltid iaktta detta, utan förutfattade meningar och personliga hänsyn. 22Lägg inte förhastat dina händer på någon och gör dig inte medskyldig till någon annans synder, håll dig själv ren. — 23Drick inte längre bara vatten, utan ta dig lite vin för din mage och dina ständiga krämpor.

24En del människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg, andras synder släpar efter. 25På samma sätt med de goda gärningarna, de ligger i öppen dag, och de som inte gör det kan inte förbli dolda.