Bibel 2000 (B2000)
2

Uppmaning till ett kristet liv

21

2:1 f.
Rom 13:1
Tit 3:1
Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, 2
2:2
1~Thess 4:11
för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. 3
2:3
1~Tim 1:1+
Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, 4
2:4
2~Pet 3:92~Tim 2:25
3:7
Tit 1:1
som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. 5
2:5
1~Kor 8:4Ef 4:5Heb 9:15
12:24Rom 1:3
5:15
Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, 6
2:6
Matt 20:28Gal 1:44:4
Tit 1:3
2:6 gav sig själv till lösen för alla Jfr Matt 20:28 med not.2:6 Vittna.som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne, 7
2:7
Gal 1:162~Tim 1:11
2:7 förkunnare Grundtextens ord kan användas om en härold, som ropade ut nyheter på offentliga platser; jfr not till Gal 3:1.och för det har jag satts att vara förkunnare och apostel – jag talar sanning, jag ljuger inte – en lärare för hedningarna i tro och sanning.

8

2:8–15
Ef 5:21–29+
2:8
Ef 6:18Fil 2:14Ps 141:2
2:8 med renade, lyfta händer Seden att be med händerna höjda mot himlen var allmän i den antika världen, liksom tanken att bönen krävde renhet i bokstavlig och bildlig mening.Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll. 9
2:9–12
Tit 2:3–51~Kor 14:34
Likaså skall kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, 10
2:10
1~Tim 5:10
utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga.

11Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. 12Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla. 13

2:13
1~Kor 11:8+
2:13 Adam skapades först Jfr 1 Kor 11:7 med not.Ty Adam skapades först och sedan Eva. 14
2:14 f.
2~Kor 11:3+
Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. 15
2:15
1~Tim 5:14
2:15 genom sitt moderskap Troligen en anspelning på 1 Mos 3:16: det bidrar till kvinnans räddning om hon bär barnafödandets börda.Men hon skall bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse.