Bibel 2000 (B2000)
3

31Det är ett ord att lita på.

Församlingsledaren och hans medhjälpare

Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. 2Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. 3Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan skall vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. 4Han skall kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. 5För hur skall någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? 6Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. 7Dessutom måste han ha gott rykte bland utomstående, så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla.

8På samma sätt skall medhjälparna vara värdiga och uppriktiga. De får inte vara begivna på vin eller lystna på pengar. 9De skall förena trons hemlighet med ett rent uppsåt. 10Men först skall också de prövas, sedan får de bli medhjälpare om det inte finns något att anföra mot dem. 11Är de kvinnor skall de på samma sätt uppträda värdigt, inte förtala någon utan vara nyktra och pålitliga i allt. 12En medhjälpare får inte vara gift mer än en gång och skall kunna styra sina barn och sitt hus. 13De som sköter sin tjänst väl får en god ställning och kan visa stor frimodighet i sin tro på Kristus Jesus.

Vår religions hemlighet

14Jag skriver detta i hopp om att snart få komma till dig. 15Men skulle jag dröja så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll — den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. 16Och erkänt stor är vår religions hemlighet:

Han uppenbarades som jordisk varelse,

rättfärdigades som andlig,

skådades av änglarna,

förkunnades bland hedningarna,

vann tro i världen

och togs upp i härligheten.