Bibel 2000 (B2000)
4

Avfall under den återstående tiden

41

4:1 f.
2~Thess 2:22~Tim 3:14:32~Pet 2:1
3:3
1~Joh 2:18
4:1 Anden säger Här menas uttalanden av kristna profeter, kanske också ord av Jesus som de anknöt till (Matt 24:11 med par.). Jfr not till 2 Thess 2:2.4:1 demoners läror Främmande religiösa läror betraktas i NT som onda andars verk; jfr 1 Kor 10:20; Upp 16:13. Demon.Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror, 24:2 med bortbränt samvete De förhärdade motståndarna saknar moralisk omdömesförmåga; samvetet har förintats hos dem, liksom när en sjuk kroppsdel brändes bort av dåtida läkare. Annan tolkning: de är »brännmärkta i samvetet«, dvs. de plågas av outplånliga samvetsförebråelser, som jämförs med slavars brännmärken.spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete, 3
4:3
1~Mos 9:3
1~Kor 10:30Kol 2:20–22
folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av dem som tror och som känner sanningen. 4
4:4
1~Mos 1:31
Syr 39:33
Mark 7:19
Apg 10:13–15
Tit 1:15
4:4 Allt som Gud har skapat är bra En anspelning på Guds ord om det skapade enligt 1 Mos 1:31.Allt som Gud har skapat är bra och ingenting behöver vrakas, om det tas emot med tacksägelse; 54:5 Guds ord Dvs. det nyss citerade GT-stället (jfr Apg 10:15) eller Jesu ord enligt Mark 7:19. Möjligen avses bordsböner med bibliskt innehåll.det blir rent genom Guds ord och genom bön.

Anvisningar till Timotheos

6

4:6
1~Tim 1:102~Tim 3:10
Om du framhåller detta för bröderna tjänar du Kristus Jesus på rätt sätt, styrkt av den goda troslära som du troget har följt. 7
4:7
1~Tim 1:4+
4:7 de gudlösa amsagorna Troligen åsyftas samma slags spekulationer som i 1:4.Men befatta dig inte med de gudlösa amsagorna. Öva dig i gudsfruktan. 8
4:8
1~Tim 6:6
Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande. 94:9 Detta är ett ord att lita på Se not till 1:15.Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig. 10
4:10
Kol 1:291~Tim 6:121:1+
4:10 kämpar Annan läsart »utstår kritik«.Det är därför vi strävar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till den levande Guden, som är en frälsare för alla människor, särskilt för dem som tror.

11Inskärp detta i din undervisning. 12

4:12
Tit 2:151~Kor 4:16Tit 2:7
1~Pet 5:3
Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. 134:13 Läs högt ur skrifterna Sannolikt menas GT-texter, men vid de kristnas samlingar kunde man också använda traditioner om Jesus och brev av urkristna ledare. Jfr 5:18 med not; Kol 4:16; 2 Pet 3:16.Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa, tills jag kommer. 14
4:14
2~Tim 1:6Apg 14:231~Tim 1:18Apg 6:6+
4:14 den nådegåva du har Förmågan att leda och undervisa kristna församlingar betraktades som en gåva av Guds nåd; jfr Rom 12:6–8.4:14 profetior utpekade dig … lade sina händer på dig Se not till 1:18. Äldste. Välsigna.Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd lade sina händer på dig. 15Tänk på detta, lev i detta, så att alla ser dina framsteg. 16Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör du det räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig.