Bibel 2000 (B2000)
2

Uppmaning till ett kristet liv

21Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, 2för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. 3Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, 4som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. 5Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, 6som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne, 7och för det har jag satts att vara förkunnare och apostel — jag talar sanning, jag ljuger inte — en lärare för hedningarna i tro och sanning.

8Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll. 9Likaså skall kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, 10utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga.

11Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. 12Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla. 13Ty Adam skapades först och sedan Eva. 14Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. 15Men hon skall bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse.

3

31Det är ett ord att lita på.

Församlingsledaren och hans medhjälpare

Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. 2Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. 3Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan skall vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. 4Han skall kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. 5För hur skall någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? 6Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. 7Dessutom måste han ha gott rykte bland utomstående, så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla.

8På samma sätt skall medhjälparna vara värdiga och uppriktiga. De får inte vara begivna på vin eller lystna på pengar. 9De skall förena trons hemlighet med ett rent uppsåt. 10Men först skall också de prövas, sedan får de bli medhjälpare om det inte finns något att anföra mot dem. 11Är de kvinnor skall de på samma sätt uppträda värdigt, inte förtala någon utan vara nyktra och pålitliga i allt. 12En medhjälpare får inte vara gift mer än en gång och skall kunna styra sina barn och sitt hus. 13De som sköter sin tjänst väl får en god ställning och kan visa stor frimodighet i sin tro på Kristus Jesus.

Vår religions hemlighet

14Jag skriver detta i hopp om att snart få komma till dig. 15Men skulle jag dröja så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll — den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. 16Och erkänt stor är vår religions hemlighet:

Han uppenbarades som jordisk varelse,

rättfärdigades som andlig,

skådades av änglarna,

förkunnades bland hedningarna,

vann tro i världen

och togs upp i härligheten.

4

Avfall under den återstående tiden

41Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror, 2spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete, 3folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av dem som tror och som känner sanningen. 4Allt som Gud har skapat är bra och ingenting behöver vrakas, om det tas emot med tacksägelse; 5det blir rent genom Guds ord och genom bön.

Anvisningar till Timotheos

6Om du framhåller detta för bröderna tjänar du Kristus Jesus på rätt sätt, styrkt av den goda troslära som du troget har följt. 7Men befatta dig inte med de gudlösa amsagorna. Öva dig i gudsfruktan. 8Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande. 9Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig. 10Det är därför vi strävar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till den levande Guden, som är en frälsare för alla människor, särskilt för dem som tror.

11Inskärp detta i din undervisning. 12Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. 13Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa, tills jag kommer. 14Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd lade sina händer på dig. 15Tänk på detta, lev i detta, så att alla ser dina framsteg. 16Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör du det räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig.